Select Page

100 วันแห่งการอธิษฐาน

วันที่ 72 แห่งการอธิษฐาน

“พระผู้ช่วย พระผู้แก้ต่าง พระผู้ทรงปลอบประโลม”

“อย่างไรก็ตามเราจะบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลาย คือการที่เราจากไปนั้นก็เพื่อประโยชน์ของท่าน เพราะถ้าเราไม่ไป องค์พระผู้ช่วยก็จะไม่เสด็จมาหาท่าน แต่ถ้าเราไปแล้ว เราก็จะใช้พระองค์มาหาท่าน” ยอห์น 16:7

“ในบรรดาของประทานทั้งปวงพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นของประทานสูงสุดที่พระองค์สามารถขอจากพระบิดาเพื่อความสูงส่งของประชากรของพระองค์ พระวิญญาณได้ถูกมอบให้ในฐานะตัวแทนแห่งการบังเกิดใหม่ หากปราศจากพระวิญญาณแล้วการสิ้นพระชนม์ของพระคริสต์ก็จะหาประโยชน์ไม่… ความบาปต่อต้านและเอาชนะได้โดยผ่านหน่วยงานอันยิ่งใหญ่ของบุคคลที่สามแห่งพระเจ้าสามพระภาค… เป็นเพราะพระวิญญาณซึ่งทำให้สิ่งที่พระผู้ช่วยให้รอดของโลกนี้ทรงกระทำให้เกิดผล จิตใจทำให้บริสุทธิ์โดยผ่านทางพระวิญญาณ ผู้เชื่อกลายเป็นส่วนหนึ่งในธรรมชาติของพระเจ้าโดยผ่านทางพระวิญญาณ พระคริสต์ทรงประทานพระวิญญาณของพระองค์ให้เป็นอำนาจจากพระเจ้าในการเอาชนะบาปทั้งหมดของบรรพบุรุษและเอาชนะการพัฒนานิสัยแห่งความชั่วร้าย และเพื่อประทับพระลักษณะของพระองค์ให้กับคริสตจักรของพระองค์ พระเยซูตรัสถึงพระวิญญาณว่า “พระองค์จะทรงให้เราได้รับเกียรติ” The Desire of Ages หน้า 671

คำถามตรึงใจ

ท่านเคยชื่นชมของประทานอันเหลือเชื่อแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์อย่างจริงใจหรือไม่ พระองค์ทรงเป็นส่วนหนึ่งของสวรรค์สามพระภาคหรือพระเจ้าสามพระภาค และพระวิญญาณบริสุทธิ์ส่งมายังท่านเป็นของประทานจากพระเยซู พระองค์ทรงตรัส ทรงนำ ทรงช่วยให้ท่านเชื่อ ทรงช่วย ทรงปลอบประโลม ทรงเปลี่ยนแปลง และทรงมอบอำนาจแก่ท่านในการเดินทางแห่งการเปลี่ยนแปลงให้เหมือนพระเยซูผู้เป็นที่รักของเราให้มากยิ่งขึ้น

ท่านสะดวกใจที่จะเชิญพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้เขามาในชีวิตของท่านหรือไม่ ท่านเคยประสบพบพระองค์ผู้ทรง “ทำให้สิ่งที่พระผู้ช่วยให้รอดของโลกนี้ทรงกระทำให้เกิดผล” หรือไม่

ทำไมท่านไม่รับของประทานแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์จากพระเยซูและเชิญพระองค์เข้ามาในจิตใจของท่าน ให้พระองค์เข้าถึงทุกแง่มุมในชีวิตของท่าน

คำรายงานที่น่าสรรเสริญ

นิโคล กล่าวว่า “ฉันเห็นลูก ๆ ของฉันพัฒนามิตรภาพของพวกเขาเมื่อพวกเขาเล่นและทำงานด้วยกันโดยไม่มีเพื่อนคนอื่น เรามีเวลามากขึ้นในการนมัสการของครอบครัวทั้งช่วงเช้าและช่วงเย็นโดยไม่มีใครขาดการนมัสการด้วยเหตุผลของการทำงานและไปโรงเรียน เราได้ทำสิ่งต่าง ๆ มากมายในบ้านสำเร็จด้วยการทำงานร่วมกัน และเราก็ได้มีการพูดคุยกันถึงเรื่องราวแห่งยุคสุดท้ายในครอบครัวมากขึ้น”

กาเบรียล กล่าวว่า “ผมขอบคุณพระเจ้าสำหรับการรักษาอันพิเศษนี้ในช่วง 100 วันแห่งการอธิษฐาน ผู้นำเพลงโรงเรียนสะบาโตของพวกเรามีอาการป่วยแบบประหลาดที่ขา แต่หลังจากการอธิษฐาน พระเจ้าทรงรักษาเขาให้หาย และเขาได้รับใช้พระเจ้าในวันสะบาโตถัดไป วันที่ 23 พฤษภาคม สรรเสริญพระเจ้า

หัวข้อการอธิษฐาน

1. อธิษฐานเผื่อสมาชิกในไนจีเรียผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการกดขี่ข่มเหงและการคุกคามจากกลุ่มโจรต่าง ๆ และแม้แต่เจ้าหน้าที่ตำรวจท้องถิ่น

2. อธิษฐานเผื่อแผนการสร้างศูนย์วิถีชีวิตในเมืองปันแคค ชวาตะวันตก อธิษฐานเผื่อการอัศจรรย์ทางด้านการเงิน

3. อธิษฐานเผื่อมาร์ตินา อาร์ ผู้ที่ต่อสู้กับโรคแพ้ภูมิตัวเองเป็นเวลาสองปีมาแล้ว ด้วยอาการป่วยของเธอทำให้เป็นไปได้ยากที่เธอจะมีส่วนในพันธกิจของพระเจ้า

4. อธิษฐานเผื่อศูนย์ “ต้นกำเนิด” ในหมู่เกาะกาลาปากอส พวกเขาต้องการประกาศให้กับนักท่องเที่ยวจากเมืองต่าง ๆ ทั่วโลก ศูนย์ต้นกำเนิดเป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีเทคโนโลยีสูงแห่งแรกของคริสตจักร ทูลขอพระเจ้าให้ทรงวางพระหัตถ์ของพระองค์เหนืองานนี้ ให้ทรงนำผู้มาเยี่ยมชม และมอบคำพูดแก่พนักงานเป็นคำพูดที่พระเยซูต้องการให้พวกเขากล่าวกับแขกที่มาเข้าชม

ร่วมส่งคำอธิษฐานของท่าน

0 Comments