Select Page

100 วันแห่งการอธิษฐาน

วันที่ 29 แห่งการอธิษฐาน

“เปิดอยู่เสมอ

โดย แรนดี้ แมคส์เวล

ไม่กี่วันอาทิตย์ที่ผ่านมา ผมและซูเส็ทรู้สึกเบื่อหน่ายกับการกักตัวอยู่บ้าน เราจึงตัดสินใจขับรถไปที่ The Landing ซึ่งเป็นศูนย์การค้ากลางแจ้งในเรนตัน รัฐวอชิงตัน เป็นเมืองที่ซึ่งเราอาศัยอยู่ มีร้านค้า ร้านอาหาร ร้านบริการต่าง ๆ และโรงภาพยนตร์

ร้านแว่นตาที่ผมตั้งใจจะไป มีป้ายติดไว้ที่ประตูเขียนว่า ร้านปิดเนื่องจากโควิด-19 จนกว่าจะมีการประกาศครั้งต่อไป และนั่นก็ไม่ใช่ร้านเดียวที่ปิด ผมขับรถไปรอบ ๆ ไปถึงร้านรอส ก็พบว่าร้านปิด ร้านดิกค์ขายสินค้ากีฬาก็ปิด ร้านตลาดโลกก็ปิดเช่นกัน

เมื่อไม่กี่วันก่อน ผู้ว่าการรัฐ เจย์ อินลี ได้ออกคำสั่งให้ทุกคนกักตัวอยู่บ้าน ซึ่งทำให้ทั่วทั้งรัฐวอชิงตันต้องปิดตัวลง ผมได้เขียนบทความอุทิศตัวชิ้นนี้ภายใต้คำสั่งนี้ นั่นเป็นเหตุผลที่ผมชื่นชอบเรื่องการพบพระเยซูของนาธานาเอลผู้สงสัยที่แสวงหาความจริง

พระเยซูกำลังมุ่งหน้าไปที่แคว้นกาลิลี ระหว่างทางพระองค์ทรงเรียกฟีลิปให้ตามพระองค์มา ฟีลิปจึงไปหาเพื่อนของเขาชื่อ นาธานาเอล และบอกเขาว่า “เราได้พบพระองค์ผู้ที่โมเสสได้กล่าวถึงในพระราชบัญญัติ และที่พวกศาสดาพยากรณ์ได้กล่าวถึง คือพระเยซูชาวนาซาเร็ธบุตรชายโยเซฟ” ยอห์น 1:45

การกล่าวถึงนาซาเร็ธทำให้นาธานาเอลมีปฏิกิริยาเดียวกันกับผู้คนในวันนี้เมื่อกล่าวถึงไวรัสโคโรนา ที่ทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างต้องปิดตัวลง นาธานาเอลถามว่า “นาซาเร็ธหรือ สิ่งดีอันใดจะมาจากนาซาเร็ธได้หรือ” เราอาจจะถามอย่างเดียวกันว่า มีสิ่งดีอันใดจะมาจากไวรัสโคโรนานี้ได้หรือ มาจากความยุ่งยากลำบากและการหยุดชะงักของสิ่งต่าง ๆ จากระยะห่างทางสังคมนี้ได้หรือ  มาจากการที่สมาชิกไม่สามารถประชุมนมัสการในโบสถ์ได้หรือ แต่บางครั้งสิ่งดี ๆ ก็มาจากสถานที่หรือประสบการณ์ที่ไม่ดีได้เช่นเดียวกัน

นาธานาเอลตอบรับคำเชิญของฟีลิปที่บอกว่า “มาดูเถิด” ด้วยการไปกับเขา พระเยซูทรงเห็นนาธานาเอลเดินใกล้เข้ามาจึงกล่าวว่า “ดูเถิด ชนอิสรเอลแท้ ในตัวเขาไม่มีอุบาย”

