Select Page

100 วันแห่งการอธิษฐาน

วันที่ 54 แห่งการอธิษฐาน

อุทิศเพื่อคู่สมรสและครอบครัว

“ฝ่ายภรรยา จงยอมฟังสามีของตน เหมือนยอมฟังองค์พระผู้เป็นเจ้าฝ่ายสามีก็จงรักภรรยาของตน เหมือนอย่างที่พระคริสต์ทรงรักคริสตจักร และทรงประทานพระองค์เองเพื่อคริสตจักรฝ่ายบุตรจงนบนอบเชื่อฟังบิดามารดาของตนในองค์พระผู้เป็นเจ้า เพราะกระทำอย่างนั้นเป็นการถูกฝ่ายท่านผู้เป็นบิดา อย่ายั่วบุตรของตนให้เกิดโทสะ แต่จงอบรมบุตรด้วยการสั่งสอน และการเตือนสติตามหลักขององค์พระผู้เป็นเจ้า” เอเฟซัส 5:22, 25; 6:1, 4

สาเหตุของการแตกแยกและความไม่ลงรอยกันในครอบครัวและโบสถ์คือการแยกตัวออกห่างจากพระคริสต์ การได้เข้ามาใกล้พระคริสต์คือการได้เข้ามาใกล้ชิดซึ่งกันและกัน ความลับของความการเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในคริสตจักรและในครอบครัวนั้น ไม่ใช่มาจากการติดต่อทางทูตหรือความชำนาญในการเจรจา ไม่ใช่การบริหารจัดการ และไม่ใช่ความพยายามของมนุษย์ “เหนือมนุษย์” (superhuman) เพื่อเอาชนะความยากลำบากต่างๆ – แม้ว่าจะมีดังสิ่งกล่าวให้ทำเป็นอันมาก – แต่มันคือ “การสนิทกับพระคริสต์” (บ้านในอุดมคติ, หน้า 179)

คำถามตรึงใจ

คู่สมรสและครอบครัวของท่านเป็นคนในชีวิตของท่านที่เป็นหน้าที่อันเคร่งขรึมของท่าน: ที่จะต้องรัก ต้องจุนเจือและช่วยฝึกฝนอบรมพวกเขาให้มีความสุข ความรัก และความสัมพันธภาพที่ดีกับพระเยซู ในวันนี้ท่านจะมุ่งมั่นที่จะแบ่งปันพระคุณ การให้อภัย และความรักแบบเดียวกันกับที่พระเยซูทรงแสดงให้ท่านให้กับคู่สมรสและครอบครัวของท่านหรือไม่? ท่านปรารถนาที่จะเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณสำหรับบ้านของท่านหรือไม่? วันนี้ขอให้ท่านอธิษฐานทูลขอต่อพระเยซูเพื่อให้ท่านมีความสัมพันธ์และความสนิทแน่นแฟ้นกับพระองค์ที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น เพื่อที่ท่านจะได้เป็นภาพสะท้อนที่ดีขึ้นของพระองค์ต่อคู่สมรสและครอบครัวของท่าน

คำรายงานที่น่าสรรเสริญ

Prosper O.: “ฉันจะยังคงร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้า พระองค์ผู้สูงสุด แม้จะมีการแพร่ระบาดของโควิค 19

Jon W.: “วิกฤติครั้งนี้ทำให้ฉันมีความปรารถนาใหม่ที่จะได้ใกล้ชิดกับพระคริสต์มากขึ้น!”

หัวข้ออธิษฐาน

1. อธิษฐานเผื่อคู่สมรส พ่อแม่ผู้ปกครอง ลูกๆ พี่น้อง และครอบครัวอื่นๆ อธิษฐานขอให้พวกเขาจะรู้จักองค์พระเยซูคริสต์มากขึ้น อธิษฐานขอให้ท่านจะเป็นคู่สมรส เป็นพ่อแม่ เป็นพี่น้อง และเป็นลูกชาย / ลูกสาว ที่พระคริสต์ปรารถนาให้ท่านเป็น

2. อธิษฐานเผื่อ ‘วันแต่งงานและวันครอบครัวแห่งการอธิษฐาน ซึ่งตรงกับวันที่ 6 มิถุนายน จัดขึ้นโดยแผนกพันธกิจครอบครัวของสำนักงานใหญ่ (General Conference)  (family.adventist.org)

3. อธิษฐานเผื่อคนโสดที่รู้สึกเหงาและโดดเดี่ยวในเวลานี้ อธิษฐานขอให้พวกเขาเห็นพระพรแห่งการเป็นโสดในการรับใช้พระเจ้า อธิษฐานขอให้พวกเขาพบคู่ครองที่มีความเชื่อในพระเจ้าเช่นเดียวกันกับเขา

4. อธิษฐานเผื่อคนที่ดิ้นรนต่อสู้กับสิ่งเสพติดทั้งหลาย

5. อธิษฐานเผื่อสมาชิกในเมืองตรินิแดด (Trinidad) ที่ลูกสาวถูกฆาตกรรมเมื่อสองปีก่อนและลูกชายที่ถูกฆาตกรรมเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา อธิษฐานขอให้พระเจ้าทรงปลอบประโลมและปกป้องครอบครัวที่เหลือของเธอ

ร่วมส่งคำอธิษฐานของท่าน

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *