Select Page

100 วันแห่งการอธิษฐาน

วันที่ 7 แห่งการอธิษฐาน

ชัยชนะที่ยิ่งใหญ่สูงสุด

“จงร้องทูลเราในวันทุกข์ยากลำบาก เราจะช่วยกู้เจ้า และเจ้าจะถวายพระสิริแก่เรา” สดุดี 50:15  

“ยาโคบมีชัยเพราะเขาอดทนและตั้งใจแน่วแน่ ประสบการณ์ของเขาเป็นพยานถึงอำนาจของการอธิษฐานที่เร่งด่วน ตอนนี้เป็นเวลาแล้วที่เราต้องเรียนรู้บทเรียนของการอธิษฐานที่นำไปสู่ชัยชนะและความเชื่อที่ไม่ยอมแพ้เช่นนี้ ชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดสำหรับคริสตจักรของพระคริสต์ หรือสำหรับคริสเตียนแต่ละคน ไม่ใช่ชัยชนะที่ได้มาจากความสามารถหรือการศึกษา ไม่ใช่ได้มาจากความมั่นคั่งหรือการเป็นที่โปรดปรานของผู้อื่น  แต่เป็นชัยชนะที่ได้รับจากการสื่อสารกับพระเจ้า เมื่อการคร่ำครวญอย่างจริงใจโดยความเชื่อมอบให้พระหัตถ์อันทรงฤทธิ์” Patriarchs and Prophets, p. 203

หัวข้ออธิษฐาน

1. อธิษฐานเพื่อที่เราจะยังคงมองไปยังพระเจ้าด้วยความเชื่อ เชื่อในพระองค์ แม้ว่าอนาคตเรานั้นไม่แน่นอน ขอให้พระองค์ช่วยเราให้รู้ว่าพระเจ้าทรงดูแลอยู่ อธิษฐานเพื่อให้เราเชื่อในพระคำของพระเจ้า ถึงแม้ว่าสถานการณ์ที่อยู่รอบ ๆ ตัวเรานั้นมืดมิดและน่าผิดหวัง

2. อธิษฐานขอสติปัญญาให้กับผู้นำและผู้บริหารคริสตจักร ในขณะที่พวกเขาทำงานบริหารที่ท้าทาย ในเรื่องของการจัดตารางการประชุมครบรอบวาระของสำนักงานใหญ่ขึ้นใหม่ ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 20-25 พฤษภาคม 2021 ในเมืองอินเดียน่าโปลิศ

3. อธิษฐานเผื่อการประชุมครบรอบวาระของสำนักงานใหญ่ในปี 2021 ให้เต็มไปด้วยพระวิญญาณ อธิษฐานเผื่อการวางแผนเป้าหมายของพันธะกิจ และเพื่อให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นผู้ควบคุมดูแลอย่างเต็มที่

4. อธิษฐานเผื่อหัวข้อการประชุมครบรอบวาระของสำนักงานใหญ่ ปี 2021พระเยซูกำลังเสด็จมา จงเข้ามามีส่วน” อธิษฐานเผื่อสมาชิกทั่วโลกให้รับการทรงเรียกในการมีส่วนร่วม

5. อธิษฐานเผื่อการหลั่งลงมาของพระวิญญาณบริสุทธิ์อันยิ่งใหญ่สู่สมาชิกโบสถ์ของพระเจ้าทั่วโลก ไม่ว่าพวกเขาจะอยู่ที่ไหน เพื่องานของพระองค์จะได้สำเร็จ และเราจะได้กลับบ้านสวรรค์

 

ร่วมส่งคำอธิษฐานของท่าน

0 Comments