นาธานาเอลทูลถามพระองค์ว่า “พระองค์ทรงรู้จักข้าพระองค์ได้อย่างไร” พระเยซูตรัสตอบเขาว่า “ก่อนที่ฟีลิปจะเรียกท่าน เมื่อท่านอยู่ที่ใต้ต้นมะเดื่อนั้น เราเห็นท่าน” ยอห์น 1:48 ความเชื่อเปิดใจที่ปิดของนาธานาเอลในทันทีทันใดและเขาสารภาพว่า “รับบี พระองค์ทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้า พระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ของชนชาติอิสราเอล” (ข้อ 49)

“พระเยซูตรัสตอบเขาว่า ‘เพราะเราบอกท่านว่า เราเห็นท่านอยู่ใต้ต้นมะเดื่อนั้น ท่านจึงเชื่อหรือ ท่านจะได้เห็นเหตุการณ์ใหญ่กว่านั้นอีก และพระองค์ตรัสกับเขาว่า “เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่า ภายหลังท่านจะได้เห็นท้องฟ้าเปิดออกและเหล่าทูตสวรรค์ของพระเจ้าขึ้นและลงอยู่เหนือบุตรมนุษย์” (ข้อ 50-51)

เมื่อพระเยซูทรงรับบัพติสมา “ท้องฟ้าก็เปิดออก” แล้วพระเจ้าทรงเจิมและอวยพระพรพระบุตรของพระองค์ด้วยวาจา (ดูมัทธิว 3:16-17) “ที่นี่พระคริสต์ทรงตรัสตามจริงว่า สวรรค์ได้เปิดออก ณ ริมน้ำจอร์แดนนั้น พระวิญญาณดุจนกพิราบลงมาสถิตอยู่บนพระองค์ ฉากนั้นเป็นเพียงสัญลักษณ์ว่าพระองค์ทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้า หากท่านเชื่อในพระองค์เช่นนี้ ความเชื่อของท่านก็จะเพิ่มขึ้น ท่านจะเห็นสวรรค์เปิดออกและไม่มีวันปิดอีกต่อไป พระองค์ได้เปิดประตูสวรรค์เพื่อท่าน ทูตสวรรค์ของพระเจ้ากำลังบินขึ้นไปยังประตูสวรรค์ นำคำอธิษฐานของคนขัดสนและเป็นทุกข์ไปยังพระบิดาเบื้องบน และบินลงมา นำพระพรและความหวังใจ ความกล้าหาญ การช่วยเหลือ และชีวิต มาสู่มนุษย์” (Desire of Ages หน้า 142, 143)

ฮาเลลูยา ประตูสวรรค์เปิดออกแล้ว สวรรค์เปิดกว้างอยู่เสมอ ไม่มีสิ่งใด ไม่มีความลำเอียง หรือความสงสัย หรือโควิด-19 หรือคำสั่งกักตัวอยู่บ้าน หรือผีปีศาจ หรือซึ่งสูง หรือซึ่งลึก หรือสิ่งใด ๆ อื่นที่ได้ทรงสร้างแล้วนั้น จะปิดประตูสวรรค์ได้ (ดูโรม 8:39) และการเปิดสวรรค์นั้นหมายความว่าอย่างไร หมายถึง ผมและท่านสามารถเข้าถึงทุกสิ่งที่อยู่ที่นั่นได้อย่างสมบูรณ์ และ “ชั้นวาง” ในสวรรค์เหล่านั้นเต็มไปด้วยสิ่งของที่เราต้องการอยู่เสมอ

มีอะไรอยู่ในคลังแห่งสวรรค์

สิ่งสารพัดที่จะให้มีชีวิตและมีธรรม (2 เปโตร 1:3)

ผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์ (กาลาเทีย 5:22, 23)

ยุทธภัณฑ์ทั้งชุดของพระเจ้า (เอเฟซัส 6:14-17)

พระสัญญาอันประเสริฐและยิ่งใหญ่ (2 เปโตร 1:4)

