Select Page

100 วันแห่งการอธิษฐาน

วันที่ 21 แห่งการอธิษฐาน

ให้เราพูดถึงความเชื่อ

“บัดนี้ ข้าพเจ้าทราบว่าพระเยโฮวาห์จะทรงช่วยผู้ที่พระองค์ทรงเจิมไว้ พระองค์จะทรงฟังเขาจากฟ้าสวรรค์อันบริสุทธิ์ของพระองค์ และโดยชัยชนะอันทรงอานุภาพด้วยพระหัตถ์ขวาของพระองค์ บ้างก็วางใจในรถรบ บ้างก็วางใจในม้า แต่เราจะระลึกถึงพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเรา” สดุดี 20:67 

“ให้พระวจนะของพระคริสต์เป็นหลักประกันของท่าน พระองค์ไม่ได้ทรงเชื้อเชิญให้ท่านเข้ามาหาพระองค์หรือ อย่าปล่อยให้ตัวท่านเองพูดในทางสิ้นหวังและท้อแท้ หากท่านทำเช่นนั้น ท่านจะสูญเสียมาก ท่านได้แสดงให้เห็นถึงความเชื่อที่กระเสาะกระแสะและอ่อนแอ โดยผ่านการทำลักษณะท่าทางและบ่นเมื่อความยากลำบากและความกดดันมาถึงท่าน ให้พูดและกระทำราวกับว่าความเชื่อของท่านทำลายไม่ได้ พระเจ้าทรงอุดมไปด้วยทรัพย์สิน พระองค์เป็นเจ้าของโลกนี้ ให้มองไปยังสวรรค์ในความเชื่อ มองไปยังพระองค์ผู้มีแสงสว่าง อำนาจ และความสามรถ” Christ Object Lessons หน้า 146 

คำถามตรึงใจ

การพูดและกระทำในความเชื่อหมายความว่าอย่างไร หากความเชื่อของเราอ่อนแอ เราจะให้ความเชื่อเติบโตแข็งแกร่งได้อย่างไปร (ดูโรม 10:17) แบ่งปันประสบการณ์กับใครบางคนในวันนี้ ว่าพระเจ้าทรงเพิ่มพูนความเชื่อของท่านอย่างไร หรือเป็นพยานเกี่ยวกับคำอธิษฐานที่ได้รับคำตอบให้กับบางคน

คำรายงานที่น่ายินดี

เราสรรเสริญพระเจ้าสำหรับข่าวสารด้านสุขภาพที่พระองค์ประทานแก่เรา ซึ่งทำให้เราแข็งแกร่งขึ้นเพื่อต่อสู้กับความเจ็บป่วยและโรคร้าย เราสรรเสริญพระเจ้าสำหรับหลาย ๆ วิธีที่พระองค์ทำให้เราสามารถแบ่งปันข่าวสารสุขภาพนี้กับผู้อื่น

หัวข้ออธิษฐาน

1. อธิษฐานให้พระเจ้าช่วยให้เราเป็นคนที่มีความเชื่อที่เข้มแข็ง เพราะเรารู้ว่ายังมีการทดลองที่ยากลำบากรออยู่ข้างหน้า

2. อธิษฐานเผื่อการหลั่งลงมาของพระวิญญาณบริสุทธิ์บนประชากรของพระเจ้า เพื่อให้งานสำเร็จและเราจะได้กลับบ้าน

3. อธิษฐานของสติปัญญาสำหรับศาสนาจารย์และผู้บริหารในขณะที่พวกเขาพยายามปลอบประโลม หนุนน้ำใจ และนำท่ามกลางความสับสนวุ่นวาย

4. อธิษฐานเพื่อเราในฐานะประชาชนจะพยายามอย่างดีที่สุดในการดำเนินชีวิตตามหลักสุขภาพที่เราได้รับการสอนว่าร่างกายของเราจะมีระบบภูมิคุ้มกันที่แข็งแกร่งได้

5. อธิษฐานเพื่อความรักของพระเจ้าจะเติมเราให้เต็ม จะขับเคลื่อนเรา จะทำให้จิตใจเราแตกออกอีกครั้ง เพื่อเราไม่สามารถเก็บความรักนั้นไว้ได้ แต่ต้องแบ่งปันออกไปให้กับผู้ที่ไม่มีความหวัง

ร่วมส่งคำอธิษฐานของท่าน

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *