Select Page

100 วันแห่งการอธิษฐาน

วันที่ 34 แห่งการอธิษฐาน

“อธิษฐานด้วยความถ่อมใจอยู่เสมอ

“พระเจ้าทรงเป็นที่กำบังเข้มแข็งของคนที่ถูกกดขี่ ทรงเป็นที่กำบังเข้มแข็งในเวลายากลำบาก บรรดาผู้ที่รู้จักพระนามของพระองค์ก็วางใจในพระองค์ ข้าแต่พระเจ้า เพราะว่าพระองค์มิได้ทรงทอดทิ้งบรรดาผู้ที่เสาะแสวงหาพระองค์ จงร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าผู้ซึ่งประทับในศิโยน จงบอกเล่าถึงพระราชกิจของพระองค์ ในท่ามกลางชนชาติทั้งหลาย เพราะพระองค์ทรงแก้แค้นแทนโลหิตและทรงเอาพระทัยใส่ในเขาทั้งหลาย พระองค์มิได้ทรงลืมคำร้องทุกข์ของผู้ถูกกดขี่” สดุดี 9:9-12

“คำอธิษฐานอย่างจริงจังออกมาจากใจของผู้ที่สำนึกผิดผู้ที่ปรารถนาจะทำตามพระประสงค์ของพระอาจารย์ ในสายพระเนตรของพระเจ้านั้นมีค่ามากกว่าการพูดจาที่ไพเราะสง่างาม ผู้นั้นอาจจะไม่มีเสียงในสภาของหน่วยงานมนุษย์ หรือไม่ได้รับอนุญาตให้แลกเปลี่ยนความเห็นในสภาสูง หรือลงคะแนนเสียงในรัฐสภา แต่เขาสามารถเข้าถึงพระเจ้าได้ ราชาแห่งกษัตริย์ทั้งปวงโน้มตัวลงต่ำเพื่อฟังคำอธิษฐานที่มาจากจิตใจที่ถ่อมลงและสำนึกผิด พระเจ้าทรงสดับคำอธิษฐานทุกคำที่ถวายต่อพระองค์ดั่งเครื่องหอมแห่งความเชื่อ บุตรที่อ่อนแอที่สุดของพระเจ้าจะมีอิทธิพลสอดคล้องกับสภาแห่งสวรรค์” That I May Know Him หน้า 270

คำถามตรึงใจ

นักประพันธ์ท่านหนึ่งพูดเสมอว่า “ความหยิ่งในตนเองจะไม่ฟัง เพราะรู้อยู่แล้ว” มีทางใดบ้างที่ท่านยอมให้ความหยิ่งในตนเองมีอิทธิพลต่อทักษะการฟังของท่าน มีทางใดบ้างที่ท่านยอมให้ความหยิ่งในตนเองเข้ามาควบคุมลิ้นของท่านหรือแม้กระทั่งควบคุมคำอธิษฐานของท่าน หากเป็นเช่นนั้น จงอธิษฐานเพื่อพระเจ้าจะสำแดงให้ท่านเห็นถึงวิธีการขอการอภัยโทษจากคนเหล่านั้นที่ท่านได้พูดจาโอ้อวด หรือผู้ที่ต้องเจ็บปวดเพราะการใช้ชีวิตของท่าน การทำสิ่งนี้เป็นเรื่องที่ยาก แต่หากพระเจ้าจะทรงฟังคำอธิษฐานของเรา เราต้องขจัดความหยิ่งในตนเองทั้งในตัวเราเองและกับผู้ที่ต่อต้านพระองค์ (ดูเพิ่มเติมใน ยากอบ 4:10, อิสยาห์ 57:15)

คำรายงานที่น่าสรรเสริญ

เราสรรเสริญพระเจ้าที่พระองค์เป็นผู้ควบคุมโลกใบนี้ และพระองค์ยังคงประทับบนบัลลังก์ แม้ว่าในตอนนี้ชีวิตดูเหมือนจะควบคุมไม่ได้สำหรับเราหลาย ๆ คน แต่เรายังคงสามารถพักอย่างปลอดภัยบนอ้อมแขนนิรันดร์ของพระผู้ที่ทรงสัญญาว่าพระองค์จะไม่ทอดทิ้งหรือละทิ้งเราเลย โปรดจำไว้ว่า พระองค์ทรงเห็นการระบาดใหญ่ของโควิด-19 ก่อนที่มันจะมาถึงยังโลกของเราเสียอีก และไม่มีสิ่งใดแตะต้องตัวเราได้เว้นแต่พระองค์ทรงอนุญาต ดังนั้น หากเรากำลังต่อสู้ดิ้นรนกับความเจ็บป่วย การสูญเสียทางการเงิน หรือการทดลองและความเจ็บปวดอื่น ๆ ให้เราสรรเสริญพระเจ้าที่พระองค์ยังคงประทับบนบัลลังก์ และไม่ว่าอะไรก็ตามที่ศัตรูของพระองค์ต้องการให้เป็นสิ่งชั่วร้ายแต่พระองค์จะทรงเปลี่ยนให้กลับกลายเป็นดี

หัวข้ออธิษฐาน

1. อธิษฐานเผื่อผู้ที่ไม่สามารถสู้เพื่อตนเองหรือไม่ได้รับความช่วยเหลือในช่วงวิกฤตนี้

2. อธิษฐานเผื่อเด็ก ๆ ผู้สูงอายุ ผู้อ่อนแอ และแม่เลี้ยงเดี่ยว ที่ต้องดิ้นรนเพื่อการอยู่รอด

3. อธิษฐานเผื่อผู้ลี้ภัยทั่วทั้งยุโรป กรีซ และประเทศอื่น ๆ ทั่วโลก อธิษฐานเผื่อการจัดเตรียมให้กับพวกเขาในสิ่งที่พวกเขาต้องการ สิ่งต่าง ๆ ที่ใช้ในการดูแลสุขภาพ และเผื่อสิทธิของพวกเขาในฐานะที่เป็นมนุษย์ที่สำควรจะได้รับ

4. ยังคงอธิษฐานเผื่อมิชชันนารีมากมายที่แบกรับภาระหน้าที่ในที่ต่าง ๆ ทั่วโลก อธิษฐานเผื่อการจัดเตรียมสำหรับความต้องการทางร่างกายและความปลอดภัย

5. อธิษฐานเผื่อพละกำลังและการกลับมาสู่สภาพปกติสำหรับผู้ที่เพิ่งหายจากไวรัสโคโรนา อธิษฐานสำหรับการรักษาตัวของปอดและความเข้มแข็งที่จะกลับมาสู่ชีวิตปกติ

ร่วมส่งคำอธิษฐานของท่าน

0 Comments