Select Page

100 วันแห่งการอธิษฐาน

วันที่ 61 แห่งการอธิษฐาน

อาหารแห่งความชอบธรรม

“บุคคลผู้ใดหิวกระหาย ความชอบธรรม ผู้นั้นเป็นสุข เพราะว่าพระเจ้าจะทรงให้อิ่มบริบูรณ์” – มัทธิว 5:6

“ความชอบธรรมคือความบริสุทธิ์ พระฉายาของพระเจ้า และพระเจ้าคือความรัก 1 ยอห์น 4:16 มันเป็นไปตามพระบัญญัติของพระเจ้า เพราะพระบัญญัติทั้งสิ้นของพระองค์นั้นชอบธรรม (สดุดี 119:172) และความรักคือการปฏิบัติตามธรรมบัญญัติ (โรม 13:10) ความชอบธรรมคือความรัก และความรักคือแสงสว่างและชีวิตของพระเจ้า ความชอบธรรมของพระเจ้าได้สำแดงในพระคริสต์ เรารับเอาความชอบธรรมโดยการยอมรับพระองค์” – Thoughts from The Mount of Blessing, p. 18

คำถามตรึงใจ

ท่านหิวกระหายความชอบธรรมของพระคริสต์หรือไม่? ชีวิตของพระองค์ที่สมบูรณ์แบบด้วยความรักที่ไม่เห็นแก่ตัวและความตายของพระองค์ ได้มอบของประทานที่ยิ่งใหญ่สองอย่างให้กับท่าน: 1) ช่องทางการรับเอาความชอบธรรมของพระองค์ ซึ่งเป็นพระสัญญาที่ท่านจะได้รับการปกคลุมจากชีวิตที่สมบูรณ์แบบของพระองค์โดยผ่านทางความเชื่อในสัญญานั้น 2) การเปลี่ยนแปลงโดยความชอบธรรมของพระองค์ ซึ่งเป็นพระสัญญาที่ว่าพระองค์จะเปลี่ยนท่านจากการเป็นคนเห็นแก่ตัวไปสู่สิ่งมีชีวิตที่สะท้อนถึงความรักที่ไม่เห็นแก่ตัวของพระเยซูผ่านทางความเชื่อที่มีชีวิตในพระสัญญานั้น

ของประทานสองอย่างนี้จะเติมเต็มในตัวท่าน มันจะทำให้ท่านพบกับความพึงพอใจที่แท้จริง มันจะช่วยท่านให้รอด แล้วทำไมไม่ยอมรับในวันนี้และเริ่มใช้ชีวิตที่มีความสุขและเต็มไปด้วยพระเยซูในการรับรู้ถึงความเป็นจริงอันน่าทึ่งของความรักแห่งไถ่บาปของพระเจ้าล่ะ?

คำรายงานที่น่าสรรเสริญ

คุณเจน – “พระเจ้าได้ทรงรักษาคนที่ฉันได้อธิษฐานเผื่อ พระองค์ได้ทรงสัมผัสจิตใจของครอบครัวฉันอย่างน่าอัศจรรย์”

คุณมาร์เซีย – “ลูกสาวของฉันเคยติดยาเสพติดเป็นเวลาหลายปี เคยเป็นคนไร้บ้าน และเคยแม้ถูกจับเข้าคุก กลุ่มอธิษฐานของเราได้เริ่มอธิษฐานเผื่อเธอและสิ่งที่เกิดขึ้นคือเธอได้รับการช่วยเหลือ สุขภาพของเธอเริ่มดีขึ้นเรื่อย ๆ เธอได้กลับมาให้สนใจเรื่องราวของพระเจ้า และเธอกำลังอ่านหนังสือวิญญาณแห่งคำพยากรณ์ เธอบอกว่า ผู้ที่ได้ช่วยเธอนั้นคือพระเจ้า ฉันสรรเสริญพระเจ้าสำหรับความรักของพระองค์ที่มีให้เราในช่วงหลายปีแห่งความชอกช้ำใจนี้ ถึงแม้จะร้องไห้ตลอดทั้งคืนแต่ความชื่นชมยินดีก็มาในตอนเช้า

หัวข้ออธิษฐาน

1. อธิษฐานทูลขอให้ความชอบธรรมของพระคริสต์จะปกคลุมและเติมเต็มท่าน

2. อธิษฐานทูลขอให้พระเจ้าทรงยื่นพระหัตถ์เข้าไปช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบของการระบาดของโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบในไขสันหลังในแถบตะวันตกเฉียงเหนือของกานา การระบาดของโรคนี้ได้ฆ่าคนจำนวนมากในภูมิภาคนั้น

3. อธิษฐานเผื่อโบสถ์หลายๆที่ที่เริ่มเฉื่อยชาตั้งแต่ที่มีการระบาดของโรคโควิค 19 อธิษฐานเผื่อศิษยาภิบาลประจำโบสถ์ ผู้นำโบสถ์ และสมาชิกโบสถ์นั้น ๆ ให้เขาได้รู้ว่าควรจะทำอะไร ณ เวลานี้ อธิษฐานเผื่อให้เขาได้เห็นถึงความสำคัญของการอธิษฐาน

4. อธิษฐานเผื่อสมาชิกคริสตจักรที่ประเทศพม่าในขณะที่พวกเขากำลังใช้อินเตอร์เน็ตในการเผยแพร่ข่าวประเสริฐในยามเวลาวิกฤตินี้

 

ร่วมส่งคำอธิษฐานของท่าน

0 Comments