Select Page

100 วันแห่งการอธิษฐาน

วันที่ 40 แห่งการอธิษฐาน

“เชื่อแม้จะมองไม่เห็น

 “ ความเชื่อทำให้เราเชื่อพระเจ้าดั่งพระวจนะคำของพระองค์ไม่ว่าเราจะรู้สึกถึงมันหรือไม่ก็ตาม มันคือสิ่งที่เราได้ฝากความหวังไว้กับหลักฐานในสิ่งที่มองไม่เห็น เราสามารถเชื่อในเพื่อนมนุษย์ของเราได้ แล้วเราจะไม่สามารถไว้วางใจในพระวจนะของพระเจ้าหรือ? เมื่อเราไปหาพระองค์เพื่อขอสติปัญญาหรือพระคุณ เราไม่ควรมองตัวเองเพื่อจะดูว่าพระองค์ให้ความรู้สึกพิเศษอะไรกับเราหรือเปล่าเพื่อเป็นหลักประกันว่าพระองค์ทำตามพระคำของพระองค์หรือไม่ ความรู้สึกไม่มีหลักเกณฑ์ ความชั่วร้ายครั้งใหญ่จะเกิดขึ้นเมื่อคริสเตียนเดินตามความรู้สึก แล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่าพระเยซูทรงได้ยินคำอธิษฐานของเรา – เรารู้ได้โดยพระสัญญาของพระองค์ พระองค์ทรงตรัสว่า พระองค์จะทรงสดับฟังคนขัดสนเมื่อพวกเขาร้องทูลต่อพระองค์ และเราเชื่อในพระวจนะคำของพระองค์ พระองค์ไม่เคยตรัสว่า พงศ์พันธุ์ของยาโคบเอ่ย จงแสวงหาเราในความว่างเปล่า’ ถ้าเราเดินในความสว่างเราจะมาถึงบัลลังก์แห่งพระคุณด้วยความกล้าหาญ เราจะพูดถึงพระสัญญาของพระเจ้าด้วยความเชื่อที่มีชีวิตและกระตุ้นการร้องเรียกของเรา แม้ว่าเรานั้นจะอ่อนแอและผิดพลาดและไม่คู่ควร พระวิญญาณจะทรงช่วยเราในความอ่อนแอของเรา‘ …เมื่อเราร้องทูลต่อพระเจ้าแล้ว เราจะต้องไม่ละทิ้งมัน แต่ให้พูดเหมือนที่ยาโคบพูด เมื่อตอนที่ยาโคบต่อสู้กับพระเจ้าทั้งคืนว่า เราจะะไม่ปล่อยให้พระองค์ไปเว้นแต่พระองค์อวยพรแก่เราก่อนและเช่นเดียวกับเรา เราจะได้ชัยชนะ” Bible Echo, September 24, 1894, par. 6

คำถามตรึงใจ

เป็นเรื่องธรรมดาสำหรับการมีความเชื่อเมื่อมีปาฏิหาริย์เกิดขึ้นอยู่ต่อหน้าของท่านและท่านสามารถเห็นสิ่งนั้นด้วยตาของท่านเอง แล้วสำหรับสิ่งที่เกี่ยวกับเวลาที่เรามองไม่เห็นคำตอบ สิ่งเราไม่มองเห็นปาฏิหาริย์ สิ่งที่เราไม่เห็นทูตสวรรค์ และสิ่งที่เรามองไม่เห็นความดีงามของพระเจ้าในชีวิตของเราล่ะ เราจะยังคงวางใจในพระเจ้าอย่างซื่อสัตย์หรือไม่ แม้ในตอนที่เราไม่เข้าใจ ในขณะที่ท่านกำลังไตร่ตรองคำถามเหล่านี้ให้ดูใน ฮีบรู 11: 1, โรม 8: 24-25, มาระโก 9:24, โยบ 13:15 

คำรายงานที่น่าสรรเสริญ

สรรเสริญพระเจ้าที่ในหลายๆพื้นที่จำนวนของผู้ติดเชื่อโควิค 19 ลดลง

หัวข้ออธิษฐาน

1. อธิษฐานเผื่อเมื่อประเทศต่างๆและเศรษฐกิจกำลังเปิดอีกครั้ง จะไม่มีจำนวนการติดเชื้อเพิ่มขึ้นขึ้นตาม

2. อธิษฐานเผื่อพันธกิจคนจีนในเมือง เซบู และประเทศฟิลิปปินส์และอินโดนีเซียเพื่อการปกป้องให้ปลอดภัยจากเชื้อโคโรน่า (coronavirus) และสำหรับคนจีนจำนวนมากในทุกๆประเทศให้มีความสนใจในการแสวงหาพระเยซูและความจริงของพระคัมภีร์

3. อธิษฐานเผื่อประเทศจีนที่มีประชากร 1.4 พันล้านคนจะเปิดกว้างต่อการเผยแพร่พระกิตติคุณ

4. อธิษฐานเผื่อให้พวกเราทุกคนใช้เวลาพิเศษที่บ้านเพื่อศึกษาพระคัมภีร์อย่างลึกซึ้งและสอนลูก ๆ ของเราถึงวิธีการศึกษาและรักพระคำของพระเจ้า

ร่วมส่งคำอธิษฐานของท่าน

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *