Select Page

100 วันแห่งการอธิษฐาน

วันที่ 59 แห่งการอธิษฐาน

“ความโศกเศร้าได้สูญไป

“บุคคลผู้ใดโศกเศร้า ผู้นั้นเป็นสุข เพราะว่าเขาจะได้รับการทรงปลอบประโลม” มัทธิว 5:4

“ความโศกเศร้าที่กล่าวถึงในที่นี่คือการนำมาให้เห็นซึ่งการเสียใจต่อบาปที่แท้จริงในจิตใจ  และเมื่อคนหนึ่งถูกนำให้มองดูพระเยซูที่ถูกยกขึ้นบนไม้กางเขน เขาจะมองเห็นความบาปของมนุษยชาติ เขาจะเห็นว่าเป็นบาปที่โบยตีและตรึงพระเจ้าแห่งสง่าราศี เขาจะเห็นว่าขณะที่เขาได้รับความรักอันอ่อนโยนที่มิอาจบรรยายได้ แต่ชีวิตของเขาก็ยังคงดำเนินอยู่ในความอกตัญญูและกบฏ เขาได้ละทิ้งเพื่อนที่ดีที่สุดและสบประมาทของประทานที่มีค่าที่สุดจากสวรรค์ เขาได้ตรึงพระบุตรของพระเจ้าไว้ที่การเขนและแทงพระองค์ครั้งแล้วครั้งเล่า ทำให้พระองค์หลั่งพระโลหิตและเศร้าสลดใจ เขาถูกแยกออกจากพระเจ้าด้วยอ่าวแห่งบาปที่กว้าง ดำและลึก และเขาโศกเศร้าด้วยจิตใจที่แตกสลาย ความโศกเศร้าเช่นนี้ ‘จะได้รับการปลอบประโลมพระเจ้าเปิดเผยให้เราสำนึกผิดเพื่อเราจะได้หนีไปยังพระคริสต์ และเราจะได้รับการปลดปล่อยในเป็นอิสระจากการเป็นทาสของบาปโดยผ่านทางพระองค์ และชื่นชมยินดีในเสรีภาพของบุตรทั้งหลายของพระเจ้า ด้วยความสำนึกผิดที่แท้จริงเราจะไปถึงที่ปลายกางเขนและทิ้งภาระของเราไว้ที่นั่น” Thoughts from The Mount of Blessing หน้า 9-10

คำถามตรึงใจ

ท่านเคยใช้เวลาเพื่อตระหนักให้เข้าใจอย่างที่สุดถึงสิ่งที่พระเยซูทรงกระทำให้สำเร็จเพื่อท่านในช่วงเวลาแห่งความมืดมนที่สุดของการสิ้นพระชนม์ของพระองค์หรือไม่ เมื่อท่านมองดูพระผู้ช่วยให้รอดถูกยกขึ้น ตรึงบนกางเขนและรับเอาบาป ท่านจะให้ภาพเหล่านี้แทรกซึมจิตใจท่านหรือไม่ เมื่อท่านเข้าใจอย่างถ่องแท้ถึงความเจ็บปวดของพระองค์ที่ต้องเผชิญกับความตายครั้งที่สองแทนท่าน ท่านจะให้สิ่งนี้เปิดตาของท่านเพื่อให้เห็นความสกปรกของความบาปที่ท่านโปรดปรานหรือไม่ ทำไมท่านไม่เริ่มโศกเศร้าต่อบาปของท่านในวันนี้ โดยเฉพาะบาปเหล่านั้นที่ท่านไม่เต็มใจละทิ้ง จงสารภาพบาปนั้นต่อพระเยซู พระองค์ยินดีที่จะอภัยให้ท่าน พระองค์จะปลอบประโลมท่าน และพระองค์จะประทานชัยชนะแก่ท่าน

คำรายงานที่น่าสรรเสริญ

ไดแอน กล่าวว่า “สรรเสริญพระเจ้าสำหรับโอกาสที่ได้เข้าร่วมค่ายพระคัมภีร์ ARME ออนไลน์ ได้รับพระพรอย่างมากมายในช่วงเวลานี้”

ไอริส กล่าวว่า “ฉันติดการดู Netflix มากเกินไป ฉันจะอ่านข้อพระคัมภีร์สองสามข้อและพยายามบอกว่าฉันทำดีแล้ว และก็ดู Netflix ต่อไป หลังจากสัปดาห์อธิษฐานที่โรงเรียน พระเจ้าช่วยให้ฉันตัดสินใจลบแอพลิเคชั่นนั้นออกไป แต่หลังจากนั้นไม่นานฉันก็กลับไปดูอีกและเริ่มดูหนังพระคัมภีร์เท่านั้น แต่ฉันควบคุมตนเองไม่ได้ ฉันกลับเข้าสู่ภายใต้การควบคุมของซาตานอีกครั้ง ฉันร้องทูลต่อพระเจ้า ในวันรุ่งขึ้นศาสนาจารย์ของฉันได้มอบพระคัมภีร์รุ่น Andrews Study Bible เป็นของขวัญให้ฉัน ฉันดีใจและขอบคุณพระเจ้าด้วยน้ำตาสำหรับการเข้ามาช่วยของพระองค์ พระองค์เตือนในฉันนึกถึงพระธรรมฟีลิปปี 2:13 “เพราะว่าพระเจ้าเป็นผู้ทรงกระทำกิจอยู่ภายในท่าน ให้ท่านมีใจปรารถนาทั้งให้ประพฤติตามชอบพระทัยของพระองค์” ฉันสรรเสริญพระเจ้าที่ทรงช่วยให้ฉันเชื่อมั่นและปฏิบัติตามพระสัญญาของพระองค์”

หัวข้ออธิษฐาน

1. อธิษฐานเพื่อความเข้าใจที่ชัดเจนว่าเกิดอะไรขึ้นที่กางเขน อธิษฐานทูลขอพระเจ้าให้ท่านเกลียดความบาปและรักในความชอบธรรม

2. อธิษฐานเผื่องานบรรณากรในมาลาวี และเผื่อการช่วยเหลือด้านการเงินในการเริ่มสร้างศูนย์รักษาและพันธกิจการรักษาในภูมิภาคนั้น

3. อธิษฐานให้ผู้คนไม่หลงระเริงกับทฤษฎีสมคบคิด แต่ให้จ้องมองไปยังพระเยซูและความจริงของพระองค์

4. อธิษฐานสำหรับสมาชิกของคริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสปีเตอร์สเร็ส์ท ในเซนต์ครัวหมู่เกาะเวอร์จิน อาคารโบสถ์ของพวกเขาถูกเผาไหม้จนหมดสิ้น อธิษฐานขอสติปัญญาว่าจะดำเนินหน้าต่อไปอย่างไร อธิษฐานเพื่อว่าการสูญเสียนี้จะทำไปสู่ชัยชนะในพระเยซูคริสต์

ร่วมส่งคำอธิษฐานของท่าน

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *