Select Page

100 วันแห่งการอธิษฐาน

วันที่ 26 แห่งการอธิษฐาน

“นำโดยพระคำ

“โอ มนุษย์เอ๋ย พระองค์ทรงสำแดงแก่เจ้าแล้วว่าอะไรดี และพระเยโฮวาห์ทรงมีพระประสงค์อะไรจากเจ้า นอกจากให้กระทำความยุติธรรม และรักความเมตตา และดำเนินด้วยความถ่อมใจไปกับพระเจ้าของเจ้า” มีคาห์ 6:8

“เราอาศัยอยู่ในช่วงเวลาที่จริงจังที่สุดในประวัติศาสตร์ของโลกนี้ ชะตากรรมของฝูงชนมากมายของโลกกำลังจะถูกตัดสิน ความเป็นอยู่ในอนาคตของเราเองและความรอดของดวงวิญญาณอื่น ๆ ขึ้นอยู่กับเส้นทางที่เราติดตาม เราจำต้องได้รับการทรงนำจากพระวิญญาณแห่งความจริง ผู้ติดตามพระคริสต์ทุกคนควรไต่ถามอย่างจริงใจว่า “พระเจ้าข้า พระองค์มีพระประสงค์ให้ข้าพระองค์ทำอะไร” เราจำต้องถ่อมตนต่อพระพักตร์พระเจ้าด้วยการอดอาหารและอธิษฐาน และใคร่ครวญถึงพระคำของพระองค์ให้มากโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการพิพากษา ณ เวลานี้ เราควรแสวงหาประสบการณ์ที่ลึกซึ้งและมีชีวิตในสิ่งต่าง ๆ ของพระเจ้า เราไม่มีเวลาที่จะสูญเสียอีกแล้ว เหตุการณ์สำคัญต่อชีวิตกำลังเกิดขึ้นรอบ ๆ ตัวเรา เราอยู่บนพื้นดินที่น่าหลงใหลของซาตาน ผู้พิทักษ์ของพระเจ้าจงอย่าหลับใหล ศัตรูคอยซุ่มอยู่ใกล้ ๆ และพร้อมเสมอ หากท่านเป็นคนหย่อนยานและง่วงหาวนอน มันจะกระโจนเข้าโจมตีท่านและทำให้ท่านเป็นเหยื่อของมัน” The Call to Stand Apart หน้า 69

คำถามตรึงใจ

หากท่านต้องเผชิญกับการตัดสินใจที่ท้าทาย ท่านจะหันไปหาสติปัญญาและคำแนะนำที่ไหน แน่นอน เราได้รับการบอกว่า ในที่ซึ่งมีที่ปรึกษามากย่อมมีความปลอดภัย (ดู สุภาษิต 11:14) แต่นอกเหนือภูมิปัญญาของผู้ที่เรารักหรือผู้ที่เราเคารพแล้ว เราพบหลักการอะไรบ้างในพระคำของพระเจ้าสำหรับวิธีการตัดสินใจ (ดู สุภาษิต 3:5, 6, สุภาษิต 14:12, มัทธิว 6:33, เยเรมีย์ 33:3)

คำรายงานที่น่าสรรเสริญ

สำนักงานภาคอเมริกาใต้ได้เปิดประชุมประกาศข่าวประเสริฐพิเศษเรื่อง “สัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์” ทั่วสำนักงานภาคในสัปดาห์ที่ผ่านมานี้ ซึ่งมีการเปิดประชุมแบบนี้มาแล้วเป็นเวลา 50 ปี โดยปกติแล้ว จะมีกลุ่มเล็กพบกันตามบ้านและโบสถ์ แต่เนื่องด้วยไวรัสโคโรนา สำนักงานภาคจึงได้จัดรายการออนไลน์อย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมรับชมมากมาย หัวข้อการประกาศคือ “คำว่ารักเขียนด้วยพระโลหิต” และมีรายการพิเศษสำหรับเด็ก วัยรุ่นและผู้ใหญ่ด้วย เราสรรเสริญพระเจ้าสำหรับวิธีสร้างสรรค์ที่ผู้นำคริสตจักรใช้ในการแบ่งปันความรักของพระเจ้า

หัวข้ออธิษฐาน

1. อธิษฐานเผื่อบรรดาผู้ที่ค้นพบความรักของพระเยซูเป็นครั้งแรกผ่านรายการของสำนักงานภาคอเมริกาใต้ เพื่อให้พวกเขาสามารถพัฒนาความสัมพันธ์แบบยั่งยืนกับพระเยซูให้เติบโตขึ้นอย่างสวยงามตามกาลเวลา

2. อธิษฐานให้พวกเราทุกคนใช้เวลาที่เพิ่มขึ้นมาจากการหยุดอยู่บ้านในการศึกษาพระคำของพระเจ้าอย่างลึกซึ้ง และสอนลูก ๆ ของเราถึงวิธีการศึกษาและรักในพระคำของพระองค์

3. อธิษฐานให้ผู้คนของพระเจ้ายังคงสัตย์ซื่อกับการคืนสิบลดและเงินถวาย แม้จะอยู่ท่ามกลางความท้าทายทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน

4. อธิษฐานเผื่อผู้ที่มีความลำบากในการชำระค่าใช้จ่ายและหาอาหาร เนื่องจากปัญหาทางด้านเศรษฐกิจที่การระบาดของโควิดด-19 ได้นำมา อธิษฐานเพื่อพระเจ้าจะยังคงจัดเตรียมสิ่งเหล่านี้ให้กับบุตรหลานของพระองค์ เพื่อจะมีคำพยานมากมายถึงความสัตย์ซื่อของพระเจ้าที่จะแบ่งปันในวันข้างหน้า

5. อธิษฐานเผื่องานของคริสตจักรที่เลบานอน ขอพระเจ้าทรงจัดเตรียมสำหรับความจำเป็นด้านการเงินและช่วยให้พันธกิจของคริสตจักรเจริญก้าวหน้าขึ้น

ร่วมส่งคำอธิษฐานของท่าน

0 Comments