Select Page

100 วันแห่งการอธิษฐาน

วันที่ 48 แห่งการอธิษฐาน

“การทรงปรากฎกายของพระเยซู

“อย่างไรก็ตามเราจะบอกความจริงกับพวกท่าน คือการที่เราจากไปนั้นก็เพื่อประโยชน์ของท่าน เพราะถ้าเราไม่ไป องค์ผู้ช่วยก็จะไม่เสด็จมาหาพวกท่าน แต่ถ้าเราไปแล้ว เราก็จะใช้พระองค์มาหาท่าน” – ยอห์น 16:7

“… และนี่แน่ะ เราจะอยู่กับท่านทั้งหลายเสมอไป จนกว่าจะสิ้นยุค” – มัทธิว 28:20

“… พระคริสตต์ก็ได้สถิตอยู่ร่วมในจิตใจของเหล่าบุตรทั้งหลายของพระองค์โดยทางพระวิญญาณตลอดเวลา การเข้าร่วมเป็นหนึ่งระหว่างพวกเขากับพระองค์ก็ใกล้ชิดยิ่งกว่าในสมัยที่พระองค์ทรงอยู่ร่วมกับพวกเขา แสงสว่างและความรักและอำนาจที่พระคริสต์สถิตอยู่ร่วมกับพวกเขาได้ส่องผ่านพวกเขาออกมาเพื่อให้มนุษย์ที่มองเห็นพวกเขาจะ ‘อัศจรรย์ใจ แล้วจำได้ว่าพวกเขาเคยอยู่กับพระเยซู’ กิจการ 4:13 “ – เคล็ดลับแห่งความสุข หน้า 74.1

คำถามตรึงใจ

ท่านเคยมีความคิดที่อยากจะมีชีวิตอยู่ในสมัยเมื่อพระเยซูยังทรงอยู่บนโลกนี้ ได้เดินเคียงข้างพระองค์และได้สนทนากับพระองค์หรือไม่? เป้าหมายอันทรงพลังแห่งพระกิตติคุณคือการให้สิ่งที่ดีกว่าให้กับท่าน พระเยซูทรงประสงค์สถิตภายในท่านเพื่อให้ท่านเป็นเหมือนกับพระองค์ผ่านการเปลี่ยนแปลงของพระวิญญาณบริสุทธิ์ ท่านเคยขอให้พระเยซูบัพติศมาท่านด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์เพื่อท่านจะรู้สึกและเห็นพระเยซูทรงปรากฎในตัวท่านหรือไม่? พระองค์ได้ทรงตรัสว่าให้เราทูลขอของประทานฝ่ายจิตวิญญาณทุกวัน (ลูกา 11:13) แล้วทำไม่ถึงไม่เชิญพระองค์เข้ามาสถิตโดยทางพระวิญญาณในตัวท่านตอนนี้เลยล่ะ?

รายงานการสรรเสริญ

มีผู้คนมากมายรอบข้างเราที่เปิดใจและรับฟังคำพยานของเรา และพร้อมที่จะเข้าใจพระวจนะเพราะช่วงวิกฤตินี้ สรรเสริญพระเจ้าที่พระองค์ทรงกำลังช่วยคนมากมายให้รอดชั่วนิรันดร์กับพระองค์ในช่วงโรคระบาดนี้

หัวข้ออธิษฐาน

1. อธิษฐานเผื่อผู้ที่กำลังดิ้นรนกับการกดขี่และการครอบงำของเหล่าปีศาจ เพื่อคนเหล่านั้นจะได้รับการปลดปล่อยจากอำนาจของซาตาน

2. อธิษฐานเผื่อสำหรับครอบครัวของเขาและเป็นพิเศษสำหรับเด็กๆที่พ่อแม่ของเขากำลังเผชิญการเรื่องเหล่านี้

3. อธิษฐานเผื่อกลุ่มและโบสถ์ที่เกิดใหม่หลายพันแห่งทั่วโลกให้ยังคงเข้มแข็งและมีชีวิตชีวาแม้จะอยู่ในภาวะวิกฤติเช่นนี้

4. อธิษฐานเผื่อเหล่าผู้รับใช้และผู้นำคริสตจักรที่ประเทศที่มีระบบสุขภาพที่ย่ำแย่ทุกคน

5.อธิษฐานเผื่อสถานีวิทยุทั่วโลกให้สามารถเข้าถึงยังพื้นที่ที่ยากแก่การส่งคนเข้าไปได้

ร่วมส่งคำอธิษฐานของท่าน

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *