Select Page

100 วันแห่งการอธิษฐาน

วันที่ 69 แห่งการอธิษฐาน

“ส่องแสงสว่างของพระคริสต์

   “ท่านทั้งหลายเป็นความสว่างของโลก นครซึ่งอยู่บนภูเขาจะถูกปิดบังไว้ไม่ได้ เมื่อจุดตะเกียงแล้วไม่มีผู้ใดเอาถังครอบไว้ ย่อมตั้งไว้บนเชิงตะเกียง  จะได้ส่องสว่างแก่ทุกคนที่อยู่ในบ้านนั้น ทำนองเดียวกันพวกท่านจงส่องสว่างแก่คนทั้งปวง เพื่อว่าเมื่อเขาทั้งหลายได้เห็นความดีที่ท่านทำ พวกเขาจะได้สรรเสริญพระบิดาของท่านผู้สถิตในสวรรค์” มัทธิว 5:14-16

“มนุษย์ปุถุชนไม่มีแสงสว่างในตัวเอง เมื่อเราแยกออกจากพระคริสต์เราก็เหมือนกับเปลวไฟที่ไร้การจุด… แต่เมื่อเราหันไปยังพระบุตรแห่งความชอบธรรม มีความสัมพันธ์กับพระคริสต์ จิตวิญญาณของเราก็ลุกโชนด้วยความสว่างของการทรงปรากฏของพระเจ้า ผู้ติดตามพระคริสต์ต้องเป็นมากกว่าเพียงแค่แสงสว่างในท่ามกลางมนุษย์ แต่พวกเขาเป็นแสงสว่างสำหรับโลกนี้… เหล่าทูตสวรรค์แห่งความรุ่งโรจน์รอคอยที่จะสื่อสารร่วมกับแสงสว่างแห่งสวรรค์และเสริมกำลังแก่จิตวิญญาณที่กำลังจะพินาศ” – Thoughts from the Mount of Blessing, p.40

คำถามตรึงใจ

ท่านได้อ่านบทอ้างอิงข้างต้นรึเปล่า? ท่านทราบหรือไม่ว่าเหล่าทูตสวรรค์พร้อมที่จะทำงานผ่านทางท่านให้สามารถเข้าไปให้ถึงผู้ที่หลงหาย? ท่านคิดว่านี่คือสิ่งน่าอัศจรรย์รึเปล่า?
ท่านได้รับการเชื้อเชิญที่ไม่เพียงแค่ได้รับการเติมเต็มด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์สำหรับการชำระให้บริสุทธิ์โดยส่วนตัวเท่านั้น แต่ให้มุ่งมั่นในการมีส่วนร่วมส่องแสงแห่งความจริง, ความรัก, และความชอบธรรมของพระคริสต์ให้แก่โลกนี้ที่เวลาหมดลงไปเรื่อย ๆ แล้ว
ให้คิดถึงครอบครัวของท่าน, เพื่อนฝูง, เพื่อนบ้าน, และเพื่อนร่วมงานของท่าน จงทูลขอพระเจ้าให้ทรงสำแดงให้ท่านทราบว่าผู้ใดบ้างที่ต้องการแสงสว่างของพระคริสต์ในชีวิตของเขา ท่านจะได้ทราบว่ามีใครบ้างในสัปดาห์นี้ที่ท่านจะต้องอธิษฐานเผื่อและติดต่อสื่อสารกับเขา?

รายงานสรรเสริญ

ประเทศต่าง ๆ รอบโลกกำลังเริ่มต้นใช้มาตรการล็อกดาวน์อย่างเข้มข้นมากขึ้น องค์การอนามัยโลกกล่าวว่า “ถ้าเกิดว่าเจ้าเชื้อไวรัสนี้กำลังจะสอนอะไรสักอย่างให้เรา สิ่งนั้นคงต้องเป็นความนอบน้อมถ่อมตน” มนุษย์กำลังเรียนรู้ว่าเราอ่อนแอแค่ไหน นี่จึงเป็นโอกาสอันเหมาะสมที่คริสตจักรจะสำแดงต่อผู้ที่กำลังแสวงหาคำตอบว่าในพระเยซูคริสต์มีคำตอบให้แก่เขา

หัวข้อการอธิษฐาน

1. อธิษฐานเผื่อสมาชิกโบสถ์ที่เป็นผู้ประกอบรถแท็กซี่ในกรุงปานามา เพื่อว่าพระเจ้าจะทรงใช้เขาเหล่านั้นให้เป็นจุดศูนย์กลางแห่งอิทธิพล (Center of influence) การสื่อสารเคลื่อนที่ เพราะครึ่งหนึ่งของประชากรชาวปานามาอาศัยอยู่ในกรุงปานามา

2. อธิษฐานเผื่อศูนย์กลางแห่งอิทธิพลหรือศูนย์ประการฯ (Center of influence) ในจังหวัดบัตตาบาง ประเทศกัมพูชา ซึ่งรวมไปถึงศูนย์ออกกำลังกาย (Gyms), ร้านอาหารมังสวิรัติ, สนามเด็กเล่น, สถานนมัสการ, ศูนย์ศึกษาสุขภาพ. โรงเรียนดนตรี, และโรงเรียนสอนภาษา อธิษฐานขอพระเจ้าทรงอวยพรแก่แนวทางประกาศต่าง ๆ เหล่านี้ และขอให้พระองค์ทรงโปรดให้การเติบโตแก่พันธกิจเหล่านี้และขอให้พระองค์ทรงนำผู้คนที่พระองค์ได้ทรงเตรียมจิตใจของเขาแล้วให้เข้ามา

3. อธิษฐานเผื่อโครงการประชุมประกาศของพันธกิจสตรีแอ๊ดเวนตีสที่จะจัดขึ้นเร็วๆนี้ทางตอนใต้ของยูเนียนไนจีเรีย

4. อธิษฐานเผื่อพันธกิจของศูนย์บรรเทาผู้เสพติดในเมืองออรันโด รัฐฟลอรีด้า ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นพันธกิจใหม่ของคริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีส ซึ่งเป็นการช่วยเหลือสำหรับผู้ติดเฮโรอีน และอธิษฐานเผื่อผู้คนนับล้านที่กำลังดิ้นรนต่อสู้กับภาวะเสพติดทั้งหลายด้วย

ร่วมส่งคำอธิษฐานของท่าน

0 Comments