Select Page

100 วันแห่งการอธิษฐาน

วันที่ 53 แห่งการอธิษฐาน

“อุทิศเพื่อเพื่อน

“มีเพื่อนบางคนนำความหายนะมาให้ แต่มีสหายที่ใกล้ชิดยิ่งกว่าพี่น้อง” สุภาษิต 18:24

โยนาธาน ตามสิทธิโดยกำเนิด เขาคือผู้สืบราชบัลลังก์ แต่เขารู้ตัวเองว่า เขาถูกตัดออกไปตามพระบัญชาของพระเจ้า  เพื่อให้แก่คู่แข่งซึ่งเป็นเพื่อนที่เขารักและสัตย์ซื่อ  เขาใช้ตัวของเขาเองเข้าเสี่ยงเพื่อปกป้องชีวิตของดาวิดจากภัยอันตรายชื่อของโยนาธานเป็นสมบัติอันล้ำค่าในสวรรค์ และในโลกนี้ ชื่อของโยนาธานเป็นพยานถึงอำนาจของความรักที่ไม่เห็นแก่ตัว การศึกษา, หน้า 157

คำถามตรึงใจ

มิตรภาพของโยนาธานและดาวิดมีคุณลักษณะและความลึกล้ำทางจิตวิญญาณที่แทบจะมองไม่เห็นในยุคปัจจุบัน มิตรภาพของพวกเขาอยู่บนพื้นฐานของพันธสัญญาอันศักดิ์สิทธิ์โดยการจุนเจือกันทางจิตวิญญาณและพันธสัญญาที่มีต่อกัน ท่านมีเพื่อนทางจิตวิญญาณหรือไม่? ท่านเป็นเพื่อนทางจิตวิญญาณของคนอื่นหรือไม่? ทำไมไม่เลือกที่จะอุทิศช่วยเหลือการพัฒนาจิตวิญญาณของเพื่อนของท่านด้วยการวางความปรารถนาและความสุขส่วนตัวไว้ก่อน และทุ่มเทเวลาและความรักในการสนับสนุนและช่วยเหลือเพื่อนของท่านในการเดินไปกับพระคริสต์ล่ะ?

คำรายงานที่น่าสรรเสริญ

การเปิดประชุมประกาศทางออนไลน์ “It Is Written” ได้รายงานผลลัพธ์ที่น่าทึ่ง โดยมีผู้เข้าร่วมหลายพันคนและมีหลายคนที่ตัดสินใจมารับพระเยซูเป็นพระผู้ช่วยให้รอด ผู้ประสานงานกำลังติดต่อกับคริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสในท้องถิ่นเพื่อติดตามต่อไป

อดีตสมาชิกคริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสหลายคนได้กลับมาติดต่อกับคริสตจักร ขอบคุณสำหรับกิจกรรมเผยแพร่และนมัสการออนไลน์ที่เพิ่มขึ้น

หัวข้ออธิษฐาน

1. อธิษฐานเผื่อเพื่อนของท่าน โดยเฉพาะผู้ที่ยังไม่มีโอกาสรู้จักกับพระคริสต์หรือผู้ที่ได้หลงทางไป อธิษฐานขอให้พระเจ้าเสริมกำลังให้กับท่านให้มีความกล้าที่จะไปบอกเรื่องราวของพระคริสต์ให้กับเขาเหล่านั้น

2. อธิษฐานเผื่อแผนการเปิดประชุมประกาศที่ Rift Valley ในประเทศเคนยา ซึ่งเป็นเขตพื้นที่ที่ไม่เคยมีการเข้าไปประกาศพระกิติคุณเลย

3. อธิษฐานเผื่อศูนย์การประกาศเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีส Phoenix Beacon Light ตอนนี้มีสมาชิกเข้ามาและพร้อมที่จะออกไปรับใช้สังคมในชุมชนของเขา

ร่วมส่งคำอธิษฐานของท่าน

0 Comments