Select Page

100 วันแห่งการอธิษฐาน

วันที่ 76 แห่งการอธิษฐาน

“ของขวัญดีที่สุด”

“เพราะฉะนั้น ถ้าพวกท่านเองผู้เป็นคนบาปยังรู้จักให้สิ่งดีแก่บุตรของตน ยิ่งกว่านั้นสักเท่าใด พระบิดาผู้สถิตในสวรรค์จะประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์แก่พวกที่ขอต่อพระองค์”- ลูกา 11:13

“องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงประสงค์ที่จะประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์แก่ผู้รับใช้ของพระองค์มากกว่าที่พ่อแม่จะมอบของขวัญดีๆให้แก่ลูกๆ สำหรับการบัพติศมาประจำวันของพระวิญญาณนั้นผู้รับใช้ทุกคนควรทูลขอต่อประเจ้า” – กิจการของอัครสาวก หน้า 50

คำถามตรึงใจ

พระบิดาของท่านทรงประสงค์จะประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้ถ้าเพียงแค่ท่านทูลขอต่อพระองค์ พระเจ้าไม่ทรงบังคับที่จะประทานให้ นั่นจึงเป็นเหตุผลที่ท่านต้องทูลขอ จากภาษากรีกใน ลูกา  11 ชี้ว่าการถามนี้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง เป็นกิจกรรมของชีวิตในการเสาะแสวงหาพระเจ้ามากยิ่งขึ้น เป็นการเปิดใจของท่านให้กับพระเจ้าเหมือนดั่งดอกไม้ที่บานออกต่อดวงอาทิตย์ เราต้องดื่มด่ำกับพระองค์ผ่านทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ทุกวันและต่อเนื่องไปเรื่อยๆ การทรงชำระให้บริสุทธิ์และเตรียมอุปนิสัยสำหรับชีวิตนิรันดร์นั้นเป็นพระราชกิจของพระเจ้าที่เป็นไปโดยกระบวนการ ในทุก ๆวันพระองค์ให้ความเชื่อมั่นใหม่ ๆ ความท้าทายใหม่ ๆ และการชี้นำใหม่ๆแก่เราผ่านพระวจนะของพระองค์ และเราต้องเชื้อเชิญพระวิญญาณของพระองค์ให้มายังจิตใจของเราเพื่อพระพรและความสามารถในการเชื่อฟังและทำตามพระประสงค์อันดีของพระองค์ในการรักผู้อื่นอย่างที่พระองค์ทรงรักเรา ท่านอาจจะเคยทูลขอจากพระวิญญาณบริสุทธิ์มาแล้วบ้าง แต่เข้าใจว่าท่านคงต้องการพระวิญญาณเป็นประจำทุกวันเป็นบรรทัดฐาน ท่านจะทูลพระองค์เพื่อขอการทรงสถิตในชีวิตของท่านให้มากขึ้นหรือไม่? ท่านจะทูลขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้ทรงเติมเต็มช่องว่างในใจของท่านโดยไม่ขัดขวางหรือไม่?

รายงานสรรเสริญ
– คุณหลุยส์ ยู กล่าวว่า “ในช่วงการกักตัวนี้ผมและภรรยาได้ใช้ สไก๊พ(Skype) สำหรับการศึกษาพระคัมภีร์กับอีก 6 คนตลอดมา ผมยังได้เชิญผู้คนอีกมากมายให้ร่วมรับชมรายการถ่ายทอดสดพิเศษผ่านทางช่องทีวีแอ๊ดเวนตีสของบราซิล และมีคนมากมายที่ไม่ใช่คริสเตียนได้เปิดใจออกสำหรับข่าวสารของพระคริสต์ เพื่อนของผมหลายคนที่ไม่ใช่คริสเตียนก็เริ่มมีความเชื่อในการเสด็จกลับมาครั้งที่สองของพระเยซูคริสต์ด้วย”
– คุณวินฟรีด้า เอ็ม กล่าวว่า “ฉันอยากจะแบ่งปันคำหนุนใจให้คุณว่าคำอธิษฐานนั้นได้ผลจริง ๆ เมื่อสะบาโตที่ผ่านมามีการรับบัพติศมา 5 คนที่คินชาซ่า จากรายการ 100 วันแห่งการอธิษฐานผ่านทางวิทยุ แอพWhatsapp และสื่อมีเดียต่าง ๆ”

หัวข้ออธิษฐาน

  1. อธิษฐานเผื่อผู้ละทิ้งความเชื่อหลายคนในช่วงการแพร่ระบาดนี้ ทูลขอการทรงตรัสอย่างชัดเจนจากพระวิญญาณบริสุทธิ์โดยตรงไปยังใจของเขา ทูลขอเพื่อคนที่จะเข้าหาพวกเขาจะมีความกล้า สติปัญญา และความรัก ในการแสวงหาและนำพวกเขากลับมายังการร่วมเดินอย่างสัตย์ซื่อกับพระเยซูคริสต์  
  2. อธิษฐานเผื่อพี่น้องสมาชิกในคอนเฟอเรนส์ซิมบัพเวตะวันตก ผู้ซึ่งรวมตัวกันอย่างสัตย์ซื่อเพื่อให้ความช่วยเหลือต่อผู้ที่อ่อนแอ ผู้สูงอายุ และคนพิการในชุมชนของเขา
  3. อธิษฐานเผื่อสมาชิกหรืออดีตสมาชิกและเหล่าเยาวชนที่ถูกล่อลวงด้วยคำสอนที่ผิดเพี้ยน ทูลขอเพื่อพระเจ้าจะทรงเปิดดวงตาของเขาและเพื่อทางคริสตจักรจะช่วยเหลือให้เขากลับมายังความจริงขององค์พระเยซูคริสต์ได้
  4. อธิษฐานขอการทรงปกป้องของพระเจ้าสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลเมมโมเรียล CHI ใน เมืองชาธานูก้า รัฐเทนเนสซี่ และโรงพยาบาลอื่น ๆ ทั่วโลก

ร่วมส่งคำอธิษฐานของท่าน

0 Comments