Select Page

100 วันแห่งการอธิษฐาน

วันที่ 23 แห่งการอธิษฐาน

“พระธรรมค้ำจุน

“จงมอบภาระของท่านไว้กับพระเยโฮวาห์ และพระองค์จะทรงค้ำจุนท่าน พระองค์จะไม่ทรงยอมให้คนชอบธรรมคลอนแคลนเลย” สดุดี 55:22

เพื่อนผู้รับใช้ของข้าพเจ้า อย่าให้ใจต้องผิดหวัง พระเจ้าทรงพิสูจน์ความเชื่อของท่านอยู่ คริสเตียนมีผู้ช่วยที่แข็งแกร่งในพระเจ้าเสมอ เมื่อความพยายามอย่างที่สุดของท่านมาถึงจุดที่ต้องหยุดเพราะท่านไม่ได้รับความช่วยเหลือตามที่ต้องการ จงมอบภาระของท่านไว้กับพระเจ้า จงยินดีที่จะวางภาระนั้นลง และมั่นใจว่าพระเจ้าทรงสัตย์ซื่อในพระสัญญาของพระองค์ เราไม่รู้ว่าความช่วยเหลือของพระเจ้าคืออะไรและจะเป็นอย่างไร แต่เรารู้แน่ว่า พระเจ้าไม่เคยทำให้ผู้ที่วางใจในพระองค์ต้องผิดหวัง เมื่อพระองค์ได้พิสูจน์ผู้รับใช้ของพระองค์อย่างครบถ้วนแล้ว พระองค์จะมอบทองคำที่หลอมให้บริสุทธิ์ในไฟแล้วให้พวกเขา” Ellen White, Letter 66, June 26, 1901, par. 29

คำถามตรึงใจ

วิธีใดบ้างที่ทำให้ท่านรู้สึกว่าพระเจ้าทรงช่วยให้ความเชื่อของท่านเติบโตและพิสูจน์ความเชื่อของท่านอยู่ ท่านนิยมอ้างพระสัญญาในพระคัมภีร์ข้อใดบ้างเมื่อท่านเจอความยากลำบาก อยากให้ท่านลองหาข้อพระคัมภีร์ข้อใหม่ที่ให้กำลังใจท่านและท่องจำข้อนั้น เพื่อเป็นการท้าทายจิตใจในสัปดาห์นี้ จากนั้นแบ่งปันข้อนั้นให้กับผู้ที่ต้องการกำลังใจ

คำรายงานที่น่าสรรเสริญ

เราสรรเสริญพระเจ้าที่การคาดการณ์ล่วงหน้าสำหรับอัตราการเสียชีวิตครั้งใหญ่ในสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นผลมาจากโควิด-19 นั้นลดลงอย่างมาก การแพร่ระบาดทั่วยุโรปก็ลดน้อยลง และดูเหมือนว่าจะมีแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์

หัวข้ออธิษฐาน

1. อธิษฐานเผื่อผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพที่อยู่แนวหน้าผู้ต่อสู้กับโรคระบาดนี้อย่างต่อเนื่อง อธิษฐานเผื่อความปลอดภัยด้านสุขภาพจากโควิด-19 และความปลอดภัยด้านร่างกายจากผู้ไร้เหตุผลบนท้องถนนที่คิดว่าบุคลากรทางการแพทย์มีการปนเปื้อน

2. อธิษฐานเพื่อจะมีความสมดุลระหว่างการปิดพื้นที่ (lockdown) ให้กักตัวอยู่บ้านทั่วทั้งโลกและการเปิดเศรษฐกิจรวมทั้งกิจกรรมต่าง ๆ ในเวลาที่เหมาะสมหรือทันทีที่ปลอดภัย เพื่อเศรษฐกิจและธุรกิจจะไม่ถูกทำลายโดยสิ้นเชิง

3. อธิษฐานเผื่อหลาย ๆ องค์กรและธุรกิจขนาดเล็กต่าง ๆ ที่ประสบปัญหาด้านการเงินอันเป็นผลมาจากการปิดพื้นที่ อธิษฐานให้ผู้คนหาวิธีที่จะช่วยสนับสนุนธุรกิจขนาดเล็กเหล่านั้น เพื่อพวกเขาจะได้ไม่ล้มละลาย

4. อธิษฐานเผื่อผู้หญิงและเด็กที่อยู่ในสถานการณ์อันตรายและต้องการการปกป้อง อธิษฐานเผื่อวิธีที่จะเข้าถึงผู้ที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อและผู้อ่อนแอในชุมชนของท่าน

5. อธิษฐานเผื่อผู้ที่ทำงานในธนาคาร ร้านขายของชำ ปั๊มน้ำมัน และธุรกิจสำคัญอื่น ๆ อธิษฐานเพื่อพวกเขาจะได้รับการปกป้องจากการติดไวรัสโคโรนา เนื่องจากพวกเขาต้องติดต่อกับคนจำนวนมากที่เข้ามารับบริการ

ร่วมส่งคำอธิษฐานของท่าน

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *