Select Page

100 วันแห่งการอธิษฐาน

วันที่ 31 แห่งการอธิษฐาน

“จงอธิษฐานและเฝ้าดูการทำงานของสวรรค์

“สำหรับข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะร้องทูลต่อพระเจ้า และพระเยโฮวาห์จะทรงช่วยข้าพเจ้าให้รอด ทั้งเวลาเช้า เวลาเย็น และเวลาเที่ยง ข้าพเจ้าจะอธิษฐานและร้องทุกข์ และพระองค์จะทรงสดับเสียงของข้าพเจ้า พระองค์ได้ทรงช่วยจิตวิญญาณของข้าพเจ้าให้ปลอดภัยจากสงครามที่ข้าพเจ้าต่อสู้อยู่ เพราะคนเป็นอันมากอยู่ฝ่ายข้าพเจ้า” สดุดี 55:16-18

“การอธิษฐานเป็นบัญญัติสวรรค์หนทางแห่งความสำเร็จ การวิงวอน การอ้อนวอน การขอร้อง ระหว่างมนุษย์ต่อมนุษย์ เป็นการเคลื่อนจิตใจมนุษย์ให้ควบคุมกิจการต่าง ๆ ของชาติ แต่การอธิษฐานเคลื่อนการทำงานของสวรรค์… การอธิษฐาน ความเชื่อและความมั่นใจในพระเจ้านำอำนาจจากสวรรค์ให้ตั้งคุณค่าในมนุษย์  บุคคลผู้ที่วางตัวเองในที่ซึ่งพระเจ้าสามารถสอนเขาได้ เขาจะก้าวไปข้างหน้าออกจากความสับสนมืดมัวของเวลารุ่งสางสู่ความสดใสของเวลาเที่ยงวัน

คำถามตรึงใจ

อะไรคือสิ่งที่เป็นไปไม่ได้มากที่สุดที่ท่านกำลังอธิษฐานขอให้พระเจ้าทรงทำให้ท่าน จะเป็นการให้ท่านและคนที่ท่านรักกลับคืนดีกันหรือไม่ หรือการที่ครอบครัวแตกหักกลับมาคืนดีกันหรือไม่ หรือให้ลูกที่ออกจากความเชื่อกลับมาสู่ความเชื่ออีกหรือไม่ ให้ท่านเขียนคำอธิษฐานที่ดูเหมือนว่าเป็นไปไม่ได้ลงในจิตใจของท่านในวันนี้ และข้าง ๆ คำอธิษฐานเหล่านั้นให้ท่านเขียนพระสัญญาที่เจาะจงจากพระคำของพระเจ้า สามารถเริ่มจากการอ้างพระสัญญาดังต่อไปนี้ มาระโก 10:27, ลูกา 18:27, 1 ยอห์น 5:14

คำรายงานที่น่าสรรเสริญ

เราสรรเสริญพระเจ้าที่พระองค์ได้ทรงใช้การแพร่ระบาดของโควิด-19 นี้ ในการนำคนจำนวนมากให้กลับคืนดีกัน และเรารู้ว่าพระเจ้าปรารถนาที่จะทำการอัศจรรย์แบบเดียวกันนี้กับผู้คนอีกหลาย ๆ คน

หัวข้ออธิษฐาน

1. อธิษฐานเผื่อสมาชิกคริสตจักรของเราในหลาย ๆ ประเทศทั่วแอฟริกา หมู่เกาะแคริบเบียน และประเทศในอเมริกากลางและอเมริกาใต้ ในขณะที่พวกเขาต้องต่อสู้กับการระบาดของไวรัสโคโรนา

2. อธิษฐานเผื่อผู้ที่อยู่ในโบสถ์และชุมชนของท่าน ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตทางการเงิน อธิษฐานเพื่อพวกเขาจะได้รับสิ่งที่จำเป็น

3. อธิษฐานทูลขอจิตใจให้มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ที่จะแบ่งปันหากท่านเป็นบุคคลที่มีปัจจัยเหลือเพียงพอที่จะแบ่งปันได้ อธิษฐานเพื่อเราในฐานะครอบครัวคริสตจักรจะยืนอยู่ด้วยกันกับพี่น้องของเราที่มีความต้องการ

4. อธิษฐานทูลขอพระเจ้าให้นำพาเราให้เดินลึกลงไปกับพระองค์ในเวลาที่เราเฝ้าเดี่ยว ไม่ใช่เพียงเพื่อรับความช่วยเหลือหรือพระพรเท่านั้น แต่เพื่อความปรารถนาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเราคือการได้รู้จักกับพระองค์อย่างแท้จริง

5. อธิษฐานเพื่อให้สมาชิกคริสตจักรทั่วโลกได้รับประโยชน์ในเวลานี้จากการแบ่งปันอาหารฝ่ายจิตวิญญาณอย่างกระตือรือร้นของ It Is Written ในหัวข้อ “Hope Awakens” หรือแบ่งปันอาหารทางจิตวิญญาณอื่น ๆ ให้กับเพื่อนบ้านและเพื่อน ๆ

ร่วมส่งคำอธิษฐานของท่าน

0 Comments