Select Page

100 วันแห่งการอธิษฐาน

วันที่ 52 แห่งการอธิษฐาน

“อุทิศเพื่อพระเยซู

“แล้วอาโรนจึงกล่าวถึงพระดำรัสทั้งหมด ซึ่งพระเจ้าตรัสแก่โมเสส และทำหมายสำคัญต่าง ๆ นั้นต่อหน้าประชาชน ฝ่ายประชาชน เมื่อได้ยินว่าพระเจ้าเสด็จมาเยี่ยมเยียนชนชาติอิสราเอล และทอดพระเนตรเห็นความทุกข์ยากของเขาแล้วก็เชื่อ เขากราบลงนมัสการ” อพยพ 4:30-31

“ท่านปรารถนาที่จะมอบตัวท่านเองให้กับพระองค์ แต่ท่านก็อ่อนแอทางด้านศีลธรรม ท่านเป็นทาสต่อการสงสัยและถูกควบคุมโดยนิสัยของชีวิตแห่งความบาปของท่าน คำสัญญาและความตั้งใจใหม่ของท่านเหมือนเชือกที่ทำจากทราย ท่านไม่สามารถควบคุมความคิด แรงดลใจ และความรู้สึกของท่านได้ ท่านรู้ตัวว่าท่านได้ผิดคำมั่นสัญญาและโทษของคำสัญญานั้นทำให้ความเชื่อมั่นในความจริงใจของท่านอ่อนแอลง และทำให้ท่านรู้สึกว่าพระเจ้าไม่สามารถยอมรับท่านได้ แต่ท่านไม่จำเป็นต้องสิ้นหวัง สิ่งที่ท่านต้องเข้าใจคือพลังอันแท้จริงของความตั้งใจ เป็นพลังการปกครองในธรรมชาติของมนุษย์ ก็คือพลังแห่งการตัดสินใจหรือการเลือก ทุกอย่างขึ้นอยู่กับการกระทำในสิ่งที่ความตั้งใจนั้นให้ถูกต้อง อำนาจแห่งการเลือกที่พระเจ้าทรงประทานให้กับมนุษย์ เป็นสิ่งที่พวกเขาควรฝึกฝน ท่านเปลี่ยนจิตใจของท่านไม่ได้ ท่านไม่สามารถมอบความรักให้พระเจ้าด้วยตัวของท่านเองได้ แต่ท่านสามารถเลือกที่จะรับใช้พระองค์ได้ ท่านสามารถมอบความประสงค์ของท่านต่อพระเจ้า แล้วพระองค์จะทำงานในตัวท่านเพื่อให้ท่านทำตามความประสงค์และทำตามความพึงพอใจอันดีของพระองค์ ดังนั้นแล้วธรรมชาติทั้งหมดของท่านจะถูกนำให้อยู่ภายใต้การควบคุมของพระวิญญาณแห่งพระคริสต์ ความรักของท่านจะมีศูนย์กลางในพระองค์ ความคิดของท่านจะสอดคล้องกับพระองค์” Steps to Christ หน้า 47

คำถามตรึงใจ

เมื่อชนชาติอิสราเอลได้พบกับความจริงของพระสัญญาแห่งความรักของพระเจ้าเกี่ยวกับการช่วยให้รอดจากการเป็นทาส ปฏิกิริยาของพวกเขาคือการยอมจำนน การอุทิศตนและการนมัสการ

เมื่อท่านใคร่ครวญถึงความรักอันเหลือเชื่อของพระเจ้าที่มีต่อท่าน วันนี้ท่านจะเลือกที่จะตอบสนองต่อพระองค์ด้วยทัศนคติแบบเดียวกันนี้หรือไม่ ท่านจะมอบความประสงค์ ชีวิต และจิตใจของท่านแก่พระองค์หรือไม่

พระเจ้าทรงแสนดี พระองค์ปรารถนาที่จะช่วยเหลือและรักษา กระบวนการนั้นจะเจ็บปวดในบางครั้ง แต่มันก็คุ้มค่า ทำไมท่านไม่ลองปล่อยโลกนี้ไป ยอมจำนน อุทิศชีวิตและความประสงค์ของท่านต่อพระเจ้าและนมัสการพระองค์ในวันนี้

คำรายงานที่น่าสรรเสริญ

ข้อจำกัดของโควิด-19 ทำให้ความสนใจในพระกิตติคุณในตะวันออกกลางมีเพิ่มขึ้น บุคคลต่าง ๆ ได้เชื่อมต่อออนไลน์กับคริสตจักรในขณะที่พวกเขาไม่เปิดเผยตัว มีการอธิษฐานเป็นอย่างมากเกิดขึ้นในสำนักงานใหญ่อเมริกากลาง

หัวข้ออธิษฐาน

1. อธิษฐานเผื่อบรรณากรทั่วโลกที่ได้รับผลกระทบทางการเงินจากการระบาดใหญ่ของโรค อธิษฐานเผื่อบรรณากรของเราในการหาวิธีเผยแพร่ข่าวประเสริฐในช่วงเวลานี้และเพื่ออีกหลาย ๆ คนจะได้รับพระพรจากการอ่านหนังสือเหล่านั้น

2. อธิษฐานเผื่อสมาชิกผู้ซื่อสัตย์ที่ทำงานในสถานสงเคราะห์ที่ให้ความช่วยเหลือด้านอาหารแก่ผู้ยากไร้ในเวลานี้ อธิษฐานเพื่อพวกเขาจะได้รับการปกป้องจากไวรัสในขณะที่พวกเขาทำงานบริการแห่งความรักนี้ให้กับชุมชนของพวกเขา

3. อธิษฐานเผื่ออาสาประกาศ ผู้สอนพระคัมภีร์ และผู้ประกาศข่าวประเสริฐที่ต้องพึ่งพาการเกษตรและงานอื่น ๆ เพื่อค้ำจุนตนเองและครอบครัว อธิษฐานเผื่อผู้ที่อาศัยและรับใช้ในภูมิภาคที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งอย่างหนัก

ร่วมส่งคำอธิษฐานของท่าน

0 Comments