การบังเกิดใหม่สู่ความหวังที่ยังดำรงอยู่ (1 เปโตร 1:3-5)

พระทัยของพระคริสต์ (1 โครินธ์ 2:16)

พระพรฝ่ายวิญญาณนานาประการในพระคริสต์ (เอเฟซัส 1:3)

ประตูสวรรค์เปิดออกและพระเยซูทรงมอบกุญแจแห่งแผ่นดินสวรรค์ให้เรา (มัทธิว 16:19) กุญแจนั้นคือคำอธิษฐาน ทูตสวรรค์เป็นเหมือนตัวแทนส่งของของ “ลาซาด้า” แห่งแผ่นดินสวรรค์ นำคำอธิษฐานของเราไปสู่พระบิดา และลงมาเพื่อนำพระพรที่เราต้องการมากที่สุด คือ ความหวังใจ ความกล้าหาญ การช่วยเหลือ และชีวิต มาให้แก่เรา

ร้านแลนดิ้งอาจถูกปิด สนามบาสเก็ตบอลอาจถูกปิด สนามฮ็อกกี้อาจถูกปิด ร้านอาหารอาจถูกปิด แม้แต่โบสถ์ของเราอาจถูกปิดชั่วคราวด้วยเช่นกัน อย่างไรก็ตามแผ่นดินสวรรค์นั้นเปิดอยู่เสมอ ดังนั้น อย่ากลัวเลย พระเยซูตรัสว่า “สิ่งใดที่ท่านขอในนามของเรา เราจะกระทำสิ่งนั้น” ดังนั้น จง“อ้าปากของเจ้าให้กว้างเถิด  เราจะป้อนเจ้าให้อิ่ม” สดุดี 81:10

ไวรัสโคโรนานี้หยุดยั้งพระเจ้าไม่ได้ จงอธิษฐานเหมือนไม่เคยมีมาก่อน เพราะว่าแผ่นดินสวรรค์เปิดอยู่เสมอ

อาจารย์แรนดี้ แมคส์เวล เป็นศิษยาภิบาลของคริสตจักรเรนตันเซเว่นเดย์แอ๊ดเวนตีสในเรนตัน รัฐวอชิงตัน ท่านอาศัยอยู่ที่นั่นกับภรรยาชื่อ ซูเส็ท ท่านเป็นผู้เขียนหนังสือ “หากคนของข้าอธิษฐาน” และ “ค่ายพักสำหรับยุคสุดท้าย”

คำถามตรึงใจ

ชั้นวางแห่งจิตวิญญาณของท่านว่างเปล่าในบางจุดเนื่องจากความยุ่งเหยิงและชีวิตที่เร่งรีบในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้หรือไม่ บางทีอาจมีเสบียงและพระคุณแห่งสวรรค์ที่ท่านจำเป็นต้องเก็บไว้หรือไม่ นอกจากนี้ หากท่านจำเป็นต้องขอของประทานฝ่ายจิตวิญญาณ ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตาม ทั้งขอชัยชนะเหนือการทดลองโดยเจาะจง หรือขอพระพรฝ่ายจิตวิญญาณอื่น ๆ ท่านจะขออะไร จงคิดไตร่ตรองถึงคำถามเหล่านี้สักครู่หนึ่ง

ท้าทายจิตใจ

ให้ท่านใช้เวลาเขียนสิ่งที่ท่านต้องการในสัปดาห์นี้ จากนั้นให้หาพระสัญญาในพระคัมภีร์ที่เจาะจงในข้อที่พระเจ้าบอกเราว่าพระองค์จะทรงประทานสิ่งใด ๆ ก็ตามที่ท่านต้องการ ไม่ว่าจะเป็นเงินเพื่อชำระค่าใช้จ่าย หรือกำลังในบางจุดทางจิตวิญญาณที่อ่อนแอ ให้ท่านเริ่มอ้างพระสัญญาของพระเจ้าเมื่อท่านอธิษฐาน

