Select Page

100 วันแห่งการอธิษฐาน

วันที่ 67 แห่งการอธิษฐาน

ถูกนินทาว่าร้ายเพราะความจริง

“เมื่อเขาจะติเตียนข่มเหง และนินทาว่าร้ายท่านทั้งหลายเป็นความเท็จเพราะเรา ท่านก็เป็นสุข จงชื่นชมยินดี เพราะว่าบำเหน็จของท่านมีบริบูรณ์ในสวรรค์ เพราะเขาได้ข่มเหงผู้เผยพระวจนะทั้งหลาย ที่อยู่ก่อนท่านเหมือนกัน”มัทธิว 5:11-12

“ในทุกยุคทุกสมัยผู้ส่งสารที่พระเจ้าทรงเลือกมักจะถูกนินทาว่าร้ายและถูกข่มเหง แต่ถึงแม้ว่าจะมีความทุกข์ทรมานแต่เรื่องราวข่าวสารของพระเจ้าก็ยังคงแพร่กระจายไปทั่วทุกที่ สาวกทุก ๆ คนของพระคริสต์ได้ก้าวเข้าสู่หน้าที่และแบกภาระนี้เหมือนกันโดยรู้ว่าศัตรูไม่สามารถทำอะไรกับความจริงได้ แต่เพื่อความจริง พระเจ้าหมายความว่าความจริงจะต้องถูกนำไปเบื้องหน้าและกลายเป็นเรื่องที่ต้องตรวจสอบและอภิปรายแม้จะต้องถูกดูถูกก็ตาม จิตใจของผู้คนจะต้องถูกปลุกให้ตื่น การถกเถียงกันในความขัดแย้งทุกครั้ง ทุก ๆ การติเตียน และทุกความพยายามที่จะจำกัดเสรีภาพในความรู้สึกผิดชอบชั่วดี เป็นวิธีการของพระเจ้าในการปลุกจิตใจให้ตื่นขึ้นมา – Thoughts From the Mount of Blessing, p. 33

คำถามตรึงใจ

เมื่อมีการกดขี่ข่มเหงเกิดขึ้น เมื่อคุณถูกใส่ร้าย เมื่อชีวิตของคุณตกอยู่ในอันตราย มันจะเป็นช่วงที่ความรักและความจริงของพระเยซูจะส่องแสงออกมาสว่างที่สุด วิธีที่ท่านจะตอบสนอง อะไรก็ตามที่ท่านจะพูด เมื่อท่านกำลังเผชิญกับแรงกดดันเหล่านี้ จะเป็นตัวชี้วัดที่ทำให้คนอื่นเห็นความซื่อสัตย์ของท่านต่อผู้ที่พยายามทำลายชีวิตของท่าน

ทำไมไม่ทูลขอให้พระเจ้าทรงช่วยให้ท่านมีความซื่อสัตย์และความรักในวันนี้และทุก ๆ วัน เพื่อท่านจะสามารถสำแดงความรักแบบเดียวกันแม้จะต้องถูกกดขี่ข่มเหงล่ะ?

ท่านจะอธิษฐานต่อพระองค์และทูลขอให้พระองค์ทรงทำให้ท่านเป็นคริสเตียนที่แท้จริง เป็นผู้ที่จะยืนหยัดเพื่อพระเยซูแม้สวรรค์จะถล่มทลายลงมาหรือไม่? 

คำรายงานที่น่าสรรเสริญ

ศิษยาภิบาล ผู้รับใช้ในโบสถ์ ครูสอนศาสนา และอาสาประกาศทั่วโลกกำลังเผชิญหน้ากับปัญหาทางการเงินเนื่องการคืนเงินสิบลดและการถวายเงินลดลงมาก แต่พวกเขาเชื่อในพระเจ้าแห่งการอัศจรรย์ พระเจ้ากำลังเปิดประตูมากมายเพื่องานประกาศสู่ผู้คนต่าง ๆ มากมายด้วยทรัพยากรที่น้อยกว่าเมื่อก่อน

หัวข้อคำอธิษฐาน

1. อธิษฐานเผื่อพันธกิจครัวน้ำซุปโทรศัพท์ของคริสตจักรเซเว่นเดย์แอ๊ดเวนตีสวอร์วิกในซิดนี่ย์ ประเทศออสเตรเลีย ที่ให้บริการน้ำซุปและโทรติดต่อกับผู้คนที่รู้สึกโดดเดี่ยวในชุมชน ขอให้พระเจ้าทรงช่วยให้พวกเขาจะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนของพวกเขา

2. อธิษฐานเผื่อโรงเรียนแพทย์แห่งใหม่ที่แอฟริกาตะวันออกในเมืองคิกาลี ประเทศรวันดา อธิษฐานเผื่อนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาจากที่นั่นและผู้คนที่พวกรับใช้

3. อธิษฐานเผื่อการฟื้นฟูก่อสร้างโบสถ์ของวิทยาลัยแอ๊ดเวนตีสฟิลิปปินส์ใต้ (SPUC) ซึ่งได้รับความเสียหายจากแผ่นดินไหวเมื่อเดือนธันวาคม 2019 ที่ผ่านมา

4. อธิษฐานเผื่อศูนย์ประกาศข่าวประเสริฐท่ามกลางชุมชนชาวมุสลิมในเมืองที่ไม่เอ่ยชื่อ ชาวมุสลิมบางคนได้ขอให้อธิษฐานเผื่อพวกเขาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิค 19 นี้ พวกเขาเชื่อว่าพระเจ้าทรงสดับฟังคำอธิษฐานของคนแอ๊ดเวนตีส

ร่วมส่งคำอธิษฐานของท่าน

0 Comments