Select Page

100 วันแห่งการอธิษฐาน

วันที่ 27 แห่งการอธิษฐาน

“เติมเต็มโดยพระคำ

“ข้าพเจ้าทูลขอสิ่งหนึ่งจากพระเจ้า ซึ่งข้าพเจ้าจะเสาะแสวงหาเสมอ คือที่ข้าพเจ้าจะได้อยู่ในพระนิเวศของพระเจ้า ตลอดวันเวลาชั่วชีวิตของข้าพเจ้า เพื่อจะดูความงามของพระเจ้า” สดุดี 27:4

“ข้ามีพระผู้ช่วยให้รอดผู้คืนพระชนม์ ข้าวางใจในพระองค์ และพระองค์ไม่มีทางยอมให้ข้าสับสน ข้าได้รับชัยชนะในพระนามของพระองค์ พระองค์ทรงเป็นความชอบธรรมของข้าและมงกุฎแห่งความชื่นชมยินดีของข้า อย่าให้ใครในที่นี่รู้สึกว่าทางของเขาสิ้นหวัง เพราะนั่นไม่ใช่ความจริง ท่านอาจเห็นว่าท่านเป็นคนบาปและไม่สมบูรณ์ แต่เพราะเหตุนี้ท่านจึงต้องการพระผู้ช่วยให้รอด หากท่านมีบาปที่ต้องสารภาพ จงทำทันทีอย่าให้เสียเวลาไป นี่เป็นเวลาทองของท่าน “ถ้าเราสารภาพบาปของเรา พระองค์ทรงสัตย์ซื่อและเที่ยงธรรม ก็จะทรงโปรดยกบาปของเรา และจะทรงชำระเราให้พ้นจากการอธรรมทั้งสิ้น” 1 ยอห์น 1:9 ผู้ที่หิวกระหายความชอบธรรมจะได้รับการเติมให้เต็ม เพราะพระเยซูได้ทรงสัญญาไว้ พระผู้ช่วยให้รอดผู้ล้ำค่า อ้อมแขนของพระองค์นั้นเปิดออกเพื่อรับเราและจิตใจแห่งความรักอันยิ่งใหญ่ของพระองค์กำลังคอยที่จะอวยพระพรให้เรา” Counsels for the Church หน้า 48

คำถามตรึงใจ

ท่านปรารถนาอะไรมากที่สุด เบื้องลึกจิตใจของท่านร้องออกมาว่าอย่างไร เมื่อเร็ว ๆ นี้บางทีท่านอาจไม่ได้คิดถึงสิ่งนี้ บางทีท่านอาจพยายามเอาตัวรอดอยู่ หรือบางทีท่านอาจคิดถึงมันอยู่ตลอดเวลา ใช้เวลาสักครู่ในวันนี้เพื่อคิดดูว่าท่านจะหาความสุขที่ยิ่งใหญ่ที่สุดและความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่สุดได้ที่ไหน ในขณะที่ท่านคิด ให้ท่านสะท้อนในหนังสือ สดุดี 27:4 และขอให้พระเจ้าทรงประทานจิตใจที่หิวกระหายอย่างแท้จริงที่จะอยู่ต่อหน้าพระพักตร์ของพระองค์

คำรายงานที่น่าสรรเสริญ

วีดีโอเกี่ยวกับไวรัสโคโรนาสำหรับคำหูหนวกผลิตโดยสำนักงานภาคแอฟริกาตะวันตกในอาบีจาน โกตดิวัวร์ ให้ข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับโควิด-19 โดยผ่านทางภาษามือและคำบรรยายใต้ภาพ เรารู้สึกขอบคุณสำหรับวิธีการใหม่ ๆ เหล่านี้ที่ได้พัฒนาเพื่อให้เข้าถึงกลุ่มประชากรทั้งหมด

หัวข้ออธิษฐาน

1. อธิษฐานขอให้พระเจ้าทรงดูแลบุตรหลานของพระองค์ในเกาหลีเหนือ เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น และจีน อธิษฐานเผื่อนัยน์ตาทุกดวง แม้กระทั่งเจ้าหน้าที่รัฐ ให้หันไปทางสวรรค์ให้ตระหนักถึงหมายสำคัญแห่งเวลาและการกลับมาของพระเยซูในเร็ววัน

2. อธิษฐานเผื่อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในพันธกิจพอสสิบีลีตีส์ (Possibilities Ministry) อธิษฐานเผื่อคนที่ทำงานในหมู่คนหูหนวก คนพิการ และพันธกิจผู้ต้องการความช่วยเหลือพิเศษอื่น ๆ อธิษฐานเผื่อผู้ที่อยู่ในอาณานิคมโรคเรื้อน เพื่อพวกเขาจะไม่ถูกเพิกเฉยหรือถูกลืมในช่วงเวลานี้

3. อธิษฐานว่าเมื่อเรารับรู้ถึงการใกล้เข้ามาของการเสด็จกลับมาของพระเยซู เราทุกคนจะใช้เวลาในการแสวงหาพระองค์ด้วยสุดใจของเราและขุดลึกลงไปในพระคำของพระองค์ อธิษฐานเพื่อเราจะเข้าใจความจริงอันลึกซึ้งที่งดงามของพระธรรมในพระคัมภีร์ เช่น พระธรรมดาเนียลและวิวรณ์

4. อธิษฐานเผื่อมิชชันนารี่ที่รวมกลุ่มกันอยู่ตามตำแหน่งหน้าที่ในพื้นที่ต่าง ๆ รอบโลก อธิษฐานเผื่อการจัดเตรียมความจำเป็นทางกายภาพและการปกป้องแก่พวกเขา

5. อธิษฐานเผื่อความเข้มแข็งและการฟื้นฟูอย่างต่อเนื่องสำหรับผู้ที่ฟื้นจากไวรัสโคโรนา อธิษฐานขอให้ได้กำลังเรี่ยวแรงกลับมาและกลับสู่ชีวิตปกติ

ร่วมส่งคำอธิษฐานของท่าน

0 Comments