Select Page

100 วันแห่งการอธิษฐาน

วันที่ 41 แห่งการอธิษฐาน

“จากที่ลี้ลับ

“แต่เรามีของล้ำค่านี้อยู่ในภาชนะดิน เพื่อให้เห็นว่า ฤทธิ์เดชอันเลิศนั้นเป็นของพระเจ้า ไม่ได้มาจากตัวเราเอง เราเผชิญความยากลำบากรอบด้าน แต่ก็ไม่ถูกบดขยี้ เราสับสนแต่ก็ไม่หมดหวัง เราถูกข่มเหงแต่ก็ไม่ถูกทอดทิ้ง เราถูกตีให้ล้มลง แต่ก็ไม่ถูกทำลาย เราแบกความตายของพระเยซูไว้ในร่างกายเสมอ เพื่อว่าชีวิตของพระเยซูจะปรากฏในร่างกายของเราด้วย”
– 2 โครินทร์ 4:7-10

“การอธิษฐานจากที่ลี้ลับนำมาซึ่งพลังที่สั่นไหวทั้งโลกด้วยการปฎิรูปอันยิ่งใหญ่ จากที่นั่นเหล่าผู้รับใช้ของพระเจ้ายืนหยัดอย่างมั่นคงในพระสัญญาของพระองค์ด้วยความสงบอันบริสุทธิ์ “ระหว่างการต่อสู้ที่เมืองเอ๊าสเบิร์ก ลูเธอร์ได้ใช้เวลาอย่างน้อย 3 ชั่วโมงต่อวันในการอธิษฐานและพวกเขายังได้เลือกสรรเวลาหลายชั่วโมงที่ชื่นชอบเพื่อการศึกษาอีก” มีคนได้ยินจากห้องส่วนตัวของลูเธอร์ว่าท่านได้ทุ่มเททั้งจิตวิญญาณของท่านต่อพระเจ้าด้วยถ้อยคำแห่งความรัก ความยำเกรง ความหวัง เหมือนดั่งการสนทนากับเพื่อนคนหนึ่ง “ข้าพระองค์รู้ว่าพระองค์ทรงเป็นพระบิดาและพระผู้เป็นเจ้าของเรา” ท่านพูดขึ้น “และพระองค์จะทรงกระจัดกระจายเหล่าผู้ข่มเหงประชากรของพระองค์เพราะพระองค์ทรงสถิตกับข้าพระองค์ทั้งหลาย ทั้งหมดนี้เป็นของพระองค์และเราได้วางมือของเราอยู่ในการครอบครองของพระองค์ ขอทรงโปรดปกป้องพวกเราด้วยเถอะพระบิดาเจ้า” – ปลายทางแห่งความหวัง หน้า 210

คำถามตรึงใจ

ท่านปรารถนาสิ่งใดมากที่สุด? ส่วนลึกแห่งจิตใจของท่านเรียกร้องหาอะไร? บางทีช่วงนี้ท่านอาจยังไม่ได้คิดถึงสิ่งนี้อย่างจริงจังและบางทีท่านอาจจะแค่อยากอยู่ให้รอดเท่านั้น หรือบางทีท่านอาจจะคิดเรื่องนี้ตลอดเวลา ดังนั้นโปรดใช้เวลาหน่อยในการคิดว่าท่านสามารถได้รับสันติสุขที่ยิ่งใหญ่ที่สุดและการเติมเต็มอันยิ่งใหญ่นี้ได้จากที่ไหน ขณะที่ท่านกำลังใคร่ครวญนั้น ให้สะท้อนความคิดจากพระวจะธรรม สดุดี 27:4 และทูลขอพระเจ้าให้ทรงโปรดประทานใจที่หิวกระหายที่จะอยู่เบื้องพระพักตร์ของพระองค์

รายงานสรรเสริญ

สรรเสริญพระเจ้าที่ชาวแอ๊ดเวนตีสและคริสตจักรต่างๆของเราเสาะแสวงหาหนทางที่สร้างสรรค์เพื่อการเอื้อมออกไปยังชุมชนต่างๆรอบๆพวกเรา ซึ่งพระองค์ได้ทรงตอบคำอธิษฐานของเราแล้ว

หัวข้ออธิษฐาน

1. อธิษฐานเผื่อผู้ที่อ่อนแอที่สุดท่ามกลางเรา เช่น ผู้สูงอายุ และ เด็กๆ

2. อธิษฐานเผื่อสมาชิกโบสถ์ของเราที่เรียนรู้วิธีการตีสนิทกับพี่น้องมุสลิม

3. อธิษฐานเผื่อหนทางที่จะสามารถนำผู้คนในศูนย์อพยพให้รู้จักความจริง โดยเฉพาะผู้อพยพที่เพิ่งมีการโยกย้ายไปยังประเทศเพื่อนบ้านอื่นๆ

4. อธิษฐานเผื่อคริสตจักรต่างๆในเมืองที่จะสามารถจัดเป็น “ศูนย์แห่งอิทธพล” รอบๆชุมชนพวกเขาได้

5. อธิษฐานขอฝนปลายฤดูที่จะทรงหลั่งลงยังคริสตจักรเพื่อพันธกิจของพระเจ้าจะแล้วเสร็จ และพวกเราจะได้กลับบ้านกัน

ร่วมส่งคำอธิษฐานของท่าน

0 Comments