Select Page

100 วันแห่งการอธิษฐาน

วันที่ 74 แห่งการอธิษฐาน

“ความเชื่อมั่นในการทรงช่วยให้รอด”

เมื่อพระองค์นั้นเสด็จมาแล้ว พระองค์จะทรงกระทำให้โลกรู้สึกถึงความผิดบาป และถึงความชอบธรรม และถึงการพิพากษา ถึงความผิดบาปนั้น คือเพราะเขาไม่เชื่อในเรา ถึงความชอบธรรมนั้น คือเพราะเราไปหาพระบิดาของเรา และท่านทั้งหลายจะไม่เห็นเราอีก ถึงการพิพากษานั้น คือเพราะผู้ครองโลกนี้ถูกพิพากษาแล้ว ยอห์น 16: 8-11

คำสัญญาของพระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่ได้จำกัดอยู่ที่อายุใด ๆ หรือต่อเผ่าพันธุ์ใด ๆ พระคริสต์ทรงประกาศว่าอิทธิพลอันศักดิ์สิทธิ์ของพระวิญญาณของพระองค์คือการได้อยู่กับผู้ติดตามพระองค์จนถึงที่สุด ตั้งแต่วันเพนเทคอสไปจนถึงปัจจุบัน ผู้ปลอบประโลมถูกส่งไปยังทุกคนที่ยอมจำนนต่อพระเจ้าและรับใช้พระองค์อย่างเต็มที่สำหรับทุกคนที่ยอมรับพระคริสต์ในฐานะพระผู้ช่วยให้รอดส่วนตัวพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้มาในฐานะผู้ให้คำปรึกษา ผู้ชำระล้าง ผู้นำทางและพยาน” – Acts of the Apostles หน้า 49

คำถามตรึงใจ

งานส่วนหนึ่งของพระวิญญาณบริสุทธิ์คือตัดสินความบาป ความชอบธรรมและการตัดสิน องค์ประกอบทั้งสามของงานแห่งความเชื่อมั่นของพระองค์นั้นแสดงอยู่ในพลับพลาและนมัสการ ที่ลานพลับพลาคือที่เสียสละเพื่อความบาป (ชี้ไปที่พระเยซูบนไม้กางเขน) ในห้องบริสุทธิ์ องค์ประกอบทั้งสามของการมีประสบการณ์กับความชอบธรรมอันชอบธรรมของพระคริสต์ได้ถูกเปิดเผยในโต๊ะขนมปัง (การศักษาพระคัมภีร์) แท่นเผาเครื่องหอม (อธิษฐาน) และคันประทีป (พยานที่เต็มไปด้วยวิญญาณ) ทั้งหมดนี้ได้รับการยกตัวอย่างในชีวิตของพระคริสต์เพื่อเป็นแบบอย่างให้เราทุกวันนี้ และในห้องบริสุทธิ์ที่สุดเราได้รับการเตือนถึงความสำคัญและความเป็นจริงของการพิพากษาเมื่อมหาปุโรหิตเข้ามาในวันแห่งการล้างบาปเท่านั้น (พระเยซูทรงมีส่วนร่วมในการตัดสินคดีในนามของคุณ) กล่าวอีกนัยหนึ่ง: งานของพระวิญญาณบริสุทธิ์คือการนำคุณไปสู่ประสบการณ์การรับความรอดผ่านความเชื่อในทุกสิ่งที่พระเยซูได้ทำและทำเพื่อคุณ
คุณเห็นงานสำคัญและสวยงามของพระวิญญาณบริสุทธิ์หรือไม่? คุณจะโอบกอดงานแห่งความเชื่อมั่นของพระวิญญาณบริสุทธิ์อย่างมีความสุข และให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่เพียงแต่นำคุณไปสู่พระเยซูแต่ทำให้คุณเป็นเหมือนพระวิญญาณบริสุทธิ์ในการเตรียมตัวสำหรับการพิพากษา

คำรายงานที่น่าสรรเสริญ

• คริสตจักรจำนวนมากขึ้นสามารถอัพเกรดแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อเข้าถึงและมีส่วนร่วมกับชุมชนออนไลน์
• จอห์น เค: น่าอัศจรรย์ที่ช่วงเวลาที่เลวร้ายนี้ สมาชิกคริสตจักรในภูมิภาคของเรามีความเชื่อมากขึ้นในการคืนส่วนสิบลดและเงินถวาย เราอธิษฐานทั้งเช้าและเย็นในช่วง 100 วันแห่งการอธิษฐาน มันไม่เพียงเริ่มต้น แต่ยังทำให้วัฒนธรรมการอธิษฐานในบ้านของเราลึกซึ้งยิ่งขึ้น เมื่อคืนลูกสาวอายุ 2 ขวบของผมเรียกฉผมตอนเช้าและพูดว่า “พ่อมันถึงเวลาที่จะต้องอธิษฐานแล้ว!” ผมสรรเสริญพระเจ้าและตระหนักว่าพระองค์ได้ปลูกฝังสิ่งที่ขาดหายไปในครอบครัวของผม – วัฒนธรรมแห่งการอธิษฐาน

หัวข้อการอธิษฐาน
1. อธิษฐานเผื่อหลายคนทั้งเด็กและผู้ใหญ่ที่กำลังดิ้นรนกับการเสพติดสื่อ
2. อธิษฐานเผื่อสมาชิกในเมืองเพิร์ธ ประเทศออสเตรเลียที่ประกาศข่าวประเสริฐผ่านตู้ไปรษณีย์ในชุมชนท้องถิ่น
3. อธิษฐานเผื่อเด็กน้อยเทสัน ในนิวซีแลนด์ที่ใช้เครื่องช่วยเหลือชีวิต แพทย์ต้องการเอาเครื่องช่วยชีวิตออก แต่เราเชื่อว่าพระเจ้ากำลังทำงานในขณะที่เขาลืมตาขึ้น ส่งเสียงและขยับเท้า
4. อธิษฐานเผื่อศูนย์แอ๊ดเวนตีสความหวังแห่งชีวิตในตัวเมืองนาซาเร็ธ มีบริการชั้นเรียนภาษาอังกฤษคอมพิวเตอร์และสุขภาพ ขอพระเจ้าอวยพรและให้พันธกิจเติบโต เพื่อปกป้องและนำทางผู้ปฏิบัติงานและเข้าถึงหัวใจ

ร่วมส่งคำอธิษฐานของท่าน

0 Comments