Select Page

100 วันแห่งการอธิษฐาน

วันที่ 62 แห่งการอธิษฐาน

“มีพระเมตตากรุณา

“บุคคลผู้ใดมีใจเมตตา ผู้นั้นเป็นสุข เพราะว่าเขาจะได้รับพระเมตตาตอบ” – มัทธิว 5:7

“พระเจ้าทรงเป็นแหล่งแห่งความเมตตา “พระยาห์เวห์ พระยาห์เวห์ เป็นพระเจ้าผู้เปี่ยมด้วยพระกรุณาและพระคุณ” อพยพ 34:6 พระองค์มิได้ทรงปฎิบัติต่อเราตามคุณค่าของเรา พระองค์มิได้ทรงตรัสถามเพื่อดูว่าเราคู่ควรต่อความรักของพระองค์ แต่ทรงเทความรักอันล้นเหลือมายังพวกเราเพื่อที่จะทำให้เราคู่ควร พระองค์มิได้ทรงผูกพยาบาทเรา ไม่ทรงแสวงหาเราเพื่อจะลงโทษแต่ทรงแสวงหาเราเพื่อทรงไถ่เรา … พระองค์ทรงมีพระประสงค์อย่างยิ่งในการบรรเทาความทุกข์เวทนาของมนุษย์และทรงรักษาบาดแผลให้ …  ความเมตตานั้นคือการมีส่วนร่วมในธรรมชาติของพระผู้เป็นเจ้าและความเมตตากรุณาของพระองค์ได้สำแดงออกมาจากพวกเขา ผู้ที่มีความเห็นอกเห็นใจด้วยหัวใจแห่งความรักไม่มีที่สิ้นสุดจะแสวงหาการกลับคืน ไม่ใช่การกล่าวโทษ จิตวิญญาณที่มีพระคริสต์ทรงสถิตอยู่ด้วยจะไม่เหือดแห้ง พระคริสต์ทรงสถิตอยู่ไหน ที่นั่นจะล้นเหลือไปด้วยความการุณย์” – Thoughts from The Mount of Blessing, p. 22

คำถามตรึงใจ

จงใช้เวลาสักนิดใคร่ครวญถึงพระเมตตาคุณของพระเจ้าในชีวิตของท่าน พระองค์ทรงทอดพระเนตรยังสิ่งดีที่สุดของท่านเท่านั้นแม้ท่านจะขาดความเชื่อก็ตาม พระองค์มิได้ประสงค์การพิสูจน์ว่าท่านคู่ควรต่อพระองค์เพื่อจะได้รับของประทานแห่งความรอด พระองค์ทรงปฏิบัติต่อท่านด้วยความรัก เมื่อท่านมีประสบการณ์ในพระเมตตาของพระเจ้าภายในท่าน พระวิญญาณบริสุทธิ์จะทรงโปรดให้ท่านเป็นตัวแทนของความเมตตา ให้ท่านสามารถปฏิบัติต่อผู้ที่อยู่รอบๆท่านด้วยความรักและความเมตตาแบบเดียวกันกับที่ท่านได้จากพระเจ้าโดยเฉพาะผู้ที่ทำผิดต่อท่าน
วันนี้ท่านจะเลือกที่จะส่งต่อพระเมตตาคุณของพระเจ้าต่อผู้คนรอบๆท่านโดยการทรงช่วยของพระคริสต์หรือไม่? ขอให้ท่านให้อภัยแก่ผู้อื่นก่อนที่เขาจะมาขอการอภัยกับท่านและจงรักพวกเขาโดยไม่ต้องรอคอยเหตุผล จงคาดหวังสิ่งดีที่สุดให้เขาโดยไม่ต้องมองว่าเขาคู่ควรหรือไม่

รายงานสรรเสริญ


แอลแฮม แอล กล่าวว่า “ฉันทูลขอต่อพระเจ้าเพื่อให้ฉันมีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งมากขึ้นกับพระองค์ ตั้งแต่ได้ร่วมกิจกรรม 100 วันแห่งการอธิษฐานในการนมัสการส่วนตัวโดยใช้บันทึกการอธิษฐาน ทำให้ชีวิตการอธิษฐานของฉันชื่นบานขึ้นมาก ช่างน่าเหลือเชื่อเหลือเกิน”
เชอร์มา เจ กล่าวว่า “พระเจ้าได้ทรงตอบคำอธิษฐานของสมาชิกท่านหนึ่งที่หายไปจากโบสถ์ เธอไม่สนใจการที่ฉันโทรหาเธอเลย เมื่อฉันไปเยี่ยม เธอก็มัวแต่พูดถึงปัญหาต่างๆของเธอและไม่ยอมให้ฉันได้พูดอะไรเลย ฉันจึงอธิษฐานขอให้พระเจ้าทรงโปรดทำงานในจิตใจของเธอและให้เธอเป็นฝ่ายโทรมา สองสัปดาห์ถัดมาเธอก็โทรมาและบอกว่าปัญหาของเธอได้รับการแก้ไขไปแล้ว เธอยังบอกอีกว่าเธอจะกลับมาที่โบสถ์และขอมอบชีวิตของเธอให้กับพระเจ้าอีกครั้งหนึ่ง”

หัวข้ออธิษฐาน

  1. อธิษฐานขอให้พระเจ้าทรงกระทำให้ท่านเป็นตัวแทนแห่งพระเมตตาคุณของพระองค์ต่อผู้คนต่างๆในชีวิตของท่าน
  2. อธิษฐานเผื่อนักเรียนที่กำลังดิ้นรนกับเงินค่าเทอมของโรงเรียนเพื่อจะได้เข้าเรียนต่อ ทูลขอเพื่อพวกเขาจะได้รับประสบการณ์โดยการทรงนำของพระเจ้าในการศึกษาของเขา
  3. อธิษฐานเผื่อผู้คนและสมาชิกโบสถ์ในประเทศซิมบับเว คนส่วนใหญ่ในประเทศไม่สามารถอยู่ได้ในภาวะการล็อกดาวน์นี้ และระบบสุขภาพของประเทศก็ไม่ตอบสนองกับภาวะโควิด 19 ด้วยเช่นกัน
  4. อธิษฐานเผื่อศาสนาจารย์จำนวนมากในประเทศอินโดนีเซียที่ติดเชื้อโควิด 19
  5. อธิษฐานเผื่อการประกาศของนักศึกษาในประเทศบราซิลซึ่งต่างเป็นอาสาสมัครทำน้ำยาฆ่าเชื้อสำหรับมือให้กับผู้สูงอายุ

ร่วมส่งคำอธิษฐานของท่าน

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *