Select Page

100 วันแห่งการอธิษฐาน

วันที่ 35 แห่งการอธิษฐาน

“อธิษฐานทูลขอพระคุณของพระองค์

“แต่พระองค์ตรัสกับข้าพเจ้าแล้วว่า “การมีพระคุณของเราก็เพียงพอกับเจ้า เพราะว่าความอ่อนแอมีที่ไหน ฤทธานุภาพของเราก็ปรากฎเต็มที่นั่น” เพราะฉะนั้น ข้าพเจ้าจะอวดบรรดาความอ่อนแอของข้าพเจ้ามากขึ้นด้วยความยินดีอย่างยิ่ง เพื่อว่าฤทธานุภาพของพระคริสต์จะอยู่ในข้าพเจ้า เพราะเหตุฉะนี้ เพื่อเห็นแก่พระคริสต์ ข้าพเจ้าจึงพอใจในบรรดาความอ่อนแอในการถูกเยาะเย้ยต่าง ๆ ในความลำบาก ในการถูกข่มเหง ในเหตุวิบัติต่าง ๆ เพราะว่าข้าพเจ้าอ่อนแอเมื่อใด ข้าพเจ้าก็จะเข้มแข็งมากเมื่อนั้น” 2 โครินธ์ 12:9-10

“พระเจ้าจะกระทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่สำหรับผู้ที่วางใจในพระองค์ เหตุผลที่คนที่แสดงตัวว่าเป็นคนของพระองค์ไม่มีกำลังก็เพราะว่าพวกเขาวางใจในสติปัญญาของเขาเองอย่างมาก และไม่เปิดโอกาสให้พระเจ้าเปิดเผยอำนาจของพระองค์ผ่านพวกเขา พระองค์จะทรงช่วยบุตรหลานที่วางใจในพระองค์ในทุก ๆ กรณี หากพวกเขาจะให้ความมั่นใจทั้งหมดของพวกเขาในพระองค์และเชื่อพระองค์อย่างสัตย์ซื่อ” Patriarchs and Prophets หน้า 493

คำถามตรึงใจ

ในขณะที่ท่านไตร่ตรองถึงพระธรรมฮีบรู 4:12 ท่านได้ให้พระคำของพระเจ้าทิ่มแทงจิตใจท่านอย่างไร ในเร็ว ๆ นี้ท่านได้ตัดสินใจเชื่อเพราะบางข้อความที่ท่านได้อ่านในพระวจนะของพระเจ้าหรือไม่ ท่านได้ทำตามการตัดสินใจเชื่อของท่านแล้วหรือยัง หรือท่านได้ผลักดันการดลใจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ออกไป จงแบ่งปันความคิดของท่านกับบางคน หลังจากนั้นจงอธิษฐานเพื่อเราจะไม่เป็นคนที่เพียงแต่ได้ยินพระคำและรักในพระคำเท่านั้น แต่จะเป็นคนที่แสวงหาการดำเนินชีวิตตามพระคำของพระองค์

คำรายงานที่น่าสรรเสริญ

เราสรรเสริญพระเจ้าสำหรับวิดีโอ คำเทศนา สัมมนาด้านสุขภาพ และแหล่งข้อมูลอื่น ๆ ที่ผู้คนของพระเจ้าได้แบ่งปันในช่วงสองสามสัปดาห์ที่ผ่านมา แหล่งข้อมูลที่งดงามและได้รับการดลใจจากพระวิญญาณบริสุทธิ์เหล่านี้เป็นพระพรให้กับคนนับพันคน ประชากรของพระเจ้ากำลังส่องสว่างพระสิริของพระเจ้าท่ามกลางวิกฤตินี้

หัวข้ออธิษฐาน

1. อธิษฐานเพื่อพระเจ้าจะเคารพพระสัญญาของพระองค์ในสดุดี 91:7 ที่ว่า “พันคนจะล้มอยู่ข้าง ๆ เรา แต่ภัยนั้นจะไม่มาใกล้เรา”

2. อธิษฐานเผื่อแผนก chaplain ของเราเพราะพวกเขาทำงานเพื่อปลอบโยนและช่วยคนที่ต่อสู้ดิ้นรนและขาดแคลน

3. อธิษฐานเผื่อผู้คนทั่วตะวันออกกลางและเอเชียที่ถูกกดขี่ข่มเหงเพราะความเชื่อ อธิษฐานทูลขอให้พวกเขายังคงเข้มแข็งและสำแดงความรักของพระเยซูต่อผู้ที่ข่มเหงพวกเขา

4. ยังคงอธิษฐานต่อไปเผื่อแผนในการจัดตารางเวลาใหม่ของการประชุมสำนักงานใหญ่ ซึ่งในขณะนี้จะจัดขึ้นในวันที่ 20-25 พฤษภาคม 2021 ที่อินเดียน่าโปลิศ อธิษฐานเพื่อว่าการประชุมจะเต็มไปด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ การวางแผนงานที่เน้นพันธกิจ และเพื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์จะควบคุมอย่างเต็มที่ได้

5. อธิษฐานอย่างจริงจังสำหรับการหลั่งลงมาของฝนปลายฤดูบนคริสตจักรทั้งหลาย เพื่อข่าวสารแห่งการไถ่ให้รอดจะประกาศไปทั่วทุกมุมของโลก และพระเยซูจะได้เสด็จกลับมา

ร่วมส่งคำอธิษฐานของท่าน

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *