Select Page

100 วันแห่งการอธิษฐาน

วันที่ 24 แห่งการอธิษฐาน

“ยำเกรงในพระธรรมของพระองค์

“เจ้านายได้ข่มเหงข้าพระองค์โดยปราศจากเหตุ แต่จิตใจของข้าพระองค์ตะลึงพรึงเพริดเพราะพระวจนะของพระองค์ ข้าพระองค์เปรมปรีดิ์เพราะพระดำรัสของพระองค์ อย่างผู้ซึ่งพบของที่ถูกริบมาเป็นอันมาก” สดุดี 119:161-162

พระคัมภีร์เป็นพระสรุเสียงของพระเจ้าที่พูดกับเรา เหมือนกับการที่เราได้ยินด้วยหูของเราเอง หากเราตระหนักถึงสิ่งนี้ เราจะเปิดพระธรรมของพระเจ้าด้วยความยำเกรง และเราจะค้นหาแนวทางคำสั่งสอนด้วยความตั้งใจจริง การอ่านและการไตร่ตรองพระคัมภีร์เปรียบเสมือนได้ว่าเราเป็นผู้ฟังของพระผู้เป็นนิรันดร์” A Call to Stand Apart หน้า 69

คำถามตรึงใจ

ท่านเคยอ่านพระคัมภีร์ข้อหนึ่งและคิดกับตัวเองไหมว่า “ข้อนี้เขียนไว้สำหรับฉันจริง ๆ พระเจ้ารู้ได้อย่างไรว่าวันนี้ฉันต้องการอะไร” ในขณะที่ท่านใช้ชีวิตในวันนี้ ให้คิดถึงเหตุผลว่าทำไมท่านสามารถชื่นชมยินดีในพระคำของพระเจ้าได้ จริง ๆ แล้ว ท่านน่าจะเขียนเหตุผลที่ท่านต้องขอบคุณพระเจ้าสำหรับพระคำของพระองค์ออกมาเป็นข้อ ๆ เริ่มต้นว่า “ฉันรักพระคำของพระเจ้า เพราะว่า… (เติมในช่องว่าง)” หากคุณมีความทุกข์ยากลำบากให้คิดถึงสิ่งนี้ อ่านในพระธรรมสดุดี 119

คำรายงานที่น่าสรรเสริญ

เราสรรเสริญพระเจ้าที่คริสตจักรแอ๊ดเวนตีสในกัวเตมาลาได้พบวิธีแจกจ่ายตะกร้าอาหารที่มีข้าว ถั่ว แป้งข้าวโพด น้ำมัน เกลือ และน้ำตาล ให้สมาชิกโบสถ์หลายพันคนที่ได้รับผลกระทบจากการกักตัวครั้งนี้ นี่คือหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าสมาชิกโบสถ์ต้องการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

หัวข้ออธิษฐาน

1. อธิษฐานเผื่อแอฟริกาในขณะที่พวกเขาต่อสู้กับโรคระบาดโคโรนา อธิษฐานเผื่อสมาชิกโบสถ์ของเราที่ตกทุกข์ได้ยากเนื่องจากขาดการดูแลสุขภาพอย่างเพียงพอ อธิษฐานเพื่อว่าอัตราการติดเชื้อและการเสียชีวิตจะไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้

2. อธิษฐานเผื่อกลุ่มชาติพันธุ์หลายพันคนทั่วโลกซึ่งคิดเป็น 69% ของประชากรโลกที่ยังไม่ได้รับการสอนเรื่องราวพระเยซูอย่างชัดเจน อธิษฐานขอแนวทางสร้างสรรค์ใหม่ ๆ ในการเข้าถึงพวกเขาในช่วยงวิกฤตนี้

3. อธิษฐานขอวิญญาณแห่งการกลับใจและความอ่อนน้อมถ่อมตนเพื่อเราทุกคนในช่วงเวลาที่เราไม่ซื่อสัตย์กับพระเจ้าในชีวิตของเราและการเป็นพยาน

4. อธิษฐานเผื่อพละกำลังเพิ่มมากขึ้นท่ามกลางสมาชิกคริสตจักร เป็นผู้ที่รับใช้พระเจ้าโดยการรักผู้อื่นและแบ่งปันความจริงของพระคัมภีร์ให้ผู้อื่นอย่างกระตือรือร้น รวมผู้ที่มีจากพื้นฐานศาสนาอื่น ๆ ด้วย

5. อธิษฐานเผื่อเกษตรกรที่กำลังดิ้นรนเพื่อปลูกหรือเก็บเกี่ยวพืชผลโดยไม่มีคนงานประจำเนื่องจากการถูกห้ามไม่ให้มีการเดินทาง

ร่วมส่งคำอธิษฐานของท่าน

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *