Select Page

100 วันแห่งการอธิษฐาน

วันที่ 39 แห่งการอธิษฐาน

“ฤทธิ์อำนาจแห่งสวรรค์

บัดนี้ ข้าพเจ้าทราบว่าพระเจ้าจะทรงช่วยผู้ที่พระองค์ทรงเจิมไว้ พระองค์จะทรงตอบเขาจากฟ้าสวรรค์อันบริสุทธิ์ของพระองค์และโดยชัยชนะอันทรงอานุภาพด้วยพระหัตถ์ขวาของพระองค์ บ้างก็โอ้อวดเรื่องรถรบ บ้างก็เรื่องม้า แต่เราอวดเรื่องพระนามพระเจ้าของเรา สดุดี 20:6-7

 “ พวกเขาจะต้องต่อสู้กับกองกำลังที่เหนือธรรมชาติ แต่พวกเขาเชื่อมั่นว่าจะได้รับความช่วยเหลือที่เหนือธรรมชาติเช่นกัน ปัญญาแห่งสวรรค์ทั้งหมดอยู่ในกองทัพนี้ และยิ่งกว่านั้นทูตสวรรค์ก็ร่วมต่อสู้ด้วย พระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งเป็นตัวแทนของแม่ทัพขององค์พระผู้เป็นพระเจ้า ได้เสด็จลงมาเพื่อควบคุมการต่อสู้ ความอ่อนแอของเราอาจจะมีมากมาย ความบาปและความผิดพลาดของเราอาจทำให้เราเป็นทุกข์ แต่พระคุณของพระเจ้านั้นมีไว้สำหรับทุกคนที่แสวงหาพระองค์ด้วยความสำนึกผิด พลังอำนาจทุกอย่างได้มอบไว้ให้กับผู้ที่วางใจในพระเจ้า” Desire of Ages,  หน้า 352

คำถามตรึงใจ

บางครั้งท่านต้องการที่จะเห็นกองทัพทูตสวรรค์อยู่รอบ ๆ บ้าน ชีวิต และครอบครัวของท่านหรือไม่? ลองพิจารณาเรื่องราวของเอลีชาและสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อพระเจ้าทรงเปิดตาผู้รับใช้ของเอลีชา (ดู 2 กษัตริย์ 6:17) ลองนึกภาพว่าความกลัวของผู้รับใช้ของเอลีชาที่ถูกแทนที่ด้วยเชื่อเมื่อเขาได้เห็นรถรบเพลิงมากมาย ยังมีเรื่องอะไรในพระคัมภีร์อีกที่ท่านคิดว่าพระเจ้าทรงเปิดตาของพวกเขาเพื่อจะได้เห็นทูตสวรรค์

คำรายงานที่น่าสรรเสริญ

เราสรรเสริญพระเจ้าที่ยังมีคนจำนวนมากของพระเจ้าที่สัตย์ซื่อในการคืนส่วนสิบและเงินถวายของพวกเขา และบางคนก็กำลังวางแผนที่จะให้มากขึ้นเพราะความขาดแคลนที่อาจจะเพิ่มขึ้นเพราะมีคนมากมายที่กำลังตกงาน

หัวข้ออธิษฐาน

1. อธิษฐานเผื่อผู้ที่ทำงานในตำแหน่งความปลอดภัย เช่น เจ้าหน้าที่ตำรวจ และอื่น ๆ ในขณะมีเหตุการณ์ความไม่สงบเกิดขึ้นเพราะการปิดเมืองในหลายๆที่ทั่วโลก อธิษฐานขอให้พระเจ้าทรงดูแลปกป้องคุ้มครองคนเหล่านี้ด้วย

2. อธิษฐานให้ผู้นำรัฐบาลทำงานร่วมกันอย่างเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวแทนที่จะทำลายซึ่งกันและกันเพื่อประโยชน์ทางการเมือง

3. อธิษฐานเผื่อการเยียวยารักษาและการแพร่ระบาดให้ชะลอหรือหยุดลงให้เร็วกว่าที่ผู้เชี่ยวชาญคาดการณ์ไว้

4. อธิษฐานเผื่อคริสตจักรท้องถิ่นของเราให้มีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ให้มีการฟื้นฟูทางจิตวิญญาณ และให้มีจิตใจที่เร้าร้อนมากขึ้นในงานประกาศ เราได้รับการร้องขอให้อธิษฐานเผื่อจำนวนมากจากทั่วโลกสำหรับปัญหาเหล่านี้

ร่วมส่งคำอธิษฐานของท่าน

0 Comments