Select Page

100 วันแห่งการอธิษฐาน

วันที่ 65 แห่งการอธิษฐาน

“ สิทธิพิเศษแห่งการกดขี่ข่มเหง”

“บุคคลผู้ใดต้องถูกข่มเหงเพราะเหตุความชอบธรรม ผู้นั้นเป็นสุข เพราะว่าแผ่นดินสวรรค์เป็นของเขา” มัทธิว 5:10

“พระเยซูไม่ได้แสดงให้ผู้ติดตามพระองค์เห็นถึงความหวังในการได้รับความรุ่งเรืองและความมั่นคั่งในโลกนี้ และการมีชีวิตที่ปราศจากการทดลอง แต่พระองค์แสดงให้พวกเขาเห็นถึงสิทธิพิเศษของการเดินไปกับพระอาจารย์ของพวกเขาในเส้นทางแห่งการปฏิเสธตนเองและการว่ากล่าว เพราะว่าโลกนี้ไม่รู้จักพวกเขา” Thoughts From the Mount of Blessings หน้า 29

คำถามตรึงใจ

เมื่อความรักที่ไม่เห็นแก่ตัว ความชอบธรรม ความบริสุทธิ์ และความจริง ได้รับการเปิดเผยโดยคริสเตียนที่สัตย์ซื่อ ซาตานจะกระตุ้นให้เกิดการต่อต้านและเกลียดชังท่ามกลางผู้เลือกที่จะเพิกเฉยต่อเสียงของพระวิญญาณบริสุทธิ์ เรามั่นใจได้ว่าการกดขี่ข่มเหงทั้งหมดที่เราต้องประสบ พระเยซูจะอยู่กับเราและพระองค์จะได้รับการถวายพระเกียรติผ่านทางประสบการณ์ที่ท้าทายของเรานั้น

ท่านเคยถูกข่มเหงเพราะความซื่อสัตย์ต่อพระเยซูหรือไม่ ทำไม วันนี้ ท่านเลือกที่จะละทิ้งความปรารถนาที่จะทำให้โลกนี้พึงพอใจและมุ่งเน้นไปยังการเปิดเผยพระสิริของพระเจ้าด้วยการอธิษฐาน แม้ว่าสิ่งนั้นอาจส่งผลให้เกิดการกดขี่ข่มเหงหรือไม่

คำรายงานที่น่าสรรเสริญ

คริสตจักรหลายแห่งเริ่มมีความคิดสร้างสรรค์ในการนำรายการวันสะบาโตทั้ง ๆ ที่จำเป็นต้องเว้นระยะห่างกัน

การระบาดใหญ่ได้นำความสำคัญของข่าวสารด้านสุขภาพของเราไปสู่ระดับแนวหน้าของสมาชิกทั่วโลก ความสนใจในด้านสุขภาพเชิงป้องกัน หรือ NEWSTART และอื่น ๆ กำลังเติบโตขึ้น ตอนนี้เป็นเวลาดีเยี่ยมที่จะนำผู้คนไปสู่ความเข้าใจถึงบัญญัติของพระเจ้าในเรื่องสุขภาพและองค์รวม

หัวข้อคำอธิษฐาน

1. อธิษฐานเผื่อพันธกิจคริสตจักรแอ๊ดเวนตีสที่เก่าแก่ที่สุดในนอร์เวย์ ซึ่งตอนนี้ได้ตั้งศูนย์อิทธิพลเพื่อจัดสอนชั้นเรียนภาษานอร์เวย์ให้กับผู้อพยพ โรงเรียนสอนทำอาหาร ร้านอาหารคาเฟ่ และอื่น ๆ อีกมากมาย โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

2. อธิษฐานเผื่อพันธกิจรถตู้เคลื่อนที่เพื่อสุขภาพสองคันในเมืองเชียปัส ประเทศเม็กซิโก อธิษฐานเผื่อผู้ป่วยที่พวกเขานำส่งโรงพยาบาลและคณะแพทย์ที่ให้การสนับสนุนในช่วงสุดสัปดาห์ ทำให้มีการตรวจสุขภาพโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย บริการผ่าตัดเล็ก ๆ น้อย ๆ บริการทันตกรรม ตรวจอัลตราซาวนด์ ตรวจตา และอื่น ๆ

3. อธิษฐานเผื่อสมาชิกทุกคนและคริสตจักรทั่วโลกให้มีการฟื้นฟูเพื่อให้มีลักษณะแบบพระเจ้าที่แท้จริง และมีความสนใจในการประกาศ

4. อธิษฐานเผื่อคริสตจักรในประเทศบุรุนดี ผู้คนกำลังตกอยู่ในการดิ้นรนและปัญหาหลายรูปแบบในเวลานี้ มีเพียงการเข้าช่วยแทรกแซงของพระเจ้าเท่านั้นที่จะนำสันติสุขมาให้ได้

ร่วมส่งคำอธิษฐานของท่าน

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *