Select Page

100 วันแห่งการอธิษฐาน

วันที่ 25 แห่งการอธิษฐาน

“ชื่นชมยินดีในพระคำ

“เมื่อพบพระวจนะของพระองค์แล้วข้าพระองค์ก็กินเสีย พระวจนะของพระองค์เป็นความชื่นบานแก่ข้าพระองค์ และเป็นความปีติยินดีแห่งจิตใจของข้าพระองค์ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ พระเจ้าจอมโยธา เพราะว่าเขาเรียกข้าพระองค์ตามพระนามของพระองค์”

“ไม่มีอะไรที่เสริมสร้างสติปัญญาได้ดีไปกว่าการศึกษาพระคัมภีร์ ไม่มีหนังสือเล่มใดที่สามารถยกระดับความคิด เพิ่มศักยภาพ ครอบคลุม ให้ความจริงอันสูงส่งได้เท่ากับพระคัมภีร์ หากมีการศึกษาพระวจนะของพระเจ้าอย่างที่ควรจะทำ มนุษย์จะมีความคิดกว้างใหญ่ มีบุคลิกที่สูงส่ง และมีจุดประสงค์ที่มั่นคง ซึ่งสิ่งเหล่านี้แทบจะไม่เห็นในเวลานี้เลย” Christian Education หน้า 58

คำถามตรึงใจ

เมื่อเร็ว ๆ นี้ มีสิ่งใดบ้างที่มีความหมายพิเศษและนำความปิติยินดีมาให้ท่านในการศึกษาพระคำของพระเจ้า อยากให้ท่านใช้เวลาแบ่งปันความสุขนั้นให้กับบางคนในวันนี้

คำรายงานที่น่าสรรเสริญ

มีการคาดการณ์ว่า โรงพยาบาลต่าง ๆ ในรัฐนิวยอร์คจะเต็มไปด้วยผู้ป่วย มีเตียงและเครื่องช่วยหายใจไม่เพียงพอ อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าโรงพยาบาลมีผู้ป่วยเต็มมาก แต่ก็ยังคงมีพื้นที่เหลืออยู่บ้าง สรรเสริญพระเจ้าที่ยังมีเครื่องช่วยหายใจเพียงพอ และสิ่งนี้เป็นการตอบคำอธิษฐาน

หัวข้ออธิษฐาน

1. อธิษฐานเผื่อผู้ที่ทำงานในตำแหน่งผู้รักษาความปลอดภัย ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่อื่น ๆ เพราะมีความไม่สงบทางการเมืองเพิ่มขึ้นเนื่องจากการปิดพื้นที่ในบางส่วนของโลก อธิษฐานขอการปกป้องให้กับเจ้าหน้าที่ชายหญิงเหล่านี้

2. อธิษฐานเผื่ออดีตประเทศในเขตแดนของยูโร-เอเชียของสหภาพโซเวียต ซึ่งรวมถึงประเทศรัสเซียและไซบีเรีย อธิษฐานขอให้มีการพัฒนาวิธีการใหม่ ๆ ที่มีประสิทธิภาพในการเข้าถึงผู้คนถึงแม้ว่าการเป็นพยานเพื่อพระคริสต์เป็นสิ่งที่ยากลำบากอยู่แล้วก็ตาม

3. อธิษฐานเผื่อประเทศแถบหน้าต่าง 10/40 ที่อยู่ในความทุกข์ยากลำบาก อธิษฐานเพื่อพระเจ้าจะจัดเตรียมคนของพระองค์ให้แบ่งปันความรักของพระองค์ อธิษฐานเพื่อว่ารัฐบาลจะอนุญาตให้ประชาชนได้รับอาหารหรือทำงานในไร่นาเพื่อปลูกอาหาร ผู้คนนับล้านทั่วอินเดียกักตัวในภาวะปิดพื้นที่และไม่ได้รับอนุญาตให้ออกจากบ้าน ซึ่งหมายความว่ามีหลายคนต้องอดอยาก

4. อธิษฐานขอสติปัญญาให้กับผู้นำคริสตจักร ในขณะที่พวกเขาต้องตัดสินใจในสิ่งที่สำคัญเกี่ยวกับอนาคต อันเป็นผลมาจากวิกฤตเศรษฐกิจที่เรากำลังเผชิญอยู่

5. อธิษฐานขอสติปัญญาในการลดค่าใช้จ่าย ในขณะเดียวกันต้องไม่ทำร้ายผู้คน และยังคงสามารถรักษางานที่สำคัญและพันธกิจของคริสตจักรให้ดำเนินหน้าต่อไปได้

ร่วมส่งคำอธิษฐานของท่าน

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *