Select Page

100 วันแห่งการอธิษฐาน

วันที่ 44 แห่งการอธิษฐาน

“รู้จักพระเยซู

“และนี่แหละคือชีวิตนิรันดร์ คือที่เขารู้จักพระองค์ ผู้ทรงเป็นพระเจ้าเที่ยงแท้องค์เดียว และรู้จักพระเยซูคริสต์ที่พระองค์ทรงใช้มา” ยอห์น 17:3

“พระคริสต์เสด็จมาเพื่อเปิดเผยพระเจ้าต่อโลก ในฐานะพระเจ้าแห่งความรักที่เต็มไปด้วยความเมตตา ความอ่อนโยนและความเห็นอกเห็นใจ ความมืดทึบที่ซาตานพยายามปิดบังบัลลังก์แห่งพระเจ้าได้ถูกกวาดออกไปโดยพระผู้ไถ่ของโลกนี้ และพระบิดาทรงสำแดงแสงสว่างแห่งชีวิตแก่มนุษย์อีกครั้ง” 5T หน้า 738.4

คำถามตรึงใจ

ชีวิตนิรันดร์ไม่ใช่เพียงแต่เป็นการดำรงชีวิตอยู่ตลอดไป แต่ชีวิตนิรันดร์คือความสัมพันธ์แห่งรักอันลึกซึ้งของท่านกับพระเจ้าอย่างต่อเนื่อง ส่วนใหญ่แล้วท่านรู้จักข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพระเยซู หรือท่านรู้จักพระองค์เป็นการส่วนตัวในฐานะพระผู้ช่วยให้รอดและเพื่อนของท่าน

ทำไมไม่เริ่มต้นชีวิตนิรันดร์ในวันนี้ โดยทูลขอพระเยซูให้เปิดเผยพระองค์เองต่อท่านในขณะที่ท่านใช้เวลาอธิษฐาน อ่านพระคัมภีร์และแบ่งปันความรักและความจริงของพระองค์กับผู้อื่น

คำรายงานที่น่าสรรเสริญ

เทียรี่ ที กล่าวว่า “ฉันได้แบ่งปันบทความ ‘100 วันแห่งการอธิษฐาน ให้กับเพื่อนของฉัน 90 คน ฉันยังได้แจกหนังสือ สงครามประวัติศาสตร์ให้กับคนที่รู้จักหลายคน มีคนหนึ่งที่ไม่ได้เป็นแอ๊ดเวนตีสขอให้ฉันศึกษาคำพยากรณ์ในพระธรรมดาเนียลและวิวรณ์ให้กับเขา

กลอเรีย ดี กล่าวว่า “พระเจ้าทรงอวยพระพรแก่เราให้สามารถดำเนินโครงการแจกจ่ายอาหารได้ แม้จะมีการระบาดใหญ่ในครั้งนี้ก็ตาม”

หัวข้ออธิษฐาน

1. อธิษฐานเผื่อสมาชิกผู้ที่กำลังเริ่มหรือกำลังดำเนินรายการ ศูนย์สร้างอิทธิพลแห่งความหวังในชีวิตทั่วโลก

2. อธิษฐานเผื่อผู้คนในเกาะฟิจิและวานูอาตูที่ได้รับผลกระทบจากพายุไซโคลนครั้งล่าสุด

3. อธิษฐานเผื่อสถาบันการศึกษาของเราทั่วโลก อธิษฐานเพื่อว่าพวกเขาจะสามารถหาวิธีในการให้การศึกษาแบบคริสเตียนผ่านชั้นเรียนออนไลน์และวิธีการอื่น ๆ อธิษฐานเพื่อพวกเขาจะยังคงสามารถมีอิทธิพลเชิงบวกทางจิตวิญญาณแก่นักเรียน และยังคงมีความมั่นคงทางการเงิน

ร่วมส่งคำอธิษฐานของท่าน

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *