Select Page

100 วันแห่งการอธิษฐาน

วันที่ 58 แห่งการอธิษฐาน

“พระพรในความบกพร่อง

“บุคคลผู้ใดรู้สึกบกพร่องฝ่ายวิญญาณ ผู้นั้นเป็นสุขเพราะแผ่นดินสวรรค์เป็นของเขา” มัทธิว 5:3

“คนที่รู้ว่าพวกเขาช่วยตัวเองให้รอดไม่ได้หรือทำการใด ๆ อันชอบธรรมด้วยตัวเองไม่ได้ คนเหล่านั้นเป็นผู้ที่เห็นคุณค่าของการช่วยเหลือที่พระคริสต์ทรงมอบให้ พระองค์ทรงประกาศว่าผู้ที่บกพร่องฝ่ายจิตวิญญาณจะได้รับพระพร ผู้ที่ได้รับการอภัยจากพระคริสต์ พระองค์ทรงทำให้เขาสำนึกผิดก่อน และนี่คืองานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ช่วยให้เขารู้ว่าได้กระทำบาป คนเหล่านั้นที่จิตใจของเขาได้รับการทรงนำโดยพระวิญญาณของพระเจ้าจะเห็นว่าไม่มีอะไรดีในตัวเขาเอง เขาจะเห็นว่าทุกสิ่งที่กระทำลงไปล้วนแล้วแต่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเห็นแก่ตนเองและบาป เช่นเดียวกับคนเก็บภาษีที่บกพร่อง พวกเขายืนอยู่แต่ไกล ไม่กล้าแหงนหน้าขึ้นมองสวรรค์และร้องว่า “ข้าแต่พระเจ้า ขอทรงโปรดเมตตาแก่ข้าพระองค์ผู้เป็นคนบาปเถิด”… ทุกคนที่รู้สึกบกพร่องฝ่ายจิตวิญญาณอย่างยิ่ง ผู้ที่รู้ว่าตนเองไม่มีอะไรดีเลย จะพบกับความชอบธรรมและความเข้มแข็งโดยการมองไปยังพระเยซู” Thoughts from The Mount of Blessing หน้า 7-8

คำถามตรึงใจ

ความชอบธรรมในตนเอง คือ ทัศนคติที่ท่วมท้นและอยู่ใต้จิตสำนึกที่หลอกลวงเราให้คิดและรู้สึกว่าเราดีแล้ว เป็นอุปสรรคที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในการได้รับความรอดส่วนตัวในพระคริสต์อย่างแท้จริง เมื่อเราตระหนักถึงความบกพร่องฝ่ายจิตวิญญาณของเรา เราจะต้องการพระเยซูอย่างที่สุดในชีวิตของเรา และผลที่ได้รับคือการเชื่อในพระองค์แต่เพียงผู้เดียวว่าพระองค์จะทรงรักษาเราในเร็ววันอย่างครบถ้วนและสมบูรณ์แบบจากทุก ๆ ร่องรอยของความเห็นแก่ตัว เมื่อนั้นเราจะมั่นใจในการไถ่ให้รอดของพระองค์

วันนี้ ทำไมท่านไม่เข้าหาพระเยซูในแบบที่ท่านเป็น ในแบบชีวิตที่แตกหักและบาป ทำไมท่านไม่อ้างสิทธิ์ในพระโลหิต ชีวิตและการสิ้นพระชนม์ของพระองค์ ให้เป็นวิธีของการไถ่ให้รอด ทำไมท่านไม่ทูลขอพระองค์ให้ดึงรากแห่งการพึ่งพาตนเองที่ยังอยู่ในจิตใจของท่านออก และให้แทนที่ด้วยความเชื่อในความสามารถของพระองค์ที่ช่วยท่านให้รอดได้และมอบอำนาจแก่ท่านในการทำสิ่งดีที่ได้รับแรงดลใจมาจากความรักอันไม่เห็นแก่ตัว

คำรายงานที่น่าสรรเสริญ

โนลูบาบาโล กล่าวว่า “ขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับพระหัตถ์ของพระองค์ที่อยู่เหนือแอฟริกา ขอบพระคุณพระองค์สำหรับการปกป้องของพระองค์ ขอบพระคุณพระองค์สำหรับการดูแลลูก ๆ ของผมในยามที่ผมไม่อยู่ พระองค์ควรค่าแก่การสรรเสริญทั้งสิ้น”

ฟิลิป กล่าวว่า “ในเมืองคานานก้าของเราไม่เคยมีการออกอากาศทางวิทยุมาก่อนที่จะมีการปิดเมืองเนื่องจากโควิด-19 แต่ในช่วงเวลาวิกฤตนี้ เรามีการออกอากาศถึงสี่ครั้งในแต่ละสัปดาห์จากสถานีวิทยุท้องถิ่นสี่แห่ง เราขอสรรเสริญพระเจ้าเพราะเหตุนี้

หัวข้ออธิษฐาน

1. อธิษฐานทูลขอพระเยซูให้ชำระท่านให้พ้นจากความชอบธรรมในตนเองทั้งหมดและให้ท่านตระหนักถึงความต้องการอันยิ่งใหญ่ในพระองค์ตลอดทุกวันและตลอดชีวิต

2. อธิษฐานเผื่อผู้เปิดประชุมประกาศในแอฟริกาใต้ที่กำลังดิ้นรนกับปัญหาสุขภาพและความเครียดต่าง ๆ อธิษฐานเพื่อพวกเขาจะได้รับการรักษาให้หายและสามารถหาวิธีประกาศพระกิตติคุณได้แม้ในตอนนี้

3. อธิษฐานเผื่อคุณซามูเอล เอส เขาทนทุกข์ทรมานจากความเจ็บปวดอย่างรุนแรงของร่างกายส่วนล่าง แพทย์ไม่ทราบว่ามีอะไรผิดปกติ นอกจากนี้อธิษฐานเผื่อคุณทาบิธา เอ็น ด้วย เธอได้รับการวินิจฉัยว่ามีรูรั่วในหัวใจและเธออยู่ในอาการเจ็บปวดอย่างยิ่ง อธิษฐานเผื่อการรักษาของพวกเขาและการรักษาของคนอื่น ๆ ที่กำลังทนทุกข์อีกมากมายในเวลานี้

4. อธิษฐานเผื่อศูนย์พันธกิจจีนในกรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย เนื่องจากพวกเขากำลังดำเนินการเปิดประชุมใหญ่ทางออนไลน์ในทุก ๆ วันสะบาโต ตั้งแต่ 9 พฤษภาคม ถึง 20 มิถุนายน 2020 การประชุมครั้งแรกมีผู้ชมประมาณ 3,000 คน และมีผู้ลงชื่อเรียนพระคัมภีร์มากกว่า 260 คน

ร่วมส่งคำอธิษฐานของท่าน

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *