Select Page

100 วันแห่งการอธิษฐาน

วันที่ 75 แห่งการอธิษฐาน

“การสะท้อนพระลักษณะนิสัยของพระเยซู”

ฝ่ายผลของพระวิญญาณนั้นคือ ความรัก ความปลาบปลื้มใจ สันติสุข ความอดกลั้นใจ ความปรานี ความดี ความเชื่อ ความสุภาพอ่อนน้อม การรู้จักบังคับตน เรื่องอย่างนี้ไม่มีพระราชบัญญัติห้ามไว้เลย – กาลาเทีย 5:22-23

การที่ท่านรับพระวิญญาณของพระคริสต์ พระวิญญาณของการไม่เห็นแก่ตัวและความพยายามเพื่อคนอื่น ท่านจะเติบโตและเกิดดอกออกผล ความสง่างามของวิญญาณจะสุกงอมในอุปนิสัยของตัวท่าน ความเชื่อของท่านจะเพิ่มขึ้น ความเชื่อมั่นลึกซึ้ง ความรักของท่านจะถูกทำให้สมบุรณ์แบบ ท่านจะสะท้อนความเหมือนกับพระคริสต์มากยิ่งขึ้นในด้านความบริสุทธิ์ คุณธรรม และความรัก … ผลเหล่านี้ไม่มีวันตาย แต่จะเกิดผลหลังจากเก็บเกี่ยวถึงชีวิตนิรันดร์” Christ’s Object Lessons, p. 67-68

คำถามตรึงใจ

พระวิญญาณนำเราไปสู่พระเยซู และเมื่อเราอยู่ในพระเยซูผ่านทางการติดต่อกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ทุกวัน พระองค์จะสร้างพระลักษณะที่สะท้อนถึงความเสียสละในตัวเราในแต่ละวันให้มากขึ้น เสียสละตนเอง พระลักษณะนิสัยความรักของพระคริสต์ มันเป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงทั้งชีวิต เช่นเดียวกับมะม่วงไม่มีผลทันทีหลายชั่วโมงหลังจากปลูกเมล็ด แต่ใช้เวลาในการเติบโตเป็นต้นไม้ที่มีผลในที่สุด ดังนั้นงานแห่งการชำระให้บริสุทธิ์ก็เป็นกระบวนการที่ต้องใช้เวลา แต่โปรดมั่นใจได้ว่าด้วยการมอบถวายและความสัตย์ซื่อทุกด้านของผลของพระวิญญาณจะปรากฏในชีวิตของคุณ!
คุณปล่อยให้พระวิญญาณบริสุทธิ์พัฒนาผลของพระองค์ในตัวคุณหรือไม่? มีผลบางประการของพระวิญญาณที่คุณต่อต้านพระองค์ให้ทำงานหรือไม่? เป็นความปรารถนาของคุณหรือไม่ที่จะสะท้อนพระเยซูให้มากขึ้นเรื่อย ๆ จนกระทั่งทุกสิ่งที่ผู้คนมองเห็นคือความรักของพระเยซูในตัวคุณ?

การายงานที่น่าสรรเสริญ

• จอน์ส เอส ฉันขอบคุณพระเจ้าสำหรับ 100 วันแห่งการอธิษฐาน มันนำแสงสว่างมาในชีวิตของผม ผมเริ่มทำแอ๊ดเวนตีสเบเกอรี่ในช่วงเวลานี้และฉผมได้เผยแพร่พระวจนะของพระเจ้าผ่านทางร้านเบเกอรี่ จากการทำงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ คนบางกลุ่มได้รับข่าวสาร ได้ตัดสินใจที่จะมาเป็นเซเว่นเดย์แอ๊ดเวนตีส ผมขอบคุณพระเจ้าที่แสดงให้เห็นหลายวิธีที่เราสามารถเผยแพร่พระวจนะของพระองค์และเร่งการเสด็จมาของพระองค์!
• คุณพี ในช่วงที่ปิดเมือง ผมต้องผ่านการซักถามและทุกสัปดาห์ พระเจ้าอนุญาตให้ผมรับคำตอบสำหรับคำถามของผมผ่านข้อความและประสบการณ์ที่ต่างกันโดยผู้แต่ง 100 วันแห่งการอธิษฐาน ขอบคุณพระเจ้าสำหรับความรักอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ และสำหรับช่วงเวลาของการแบ่งปันที่พระองค์อนุญาตให้เรามีกับทั้งโลก

หัวข้อการอธิษฐาน

1. อธิษฐานเผื่อศิษยาภิบาล ผู้อาวุโสและนักเทศน์ทั่วโลกที่มีส่วนร่วมในการประกาศข่าวประเสริฐทางออนไลน์ต่างๆ

2. อธิษฐานเผื่อโบสถ์ในไอซ์แลนด์ มีสมาชิกน้อยมากและไอซ์แลนด์เป็นประเทศมีมีศาสนา อธิษฐานเผื่อการฝ่าฟัน การฟื้นฟูและการเก็บเกี่ยวอันยิ่งใหญ่สำหรับพระเยซู

3. อธิษฐานเผื่อศูนย์ฟื้นฟูยาเสพติดและแอลกอฮอล์ของแอ๊ดเวนตีสในเมืองหลวงของกัวเตมาลา นอกเหนือจากการค้นหาอิสรภาพจากสิ่งเสพติดแล้ว ผู้คนกว่า 1,500 คนได้รับบัพติสมาในช่วงเก้าปีของการรับใช้ โปรดขอให้พระเจ้าให้อวยพร จัดเตรียมและเปลี่ยนแปลงชีวิต เพื่อนิรันดร์ต่อไป

4. อธิษฐานเผื่อร้านอาหารมังสวิรัติของแอ๊ดเวนตีสในไบรอนเบย์ ประเทศออสเตรเลีย ได้รับการจัดอันดับที่ 1 ในแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมของออสเตรเลีย โปรดอธิษฐานขอให้พระเจ้าทรงอวยพรพันธกิจนี้และพระองค์จะทรงทำงานเพื่อผ่านไปถึงใจคน

ร่วมส่งคำอธิษฐานของท่าน

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *