Select Page

100 วันแห่งการอธิษฐาน

วันที่ 30 แห่งการอธิษฐาน

“อธิษฐานตามพระประสงค์ของพระเจ้า

“และนี่คือความมั่นใจที่เรามีต่อพระองค์ คือถ้าเราทูลขอสิ่งใดที่เป็นพระประสงค์ของพระองค์ พระองค์ก็ทรงโปรดฟังเรา” 1 ยอห์น 5:14

ในการอธิษฐานด้วยความเชื่อมีหลักการขององค์พระผู้เป็นเจ้า ซึ่งเป็นหลักการที่ผู้ใดก็ตามที่ต้องการให้ชีวิตประสบความสำเร็จจะต้องเข้าใจ พระคริสต์ตรัสว่า “เหตุฉะนั้นเราบอกท่านทั้งหลายว่า ขณะเมื่อท่านจะอธิษฐานพระเจ้าของสิ่งใด จงเชื่อว่าได้รับ และท่านจะได้รับสิ่งนั้น” มาระโก 11:24 พระองค์บอกให้เราเห็นได้ชัดว่าการทูลขอของเราจะต้องเป็นไปตามพระประสงค์ของพระเจ้า เราควรจะทูลขอในสิ่งที่พระองค์ทรงสัญญา และสิ่งใดก็ตามที่เราได้รับจะต้องใช้ทำตามพระประสงค์ของพระองค์ เงื่อนไขเป็นไปตามสัญญาที่ชัดเจน เราไม่จำเป็นต้องมองหาหลักฐานแห่งพระพรภายนอก เพราะของประทานอยู่ในพระสัญญาแล้ว เราสามารถออกไปทำงานต่าง ๆ ของเราด้วยความมั่นใจว่าสิ่งที่พระเจ้าทรงสัญญาไว้พระองค์จะทรงกระทำให้สำเร็จ และของประทานที่เราครอบครองไว้แล้วนั้นจะมีค่าเมื่อเราต้องการมันมากที่สุด” Education หน้า 258

คำถามตรึงใจ

ท่านเคยอธิษฐานทูลขอบางสิ่งที่ท่านรู้ว่าไม่ใช่พระประสงค์ของพระเจ้า แต่ท่านต้องการสิ่งนั้นเป็นอย่างมาก ท่านก็ยังคงอธิษฐานต่อไปหรือไม่ บ่อยครั้งการเข้าใจถึงปัญหาหลังจากเหตุการณ์ได้เกิดขึ้นแล้วก็ง่ายกว่าการมองไปยังเหตุการณ์ในอนาคต  ในวันนี้ให้ท่านลองใช้เวลาสักครู่เพื่อมองย้อนกลับไปและขอบคุณพระเจ้าสำหรับคำอธิษฐานเจาะจงเหล่านั้นที่ท่านได้อธิษฐานแต่พระองค์ไม่ได้ตอบคำอธิษฐานตามที่ท่านขอ และตอนนี้ท่านก็เห็นว่าสิ่งเหล่านั้นไม่สำคัญกับท่านอีกต่อไป

คำรายงานที่น่าสรรเสริญ

ในขณะที่เราสูญเสียคนที่รักไปเนื่องจากโควิด-19 แต่ก็ยังมีอีกหลาย ๆ คนที่เราอธิษฐานเผื่ออย่างจริงใจ ทูลขอพระเจ้าให้ไว้ชีวิต ให้เราสรรเสริญพระเจ้าสำหรับสิ่งเหล่านั้นที่พระองค์ทรงประทานให้ และให้เรายึดมั่นใน “ความหวังแห่งชีวิตนิรันดร์” ของเรา และวางใจในพระองค์กับความสูญเสียที่เราก็ไม่อาจเข้าใจได้

หัวข้ออธิษฐาน

1. อธิษฐานเผื่อผู้ที่อยู่ในเขตชัตตานูก้า รัฐเทนเนสซี ประเทศสหรัฐอเมริกา ผู้ที่เพิ่งประสบกับพายุทอร์นาโดอย่างน่ากลัวหลายครั้งเมื่อไม่นานมานี้ มีหลายคนได้สูญเสียบ้านและบางคนต้องสูญเสียชีวิต และขณะเดียวกันพวกเขาก็อยู่ท่ามกลางการระบาดของโควิด-19 พวกเขาเหล่านั้นต่อสู้ดิ้นรนเพื่อกลับไปสู่ชีวิตปกติ

2. อธิษฐานเผื่อผู้ที่อยู่ในประเทศยากจนข้นแค้น ผู้ที่ไม่สามารถทำงานได้ อธิษฐานเผื่อการจัดหาอาหารและของใช้ที่จำเป็นให้กับสมาชิกคริสตจักรในภูมิภาคเหล่านี้

3. ยังคงอธิษฐานเผื่อผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพแนวหน้าที่ต่อสู้กับโรคระบาดนี้อย่างต่อเนื่อง อธิษฐานเผื่อความปลอดภัยทางด้านสุขภาพจากโควิด-19 และความปลอดภัยทางอารมณ์ให้กับพวกเขา ในขณะที่พวกเขาต้องรับมือกับความตรึงเครียดของการระบาดในครั้งนี้

4. ยังคงอธิษฐานเผื่อองค์กรต่าง ๆ และธุรกิจขนาดเล็กที่ประสบปัญหาด้านการเงินอันเป็นผลมาจากการปิดประเทศครั้งนี้ อธิษฐานเผื่อการจัดเตรียมและสติปัญญาในการก้าวต่อไปข้างหน้า

5. อธิษฐานทูลขอสติปัญญาให้กับผู้นำรัฐบาล เพื่อพวกเขาจะรู้ได้ว่าควรจะเริ่มเปิดสถานที่ต่าง ๆ เพื่อพยุงเศรษฐกิจได้เมื่อใดและอย่างไร

ร่วมส่งคำอธิษฐานของท่าน

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *