Select Page

100 วันแห่งการอธิษฐาน

วันที่ 63 แห่งการอธิษฐาน

“นิมิตบริสุทธิ์

 “คนที่มีใจบริสุทธิ์ ก็เป็นสุข เพราะว่าเขาทั้งหลายจะได้เห็นพระเจ้า”มัทธิว 5:8

“พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงนำความจริงเกี่ยวกับพระเจ้าและผู้ที่พระองค์ทรงใช้มาและทรงเปิดเผยเพื่อความเข้าใจและต่อจิตใจทั้งหลาย ผู้ที่มีใจบริสุทธิ์เห็นพระเจ้าในความสัมพันธ์ใหม่และเป็นที่รักในฐานะผู้ไถ่ของพวกเขา และในขณะที่พวกเขามองเห็นความบริสุทธิ์และความน่ารักของพระลักษณะของพระองค์ พวกเขาปรารถนาที่จะสะท้อนพระฉายาลักษณ์ของพระองค์ พวกเขาเห็นพระบิดาผู้ทรงมีพระประสงค์จะอบกอดบุตรผู้สำนึกผิด และจิตใจของเขาเต็มด้วยสันติสุขที่ไม่อาจพรรณนาได้ และเต็มด้วยพระสิริ” – Thoughts from The Mount of Blessing, p. 26

คำถามตรึงใจ

เมื่อเราเดินทางกับพระเจ้าด้วยความสัตย์ซื่อ พระองค์ทรงเปิดดวงตาของเราอย่างต่อเนื่องให้เห็นพระลักษณะแห่งความรักของพระองค์, พระประสงค์ของพระองค์, และความงามของพระองค์ ให้ตระหนักถึงความบริสุทธิ์อันสมบูรณ์แบบของพระองค์ และทรงถลุงเราจากมลทินมายังแสงสว่างและเราได้รับการเชื้อเชิญให้รับการทรงชำระโดยพระองค์เท่านั้นที่สามารถประทานให้เราได้ จากฟากฝั่งนี้ของแผ่นดินสวรรค์เรามองเห็นผ่านความเชื่อเท่านั้น แต่วันหนึ่งข้างหน้านี้เราจะเห็นพระองค์ซึ่งหน้า นั่นจะเป็นวันแห่งความความรุ่งโรจน์
กว่าจะถึงวันนั้นทำไมเราไม่ทูลขอพระองค์ให้ทรงชำระจากสิ่งมลทินและสิ่งสกปรกของเรา? ทำไมไม่มุ่งมั่นแสวงหานิมิตที่ชัดเจนขึ้นและเข้าใจเกี่ยวกับพระเจ้าและพระประสงค์ของพระองค์ให้มากขึ้น?

รายงานสรรเสริญ
ชาน่า เอส กล่าวว่า “ช่วง 100 วันแห่งการอธิษฐาน ฉันได้เริ่มอธิษฐานเผื่อเพื่อนคนหนึ่งซึ่งอายุ 20 ปี โดยที่อยู่ๆเขาก็ไม่สนใจฉันอีกเลยตั้งแต่ปี 2017 อย่างเช่น เธอได้บล็อกฉันจากโทรศัพท์ของเธอ แม้ฉันจะพยายามเข้าหาเธอมาแล้วหลายครั้ง แต่ก็ยังไม่ได้รับการตอบกลับเลย ผู้นำอธิษฐานของเราได้หนุนใจเราให้ร้องขอต่อพระเจ้า ฉันก็ทำตามโดยการโทรหาเธออีก แล้ววันถัดมาเธอก็โทรกลับมาหาฉัน! เธอเลิกบล็อกฉันและบอกว่าฉันไม่ได้ทำอะไรผิดต่อเธอ เรากลับมาติดต่อกันและคืนดีกันอีกครั้ง พระเจ้าได้ทรงตอบคำอธิษฐานของเราแล้ว”

จอห์น เค กล่าวว่า “ในประเทศยูกานด้า การล็อกดาวน์ทำให้เกิดภาวการณ์อดอยากมากมาย ระหว่างช่วง 100 วันแห่งการอธิษฐาน พระเจ้าทรงโปรดช่วยผมให้มีสติปัญญาในการช่วยเหลือเด็กที่หิวโหยหลายคน ผมได้ส่งข้อความไปยังครอบครัวต่างๆกว่า 100 ครอบครัวจากโบสถ์ของเราให้ช่วยเหลือผู้กำลังอดอยากที่อยู่ใกล้กับพวกเขา ความคิดง่ายๆนี้ถูกส่งอย่างแพร่หลายผ่านนักข่าวคนหนึ่งทางออนไลน์ โดยการติดต่อผ่านระบบใหม่ๆนี้เราสามารถทำได้ และเรากำลังทำการประกาศผ่านระบบปฏิบัติการของแอพ WhatsApp ด้วย”

หัวข้ออธิษฐาน

  1. อธิษฐานขอจิตใจบริสุทธิ์, การปลดปล่อยจากความบาป, การชำระจากมลทินทั้งหลาย
  2. อธิษฐานเผื่อหัวหน้าแผนกงานศพ, สัปเหร่อ, เจ้าหน้าที่ดองศพ และผู้ประกอบพิธีฌาปนกิจที่ทำกิจกรรมต่างๆซึ่งต้องสัมผัสกับผู้เสียชีวิตจากโควิด 19
  3. อธิษฐานเผื่อคริสตจักรในประเทศฟิจิ ในขณะที่พวกเขากำลังพิจารณาการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างและเสริมสร้างเหล่าผู้รับใช้ให้เข้มแข็งมากขั้นในการเป็นเจ้าของและผู้รับผิดชอบหลายๆ หน้าที่
  4. อธิษฐานเผื่อพันธกิจการเก็บเกี่ยวของคริสตจักรเซเว่นธ์เดย์ฯในรัฐอลาบามา ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งคริสตจักรนี้ตั้งอยู่ในพื้นที่รายได้ต่ำ, มีอาชญากรรมสูง, และมีชัยชนะในการนำจิตวิญญาณมาสู่ความเชื่อเพียงเล็กน้อย อธิษฐานเพื่อพระเจ้าจะทรงนำให้เกิดการก้าวหน้า

ร่วมส่งคำอธิษฐานของท่าน

0 Comments