Select Page

100 วันแห่งการอธิษฐาน

วันที่ 70 แห่งการอธิษฐาน

“บัญญัติแห่งความรัก

“อย่าคิดว่าเรามาล้มเลิกธรรมบัญญัติและคำของบรรดาผู้เผยพระวจนะ เราไม่ได้มาล้มเลิก แต่มาทำให้สมบูรณ์ทุกประการ เพราะเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่า จนกว่าฟ้าและดินจะล่วงไป แม้อักษรที่เล็กที่สุด หรือขีด ขีดหนึ่ง ก็จะไม่มีวันสูญไปจากธรรมบัญญัติ จนกว่าทุกสิ่งจะเกิดขึ้น…” – มัทธิว 5:17-18

“ความงามอันสูงส่งของพระลักษณะของพระคริสต์ผู้ซึ่งประเสริฐและอ่อนโยนที่สุดท่ามกลางมนุษย์นั้นเป็นเพียงเงาสะท้อน… พระเยซูคริสต์ทรงเป็นพระฉายาลักษณ์ที่เด่นชัดของตัวตนของพระบิดา ความสว่างไสวแห่งพระสิริของพระองค์ พระผู้ไถ่ผู้ปฏิเสธตัวตนของพระองค์ ตลอดจนการเดินทางแห่งความรักบนแผ่นดินโลก ล้วนเป็นการทรงใช้ชีวิตในการสำแดงพระลักษณะแห่งพระบัญญัติของพระเจ้า ในชีวิตของพระองค์นั้นได้เป็นที่ประจักษ์ว่าความรักที่เกิดจากสวรรค์นั้นเป็นโดยหลักการเหมือนพระคริสต์ ซึ่งอยู่ภายใต้กฎนิรันดรอันเที่ยงธรรม” – Thoughts From the Mount of Blessing, p. 49

คำถามตรึงใจ: พระบัญญัติของพระเจ้านั้นคือบัญญัติแห่งความรัก พระเยซูได้ทรงสำแดงว่าการรักษาพระบัญญัตินั้นต้องทำอย่างไร ท่านสามารถรักษาพระบัญญัติได้โดยดำรงอยู่ในความช่วยเหลือของพระวิญญาณบริสุทธิ์ ตามที่ท่านเชื่อว่าพระองค์จะทรงช่วยท่านให้ดำรงชีวิตแห่งความรักที่เสียสละและดังที่ท่านได้กระทำโดยความเชื่อ ฤทธานุภาพอันสูงส่งของพระองค์จะช่วยท่านและทำงานในตัวท่านเพื่อท่านจะสามารถทำตามพระประสงค์ของพระองค์ได้ หากท่านกำลังประสบปัญหากับความสัตย์ซื่อต่อพระบัญญัติของพระเจ้า ท่านจะทูลขอพระเยซูให้ทรงอภัยแก่ท่านและประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้เติมเต็มท่านหรือไม่? ท่านจะทูลขอพระองค์ให้ช่วยท่านที่จะไม่เพียงแต่ทำตามพระบัญญัติตามตัวอักษรแต่โดยทางพระวิญญาณแห่งพระบัญญัติ ซึ่งคือการเสียสละ ความรักที่เสียสละเพื่อพระเจ้าและทุกคนหรือไม่?

รายงานสรรเสริญ:

  • คุณมารีเอต้า เอ กล่าวว่า “ขอบคุณสำหรับการอธิษฐานเผื่อของท่านทั้งหลาย ลูกชายของฉันได้หายจากโควิด19 แล้วและกำลังดีขึ้นเป็นปกติและแข็งแรงขึ้น สรรเสริญพระเจ้า”

สรรเสริญพระเจ้าที่อัตรการแพร่ระบาดของโควิด19 ในประเทศสเปนได้ลดลงจาก 11% เหลือเพียงแต่ 2%

หัวข้อการอธิษฐาน

1. อธิษฐานเผื่อศูนย์ประกาศฯ (Center of enfluence)ในเมืองกัวเตมาลัยในการแจกจ่ายอาหาร ยาสีฟัน อุปกรณ์อาบน้ำ และสถานที่สำหรับซักผ้าสำหรับผู้อาศัยอยู่รายรอบถนน โปรดอธิษฐานเพื่อเราจะสามารถเข้าถึงความต้องการอย่างมากที่สุดของผู้ที่เข้ามายังศุนย์ประกาศฯ และเราจะสามารถช่วยให้เขาได้มีความหวังอันนิรันดร์ได้

  1. อธิษฐานเผื่อสื่อมีเดียที่จะสามารถให้ข้อมูลอัพเดตทันสถานการณ์ของโรคโควิด19 ทูลขอเพื่อผู้ทำหน้าที่เหล่านั้นจะทำสื่อสารด้วยสื่อที่ออกมาอย่างเหมาะสม

3. อธิษฐานเผื่อผู้ที่ประสบปัญหากับความวิตกกังวล ความซึมเศร้า และความกลัวในช่วงเวลาที่เกิดวิกฤติ อธิษฐานให้พวกเขาพบความช่วยเหลือ มีความกล้า มีความหวัง และได้รับการรักษาในพระเยซู

4. อธิษฐานเผื่อศิษยาภิบาล ครู ผู้ประกาศ(มิชชั่นนรี )และสมาชิกโบสถ์ในประเทศลาว ในบางภูมิภาคนั้นเป็นการยากมากที่จะใช้เทคโนโลยีในการเข้าถึงผู้คนเพื่อรับใช้ในช่วงเวลาที่มีการระบาดใหญ่ และการเยี่ยมเยียนก็จำเป็นมากเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ต้องเผชิญกับปัญหาต่างๆ

ร่วมส่งคำอธิษฐานของท่าน

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *