Select Page

100 วันแห่งการอธิษฐาน

วันที่ 65 แห่งการอธิษฐาน

หน่วยสันติสุขของพระเจ้า”

“บุคคลผู้ใดสร้างสันติ ผู้นั้นเป็นสุข เพราะว่าพระเจ้าจะทรงเรียกเขาว่าเป็นบุตร” มัทธิว 5:9

“พระคริสต์ทรงเป็น ‘องค์สันติราช(อิสยาห์ 9:6) และพันธกิจของพระองค์คือการฟื้นฟูโลกและสวรรค์ที่บาปทำให้แตกหักให้กลับสู่สันติภาพ เมื่อเราได้เป็นคนชอบธรรมโดยความเชื่อแล้ว เราจึงมีสันติสุขในพระเจ้า ทางพระเยซูคริสต์เจ้าของเราโรม 5:1 ใครก็ตามที่ยินยอมละทิ้งบาปและเปิดใจของเขาต่อความรักของพระคริสต์ ผู้นั้นก็กลายเป็นผู้มีส่วนร่วมในสันติสุขแห่งสวรรค์” Thoughts From the Mount of Blessings หน้า 27

คำถามตรึงใจ

ความรอดในพระเยซูได้ประทานสันติสุขอย่างสมบูรณ์แก่เรา แต่พระเยซูไม่เพียงร้องเรียกเราให้สัมผัสกับสันติสุขกับพระเจ้าโดยการยอมจำนนชีวิตของเราต่อพระองค์เท่านั้น ไม่เลย พระองค์ทรงร้องเรียกท่านให้เป็นตัวแทนแห่งสันติภาพ – ผู้สร้างสันติ ด้วย ในช่วงเวลาวิกฤตินี้ ท่านจะเลือกเป็นตัวแทนแห่งสันติภาพหรือไม่ ท่านจะทำทุกสิ่งเท่าที่จะทำได้เพื่อเปล่งประกายสันติสุขของพระเจ้า การปรากฏความรักของพระองค์ ให้กับชีวิตของคนรอบข้างท่านที่อยู่ในความวิตกกังวลและความกลัวหรือไม่

หากท่านเป็นต้นเหตุของความขัดแย้งและขอพิพาทในครอบครัวหรือคริสตจักรของท่าน ท่านจะขอการอภัยและแบ่งปันสันติสุขของพระเจ้าหรือไม่

คำรายงานที่น่าสรรเสริญ

จูเลียส กล่าวว่า “คริสตจักรแอ๊ดเวนตีสในเซียร์ราลีโอนได้มีการออกอากาศทางโทรทัศน์ทั่วประเทศเนื่องจากโรคระบาดนี้”

เซ็ทดริค กล่าวว่า “ผมได้อธิษฐานขอการฟื้นฟูในตัวผมเอง พระเจ้าได้ทรงตอบคำอธิษฐานของผมด้วยพันธกิจวันแห่งการอธิษฐาน 100 วัน”

หัวข้อคำอธิษฐาน

1. อธิษฐานเผื่อพันธกิจในมหาวิทยาลัยแอ๊ดเวนตีสโคลัมเบียที่พวกเขาได้เปิดโอกาสให้ครอบครัวผู้อพยพจากเวเนซุเอลาได้ทำธุรกิจ อธิษฐานเผื่อครอบครัวอื่น ๆ อีกหลายครอบครัวให้ได้รับการช่วยเหลือทั้งที่มหาวิทยาลัยและท้องถิ่นอื่น ๆ

2. อธิษฐานเผื่อการประกาศทางวิทยุที่เริ่มขึ้นในกรุงโตเกียวในปี 2017 ทูลขอพระเจ้าให้ทรงเปิดประตูในการออกอากาศทางวิทยุต่อไป เพื่อประกาศไปยังผู้คนในโตเกียว

3. อธิษฐานเผื่อการริเริ่ม “พันธกิจสู่เมือง: สโปแคน” เพื่อหาวิธีเพิ่มศูนย์อิทธิพลกลางเมืองและหาแนวทางอื่น ๆ ในการทำพันธกิจในเมือง เพื่อรับใช้ชาวเมืองสโปแคน รัฐวอชิงตัน สหรัฐอเมริกา

4. อธิษฐานเผื่อภูมิภาคเรนซอร์รี่ในรัฐยูกานดา ซึ่งได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมหลายครั้งในช่วงสองสามสัปดาห์ที่ผ่านมา

ร่วมส่งคำอธิษฐานของท่าน

0 Comments