Select Page

100 วันแห่งการอธิษฐาน

วันที่ 49 แห่งการอธิษฐาน

“พระเมตตาคุณของพระเยซู

“พระยาเวห์ทรงมีพระคุณและทรงชอบธรรม เออ พระเจ้าของเราทั้งหลายทรงพระเมตตา” – สดุดี 116:5

“คนทั้งหลายที่มาหาพระเยซูต่างรู้สึกว่าเมื่ออยู่เบื้องพระพักต์ของพระองค์พวกเขาก็ได้รับการปลดปล่อยจากหลุมแห่งความบาป พวกฟาริสีดูหมิ่นและเหยียดหยามพวกเขา แต่พระคริสต์ต้อนรับพวกเขาในฐานะบุตรของพระเจ้าที่ได้เหินห่างไปจากบ้านแห่งพระบิดา แต่ไม่เคยถูกลิมเลือนไปจากพระทัยของพระบิดาเลย และเพราะความทุกข์ยากกับความบาปของพวกเขานั่นคือพระประสงค์แห่งพระเมตตาคุณของพระองค์ ยิ่งพวกเขาออกห่างไปจากพระองค์มากเท่าไหร่ความปรารถนาและการเสียสละก็ยิ่งมากขึ้นสำหรับการช่วยเหลือพวกเขาเหล่านั้น” – อุทาหรณ์สอนชีวิต หน้า 186.2

คำถามตรึงใจ

พระคุณของพระเจ้าสำหรับเราเป็นผลโดยตรงจากพระเมตตาอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ที่มีต่อทุกคนที่อยู่ภายใต้ความบาปและผลที่ตามมาของบาปนั้น การตระหนักถึงพระกรุณาคุณของพระองค์ที่มีต่อท่านดังที่ปรากฎในพระเยซู แล้วอะไรล่ะที่ขัดขวางไม่ให้ท่านมาหาพระองค์อย่างที่ท่านเป็นอยู่นี้? ในวันนี้มจงยอมมอบถวายส่วนที่มืดมนที่สุดในชีวิตของท่านต่อพระองค์ พระเยซูทรงเข้าใจภาระ, การดิ้นรน, และการทดลองใจของท่าน พระองค์ทรงเต็มพระทัยที่จะช่วยเหลือ, รักษา ,ยกโทษ, ยกระดับชีวิต และเสริมกำลังท่าน
ท่านจะยอมให้ความรัก ,ความสง่างาม, และความเมตตาของพระองค์ละลายจิตใจที่ต่อต้านหรือใจที่ไม่สนใจที่ท่านรู้สึกต่อพระองค์ในวันนี้หรือไม่? 

รายงานการสรรเสริญ

ชาวแอ๊ดเวนตีสและคริสเตียนคณะอื่น ๆ มากมายต่างรู้ว่าเราสบายเกินไปและขับเคลื่อนคริสตจักรของเราอย่างมนุษย์ปุถุชน เราต้องการการเรียกให้ตื่นขึ้นเพื่อช่วยให้เราใช้ชีวิตแห่งความเชื่อศรัทธา, การอธิษฐาน, และปาฏิหาริย์เหมือนที่คริสตจักรยุคแรกทำในพระธรรมกิจการ ในเวลานั้นผู้เชื่อไม่มีฐานะทางการเงิน, ระดับการศึกษา. อาคารหรือสถาบัน แต่เนื่องจากการทดลองใจและแม้แต่การกดขี่ข่มเหง และด้วยการทรงปรากฎและอำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ พวกเขาเปลี่ยนโลกและนำข่าวประเสริฐไปทั่วโลกในเวลาเพียงไม่กี่ปี

หัวข้ออธิษฐาน

1. อธิษฐานเผื่อคริสตจักรต่างๆในประเทศนาไมก้า อธิษฐานเผื่อพี่น้องสมาชิกที่กำลังเผชิญกับสถานการณ์ทางการเงินที่ยากลำบาก และเช่นเดียวกันกับเหล่าเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลแอนดรูว์เมมโมเรียลและคนไข้ทั้งหลายในช่วงวิกฤตินี้

2.  อธิษฐานเผื่อสมาชิกในคริสตจักรและสมาชิกในครอบครัวที่กำลังต่อสู้กับการเสพติดสื่อลามก, แอลกอฮอล์, น้ำตาล, ภาพยนตร์, เพลง, สารต่างๆและพฤติกรรมอื่น ๆ อธิษฐานเผื่อพวกเขาให้ได้รับชัยชนะในพระคริสต์

3. อธิษฐานเผื่อ ไคริสตจักรวินด์ฮูกใต้” ในประเทศนามีเบีย ซึ่งพวกเขาได้พยายามมาเป็นเวลา 10 ปี ในการขอการรับรองให้สามารถจัดซื้อที่ดินและจัดสร้างโบสถ์เพื่อพวกเขาจะสามารถมารวมตัวนมัสการได้

4. อธิษฐานเผื่อร้านเบเกอรี่แอ๊ดเวนตีสในประเทศกรานน่า, ประเทศสวีเดิน เพื่อพวกเขาจะสามารถนำข่าวประเสริฐไปยังผู้คนมากมายในเมืองของเขา

ร่วมส่งคำอธิษฐานของท่าน

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *