Select Page

100 วันแห่งการอธิษฐาน

วันที่ 33 แห่งการอธิษฐาน

“อธิษฐานทูลขอการช่วยกู้

“ข้าพเจ้าได้แสวงพระเจ้าและพระองค์ทรงตอบข้าพเจ้า และทรงช่วยกู้ข้าพเจ้าจากความกลัวทั้งสิ้นของข้าพเจ้า เขาทั้งหลายเพ่งดูพระองค์ และเบิกบาน เพื่อหน้าตาของเขาจะไม่ต้องอาย คนจนคนนี้ร้องทูล และพระเจ้าทรงฟัง และทรงช่วยเขาให้พ้นจากความยากลำบากทั้งสิ้นของเขา ทูตสวรรค์ของพระเจ้าได้ตั้งค่ายล้อมบรรดาผู้ที่เกรงกลัวพระองค์ และช่วยเขาทั้งหลายให้รอด” สดุดี 34:4-7

“เรามีความเชื่อน้อยเกินไป เราวางกรอบจำกัดองค์ผู้บริสุทธิ์แห่งชนชาติอิสราเอลไว้ เราควรขอบพระคุณพระเจ้าที่ทรงใช้เราให้เป็นเครื่องมือของพระองค์ เราจะได้รับคำตอบในคำอธิษฐาน หากเราอธิษฐานด้วยความเชื่ออย่างกระตือรือร้นในทุก ๆ คำอธิษฐาน คำตอบเหล่านั้นอาจไม่ได้มาในรูปแบบที่เราคาดหวังไว้ อย่างไรก็ตามเราจะได้รับคำตอบ อาจจะไม่ได้เป็นไปตามที่เราวางแผนไว้ แต่เราจะได้คำตอบในเวลาที่เราต้องการมากที่สุด” Gospel Workers หน้า 92

คำถามตรึงใจ

บางทีหากท่านมองไปรอบ ๆ วงสังคมของท่านอาจจะเห็นบางคนที่พยายามต่อสู้ดิ้นรนในความเชื่อของเขา ท่านลองคิดถึงวิธีปฏิบัติในการแบ่งปันความเชื่อให้กับพี่น้องชายหญิงที่ต้องการความเชื่อ ท่านอาจจะแบ่งปันหนังสือดี ๆ ที่เสริมสร้างความเชื่อสักเล่มหนึ่ง (หรือแนะนำหนังสือดี ๆ) เช่น หนังสือ “A Thousand Shall Fall” หรือ “One Miracle after Another” เมื่อเราเห็นพระเจ้าทรงทำการอัศจรรย์ในชีวิตของผู้อื่น เราจะมีความมั่นใจในชีวิตของเราเองในวันนี้ด้วย หรือท่านอาจจะเขียนพระสัญญาในพระคัมภีร์ลงบนการ์ดและนำไปให้บางคนที่กำลังต้องการมัน หากท่านไม่แน่ใจว่าท่านควรเข้าถึงใคร ให้ท่านทูลขอพระเจ้า และพระองค์จะทรงสำแดงให้ท่านเห็น

คำรายงานที่น่าสรรเสริญ

เนื่องจากผลของการแพร่ระบาดนี้ มีคนหนุ่มสาวหลายร้อยคนในฟิลิปปินส์ได้อธิษฐานร่วมกันทุกวันโดยผ่านโปรแกรม Zoom และจิตวิญญาณหลาย ๆ ดวง ได้แตกหักในพระคริสต์และเข้าใกล้พระเยซูมากขึ้น เราสรรเสริญพระเจ้าสำหรับความมุ่งมั่นในการอธิษฐานที่เติบโตขึ้นในทุก ๆ ที่และหลายคนแสวงหาความเข้าใจที่ลึกซึ้งในพระคำของพระเจ้าอย่างจริงใจ

หัวข้ออธิษฐาน

1. อธิษฐานเผื่อศิษยาภิบาลท้องถิ่นของท่าน อธิษฐานเพื่อพระเจ้าจะทรงค้ำจุน ปกป้อง และที่สำคัญที่สุดทรงเติมเต็มเขาด้วยการหลั่งลงมาของพระวิญญาณบริสุทธิ์อย่างมากมาย

2. อธิษฐานเผื่อผู้นำคริสตจักรของสำนักงานใหญ่ ผู้บริหาร หัวหน้าแผนกและพนักงานต่าง ๆ อธิษฐานเพื่อพระเจ้าจะทรงประทานสติปัญญาแก่พวกเขา ในขณะที่พวกเขาเป็นผู้นำและส่งเสริมพันธกิจของคริสตจักรในช่วงเวลาวิกฤตนี้

3. อธิษฐานเป็นพิเศษสำหรับอาจารย์ Ted Wilson ประธานสำนักงานใหญ่, อาจารย์ GT. Ng เลขาธิการ, และอาจารย์ Juan Prestol เหรัญญิก อธิษฐานทูลขอสติปัญญาเป็นพิเศษแก่พวกเขา ทูลขอการคุ้มครองแก่ครอบครัวของพวกเขา และทูลขอพระพรจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้แก่พวกเขาในขณะที่นำเราผ่านพ้นวิกฤตในครั้งนี้

4. อธิษฐานทูลขอการทรงนำจากพระเจ้าต่ออนาคตของคริสตจักรของเรา อธิษฐานเพื่อว่าเราจะไม่ปล่อยให้โอกาสต้องสูญเสียไปในการแบ่งปันความรักของพระเยซูและความจริงอันสวยงามของพระธรรมวิวรณ์ 14 และ 18 ให้กับผู้ที่ต้องการ

5. อธิษฐานอย่างจริงจังเพื่อให้ฝนปลายฤดูหลั่งลงมาตามที่พระเจ้าได้ทรงสัญญาไว้ เพื่องานของพระองค์จะสำเร็จและเราจะได้กลับบ้าน ตอนนี้ไม่ใช่เวลาในการทำธุรกิจอีกต่อไป แต่เป็นเวลาที่จะทำงานให้เสร็จและเตรียมตัวให้พร้อมที่จะพบกับพระเยซู

ร่วมส่งคำอธิษฐานของท่าน

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *