Select Page

100 วันแห่งการอธิษฐาน

วันที่ 20 แห่งการอธิษฐาน

“พระเจ้าทรงสัตย์ซื่อ

“ไม่มีการทดลองใด ๆ เกิดขึ้นกับท่าน นอกเหนือจากการทดลองซึ่งเคยเกิดกับมนุษย์ทั้งหลาย แต่พระเจ้าทรงสัตย์ซื่อ พระองค์จะไม่ทรงให้ท่านต้องถูกทดลองเกินกว่าที่ท่านจะทนได้ แต่เมื่อท่านถูกทดลองนั้น พระองค์จะทรงโปรดให้ท่านมีทางที่จะหลีกเลี่ยงได้ด้วย เพื่อท่านจะมีกำลังทนได้” 1 โครินธ์ 10:13

ศัตรูไม่กล้าแม้สักนิดเดียวที่จะข้ามเกินกว่าจุดที่กำหนดไว้ของมัน ไม่มีพลังอำนาจในกองทัพของซาตานที่จะหยุดจิตวิญญาณที่เชื่อด้วยความวางใจแบบเรียบง่ายในสติปัญญาที่มาจากพระเจ้าได้ พระคริสต์ทรงเป็นป้อมปราการแห่งความแข็งแกร่งของเรา และซาตานไม่มีอำนาจเหนือจิตวิญญาณที่เดินไปกับพระเจ้าด้วยความถ่อมใจ พระสัญญากล่าวไว้ว่า “ให้เขาเกาะอยู่กับกำลังของเราเพื่อให้เขาทำสันติภาพกับเรา แล้วเขาจะทำสันติภาพกับเรา” มีความช่วยเหลือที่สมบูรณ์แบบและครบถ้วนในพระคริสต์สำหรับทุกวิญญาณที่ถูกล่อลวง มีอันตรายอยู่ในทุกเส้นทาง แต่ทั้งจักรวาลแห่งสวรรค์ลุกขึ้นปกป้อง เพื่อไม่ให้มีใครถูกทดลองเกินกว่าที่เขาจะทนได้” My Life Today หน้า 316 

คำถามตรึงใจ

ท่านรู้สึกว่าท่านกำลังเผชิญปัญหามากกว่าที่ท่านจะแบกรับได้หรือไม่ พระเจ้าสัญญาว่าพระองค์จะไม่ให้ปัญหากับเรามากกว่าที่เราจะทนได้ ดังนั้นหากท่านรู้สึกท่วมท้น ให้ท่านอ้างพระสัญญาใน 1 โครินธ์ 10:13 อ้างพระสัญญา ฟิลิปปี 4:13 และสดุดี 61:2 ให้ท่านหนุนใจตนเองในวันนี้ด้วยการอ้างถึงพระคำของพระเจ้า 

คำรายงานที่น่ายินดี

ทั่วทั้งยุโรป (และอาจจะหลาย ๆ แห่งทั่วโลก) คนหนุ่มสาวที่ไม่ได้ไปโบสถ์กำลังกระตือรือร้นในกลุ่มศึกษาพระคัมภีร์ออนไลน์ เราขอสรรเสริญพระเจ้าสำหรับความสนใจที่เพิ่มขึ้นในพระเจ้าและพระคำของพระองค์

หัวข้ออธิษฐาน

1. อธิษฐานให้เยาวชนของเราสนใจเรียนรู้ที่จะศึกษาพระคัมภีร์มากขึ้น อธิษฐานขอให้มีการฟื้นฟูครั้งใหญ่ในหมู่เยาวชนของเรา

2. อธิษฐานเผื่อเยาวชนของเราทั่วโลกที่มีส่วนร่วนในการอธิษฐาน 100 วันในรูปแบบของพวกเขาเอง จัดนำโดยแผนกเยาวชนและแผนกพันธกิจเด็กของสำนักงานใหญ่ อธิษฐานเพื่อเยาวชนและคนหนุ่มสาวของเราให้ได้เรียนรู้ว่าเมื่อเราอธิษฐาน พระเจ้าได้ยินและตอบคำอธิษฐาน

3. อธิษฐานเผื่อคุณครู ในขณะที่พวกเขาพยายามสอนชั้นเรียนออนไลน์ อธิษฐานขอพระเจ้าจะประทานสติปัญญาให้กับพวกเขาในการใช้เทคโนโลยีในวิธีที่จะเป็นประโยชน์ต่อทุกคน อธิษฐานเผื่อสติปัญญาและความอดทน

4. อธิษฐานเผื่อผู้ที่แตกสลาย ผู้ที่เพิ่งสูญเสียคนที่รักไป และสำหรับผู้ที่ดิ้นรนอย่างโดดเดี่ยว ให้สัมผัสได้ว่าพระเจ้ายังคงอยู่ใกล้ ๆ พวกเขา

5. อธิษฐานเผื่อความอดทนอดกลั้นของแพทย์ พยาบาล และผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพ ที่อยู่แนวหน้าในการต่อสู้กับการระบาดใหญ่ของโควิด-19

ร่วมส่งคำอธิษฐานของท่าน

0 Comments