Select Page

100 วันแห่งการอธิษฐาน

วันที่ 60 แห่งการอธิษฐาน

รางวัลของความสุภาพอ่อนโยน

“บุคคลผู้ใดมีใจอ่อนโยน ผู้นั้นเป็นสุข เพราะว่าเขาจะได้รับแผ่นดินโลกเป็นมรดก” มัทธิว 5:5

“ธรรมชาติของมนุษย์นั้นกำลังดิ้นรนเพื่อการแสดงออก พร้อมสำหรับการแข่งขัน แต่ผู้ที่อยู่ในพระคริสต์ก็ปราศจากความหยิ่งจองหอง ความลุ่มหลงในอำนาจ และความเงียบสงบก็จะอยู่ในจิตใจของเขา ตัวตนของเขาจะยอมจำนนต่อการสั่งสอนของพระวิญญาณบริสุทธิ์ เพราะแบบนั้นแหละเราจึงไม่มีความอยากที่จะได้ยศตำแหน่งสูงใด ๆ เราไม่มีความทะเยอทะยานที่จะทำให้ตัวเองเป็นจุดเด่นในสังคม แต่เรารู้ว่าที่สูงที่สุดของเรานั้นอยู่ที่แทบพระบาทของพระผู้ช่วยให้รอดของเรา เรามองไปที่พระเยซูรอคอยพระหัตถ์ของพระองค์และฟังเสียงของพระองค์เพื่อนำทางเราไป” Thoughts from The Mount of Blessing, p. 15

คำถามตรึงใจ

ในชีวิตนี้ไม่มีอะไรที่จะทำให้มีความสุขไปมากกว่าการที่ได้รู้ว่าท่านมีความกลมเกลียวกันกับพระเจ้าในทุก ๆ สิ่งที่ท่านทำ ความกลมเกลียวจะยังคงอยู่เมื่อเราแสวงหาพระเยซูและทอดทิ้งความอวดตัวของตนเองไป โดยตระหนักว่า “จิตใจที่หลอกลวงเป็นบาปเหนือสิ่งทั้งปวงและมันเสื่อมทรามอย่างร้ายทีเดียว” (เยเรมีย์ 17: 9) ความอ่อนน้อมถ่อมตน ความสุภาพอ่อนโยน เป็นกุญแจสำคัญในการเปิดใจให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เข้ามาในตัวท่านเพื่อสั่งสอนให้ท่านมีลักษณะเหมือนอย่างพระคริสต์ซึ่งเป็นชีวิตที่สวยงามอย่างแท้จริง

ท่านจะขอให้พระเยซูกำจัดความปรารถนาอันเย่อหยิ่งอย่างทะเยอทะยานที่ยึดตนเองเป็นศูนย์กลางและความลุ่มหลงในอำนาจต่าง ๆ ของท่านหรือไม่? ในวันนี้ท่านจะขอให้พระองค์แทนที่สิ่งเหล่านั้นโดยการสั่งสอนท่านให้มีความสุภาพอ่อนโยนและถ่อมตนหรือไม่?

คำรายงานที่น่าสรรเสริญ

คุณคลอเดีย กล่าวว่า “ฉันสรรเสริญพระเจ้าสำหรับพระเมตตาอันล้นเหลือของพระองค์ ไม่ใช่แค่ในทุก ๆ เช้าแต่มันมีสำหรับทุก ๆ ช่วงขณะ พระองค์ทรงแสนดีกับครอบครัวของฉันเกินกว่าคำพูดจะสามารถบรรยายได้ ฉันสรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้า”

คุณโรส กล่าวว่า “สรรเสริญพระเจ้าสำหรับ 100 วันแห่งการอธิษฐาน ในทุก ๆ วันฉันได้รับการกระตุ้นให้ทำสิ่งใหม่ ๆ หรือฉันเห็นสิ่งใหม่ ๆ เกิดขึ้นในผู้เชื่อคนอื่น ๆ หลังจากนั้น ฉันได้คำนึงรู้ว่าสิ่งเหล่านั้นที่ฉันได้เห็น จริง ๆ แล้วก็คือคำตอบของคำอธิษฐานที่เราได้อธิษฐานเผื่อในระหว่าง 100 วันแห่งการอธิษฐานนี้ มันคือสิ่งน่าอัศจรรย์ที่ได้เห็นว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงทำงานอย่างไร”

หัวข้ออธิษฐาน

1. อธิษฐานขอให้พระเยซูทรงช่วยให้ท่านนั้นมีความถ่อมตนและสุภาพอ่อนโยน

2. อธิษฐานเผื่อสมาชิกคริสตจักรที่ประเทศยูกันดาที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยที่เพิ่งเกิดขึ้น อุทกภัยครั้งนี้ได้ทำลายบ้านไปมากมาย มีผู้คนมากมายที่ไร้บ้านที่อยู่อาศัยท่ามกลางการปิดเมือง

3. อธิษฐานเผื่อครูแอ๊ดเวนตีสทุกท่านในที่ต่างๆ ทั่วทั้งโลก ที่มีครูมากมายที่กำลังเผชิญหน้ากับปัญหาทางการเงินเนื่องจากไม่สามารถไปทำงานได้ในสถานการณ์นี้

4. อธิษฐานเผื่อเยาวชนหนุ่มสาว ให้พวกเขาได้ตระหนักถึงความสำคัญของการรับใช้พระเจ้า ไม่ใช่ชาวโลก

 

ร่วมส่งคำอธิษฐานของท่าน

0 Comments