Select Page

100 วันแห่งการอธิษฐาน

วันที่ 46 แห่งการอธิษฐาน

“ความรักของพระเยซู

“พระบิดาทรงรักเราอย่างไร เราก็รักพวกท่านอย่างนั้น จงติดสนิทอยู่กับความรักของเรา” ยอห์น 15:9

 “หากเราได้รับการช่วยให้รอดในอาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้าเราจะต้องมองลึกลงไปในแผนแห่งความรอดอย่างต่อเนื่อง วิสุทธิชนที่ได้รับการไถ่ทั้งหมดจะเห็นและซาบซึ้งอย่างไม่เคยมีมาก่อน ความรักของพระบิดาและพระบุตรและเพลงแห่งการสรรเสริญจะออกมาจากภาษาที่เป็นอมตะ พระองค์ทรงรักเรา พระองค์ทรงมอบชีวิตของของพระองค์เองเพื่อเรา ด้วยร่างกายที่เต็มไปด้วยพระรัศมีภาพ พร้อมด้วยพลังอำนาจที่ยิ่งใหญ่ ด้วยใจที่บริสุทธิ์ และด้วยริมฝีปากที่ไร้มลทิน เราจะร้องเพลงแห่งการไถ่ด้วยความรักที่ไม่มีที่สิ้นสุด” Letter 27, 1890

คำถามตรึงใจ

พระเจ้าคือความรัก พระองค์เป็นจุดเริ่มต้นแห่งความรัก ไม่มีความรักใดที่บริสุทธิ์ไปกว่าความรักของพระผู้เป็นเจ้า หากพระเยซูทรงรักเรามากเท่ากับที่พระบิดาทรงรักพระเยซู สิ่งที่น่าสนใจกว่าการอยู่กับพระองค์อย่างสมบูรณ์คืออะไร? ความรักของพระเยซูนั้นไม่มีสิ่งใดเปรียบได้ มีอะไรบ้างในชีวิตของท่านที่ท่านรักมากกว่าพระเยซูหรือไม่? มีอะไรบ้างที่ทำให้เกิดความหลงใหลในใจของท่านหรือไม่? ขอให้พระเยซูสร้างความประทับใจให้ท่านด้วยความรักที่สมบูรณ์แบบ ด้วยว่าพระองค์นั้นได้ทรงรักท่าน วันนี้ ทำไมท่านไม่เลือกที่จะยอมรับความรักนี้ในใจของท่านและทำให้มันเป็นแรงบันดาลใจที่ยิ่งใหญ่สำหรับการเดินของความเชื่อของท่านล่ะ?

คำรายงานที่น่าสรรเสริญ

บางประเทศและบางรัฐในสหรัฐอเมริกาได้เริ่มเปิดธุรกิจอีกครั้ง (โดยมีข้อจำกัด )

อัตราผู้ป่วยและอัตราการเสียชีวิตของผู้ติดเชื้อโควิค 19 ค่อนข้างต่ำกว่าเกณฑ์ที่คาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี้

หัวข้ออธิษฐาน

1. อธิษฐานเผื่อโครงการก่อสร้างต่าง ๆ เช่นการสร้างโบสถ์และโรงเรียนต่างๆ ทั่วโลก อธิษฐานเผื่อการเสียสละและความสัตย์ซื่ออย่างต่อเนื่องในการคืนสิบลดและการถวาย

2. อธิษฐานเผื่อเกาะเซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ที่กำลังเผชิญกับภัยแล้งที่เลวร้ายที่สุดครั้งหนึ่งในขณะเกิดการระบาด อธิษฐานขอให้ฝนตกและขอพระพรของพระเจ้าให้กับพันธกิจของคริสตจักรท้องถิ่นที่นั่นด้วย

3. อธิษฐานเผื่อสมาชิกที่ถูกรบกวนด้วยความกลัวในช่วงวิกฤตครั้งนี้

4. อธิษฐานขอสติปัญญาในการทำความเข้าใจถึงข้อความแตกต่างระหว่างการปฏิบัติตามมาตรการด้านสุขอนามัยที่ได้จากรัฐบาลและการเข้าใจว่านั่นคือพยายามหยุดการนมัสการ

ร่วมส่งคำอธิษฐานของท่าน

0 Comments