“ท่านไม่จำเป็นต้องไปให้ถึงขอบของโลกเพื่อเสาะหาสติปัญญา เพราะพระเจ้าทรงอยู่ใกล้ ไม่ใช่ด้วยความสามารถที่ท่านมีอยู่หรืออาจจะมีได้ ที่จะนำความสำเร็จมาให้ท่าน แต่ความสำเร็จนั้นเป็นสิ่งที่พระเจ้ากระทำเพื่อท่าน เราจำเป็นต้องมีความมั่นใจให้น้อยในสิ่งที่มนุษย์ทำได้ และให้ความมั่นใจมากในสิ่งที่พระเจ้าทรงทำเพื่อจิตวิญญาณทุกดวงที่เชื่อในพระองค์ พระองค์ปรารถนาที่จะให้ท่านเข้าถึงพระองค์ด้วยความเชื่อ พระองค์ปรารถนาที่จะให้ท่านคาดหวังสิ่งที่ยิ่งใหญ่จากพระองค์

คำรายงานที่น่าสรรเสริญ

เมื่อไม่นานมานี้ แผนกเยาวชนของสำนักงานภาคยูโร-เอเชียในมอสโก ประเทศรัสเซีย ได้จัดรายการอธิษฐานแบบมาราธอนสำหรับคนหนุ่มสาวผ่านทาง Zoom ทั่วสำนักงานภาค มีผู้เข้าร่วมทั่วทั้งแผนก โดยมุ่งเน้นที่พลังอำนาจของพระเจ้า การดูแลของพระองค์ และการอธิษฐาน ขอพระเจ้าทรงอวยพระพร

หัวข้ออธิษฐาน

1. อธิษฐานให้เยาวชนหนุ่มสาวของเราทั่วโลกยังคงหาวิธีการเข้าใกล้ชิดกันเพื่ออธิษฐานและศึกษาพระคัมภีร์ อธิษฐานเผื่อประสบการณ์กับพระเยซูที่พวกเขาได้รับเนื่องจากวิกฤตนี้ให้ยืนยาวต่อไป

2. อธิษฐานเผื่อผู้ปกครองที่พยายามสอนหรือช่วยติดตามการศึกษาออนไลน์ของลูก ๆ ในช่วงการระบาดใหญ่ครั้งนี้ อธิษฐานขอสติปัญญาและความกล้าหาญสำหรับผู้ปกครอง

3. อธิษฐานเผื่อนักเรียนที่กำลังจบการศึกษาระดับมัธยมปลายและระดับวิทยาลัยซึ่งกำลังจะพลาดงานสำเร็จการศึกษาตามปกติ อธิษฐานขอความกล้าหาญแก่พวกเขาเหล่านั้น และให้ทิศทางว่าพวกเขาควรวางแผนอย่างไรในอนาคต

4. อธิษฐานสำหรับสุขภาพ ความแข็งแรง และแรงบันดาลใจสำหรับผู้นำพันธกิจเยาวชน ผู้นำทางการศึกษา คุณครู และบุคลากรอื่น ๆ ที่ทำงานเพื่อสร้างแรงบันดาลใจและหนุนน้ำใจเยาวชนของเราในช่วงวิกฤตนี้

5. อธิษฐานสำหรับการเปิดประชุม ประกาศข่าวประเสริฐของ It is Written ในหัวข้อเรื่อง “Hope Awakens” ที่เพิ่งเริ่มต้น ซึ่งมีอุปสรรคมากมายและเรารู้ว่าศัตรูกำลังทำงานล่วงเวลาเพื่อไม่ให้รายการนี้ดำเนินหน้าต่อไปได้ ให้เราอธิษฐานอย่างต่อเนื่องสำหรับรายการที่สำคัญนี้ (ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.discoverhopeawakens.com)

ร่วมส่งคำอธิษฐานของท่าน

0 Comments