Select Page

100 วันแห่งการอธิษฐาน

วันที่ 76 แห่งการอธิษฐาน

“รับการเสริมกำลังเพื่อการรับใช้”

“… แต่พวกท่านจะได้รับพระราชทานฤทธานุภาพ เมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จมาเหนือท่าน และท่านทั้งหลายจะเป็นสักขีพยานของเราในกรุงเยรูซาเล็ม ทั่วแคว้นยูเดีย ทั่วแคว้นสะมาเรีย และจนถึงที่สุดปลายแผ่นดินโลก”- กิจการ 1:8

“ผู้รับใช้ของพระเจ้าจะไม่ได้รับของประทานที่เหมือนกันทั้งหมดทุกคน แต่พวกเขาทุกคนต่างก็เป็นคนงานของพระองค์ ทุกคนต่างก็เรียนจากพระอาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่และนำสิ่งที่ได้เรียนรู้สื่อออกไป ผู้รับใช้ทุกคนไม่ได้ทำงานอย่างเดียวกัน แต่ภายใต้อิทธิพลอันศักดิ์สิทธิ์ของพระวิญญาณบริสุทธิ์พวกเขาล้วนเป็นเครื่องมือของพระเจ้า พระเจ้าทรงโปรดประทานของประทานที่แตกต่างกันเพื่อพันธกิจของพระองค์ในการเอาชนะและนำดวงวิญญาณเหล่านั้นมาจากฝ่ายของซาตาน”
– Ye Shall Receive Power, p. 192

คำถามตรึงใจ:

เป็นสิ่งที่น่าตื่นเต้นที่มีส่วนในพันธกิจของพระเจ้าเพื่อนำผู้คนมายังพระเยซูคริสต์ ตัวท่านเองพร้อมกับตาลันต์ ความสามารถ และอิทธิพลของท่านสามารถเป็นตัวแทนแห่งพระคุณสำหรับโลกนี้ได้ นั่นอัศจรรย์มาก! เมื่อชีวิตของท่านได้มอบถวายแด่พระเจ้าและตัวท่านก็เต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ พระองค์จะทรงเสริมกำลังให้ท่านสามารถทำในส่วนของท่านที่เป็นสิทธิพิเศษในการมีชัยเหนือจิตวิญญาณทั้งหลาย พระองค์จะทรงชำระทักษะของท่านและโปรดประทานของประทานฝ่ายจิตวิญญาณให้ทำการทุกอย่างที่พระองค์ทรงประทานให้ท่านทำนั้นสำเร็จ
วันนี้ท่านพร้อมที่จะอุทิศชีวิตของท่านเพื่องานการเอาชนะจิตวิญญาณร่วมกับพระเยซูคริสต์หรือไม่? ท่านเชื่อหรือไม่ว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์จะทรงเสริมกำลังท่านให้ทำงานที่ดูเหมือนเป็นไปไม่ได้ให้สำเร็จหรือไม่? ท่านจะทูลขอพระเยซูให้ทรงบัพติศมาท่านด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ในขณะที่ท่านร่วมพันธกิจการประกาศให้กับโลกนี้หรือไม่?

รายงานสรรเสริญ:
– คุณเมรี่ เอฟ กล่าวว่า “คริสตจักรของเราได้รับพระพรให้เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในการอธิษฐานระหว่าง 100 วันแห่งการอธิษฐาน คริสตจักรรู้สึกถึงสันติสุขของพระเจ้าและคริสตจักรได้เห็นพระหัตถ์ของพระเจ้า”
– คุณโรนอด์ล แอล กล่าวว่า “ระหว่างการล็อคดาวน์นี้มีกลุ่มนมัสการที่ประกอบด้วยอดีตสมาชิกและผู้ที่สนใจเป็นการส่วนใจใหม่ๆได้ร่วมกันศึกษาพระคัมภีร์ ในฐานะที่ผมเป็นศาสนาจารย์ผู้ดูแล ผมได้พบกับกลุ่มนมัสการนั้นและได้นำกิจกรรมการนมัสการฟื้นฟูความเชื่อ ช่วงท้ายของรายการเราได้จัดการล้างเท้าและพิธีมหาสนิท ด้วยความฉงนสนเท่ของเรานั้นเพราะมีจำนวนผู้เข้าร่วม 52 คน โดยที่ 60% ของผู้เข้าร่วมเป็นอดีตสมาชิกและผู้รับเชื่อใหม่ และได้ร่วมกันทำพันธสัญญาผ่านพิธีมหาสนิท ผมอยากสรรเสริญพระเจ้าที่ได้ให้ปาปัวนิวกีนีเข้าร่วมอยู่ใน 100 วันแห่งการอธิษฐานของวันที่ 54 พระเจ้าได้ทรงตอบคำอธิษฐานของท่านทั้งหลายในวันถัดจากนั้น คือ วันที่ 23 พฤษภาคม โดยได้ทรงนำแกะที่หลงหายของพระองค์กลับมายังคอกของพระเจ้า สรรเสริญพระเจ้า”

หัวข้ออธิษฐาน
1. อธิษฐานเผื่อคริสตจักรต่างๆในหมู่เกาะคาริเบียน ซึ่งอยู่ในลำดับต้นๆของการแพร่ระบาด และในตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการเตรียมตัวกับการรับมือพายุเฮอริเคนในรอบของปี 2020 ด้วย
2. อธิษฐานเผื่อพันธกิจของคริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสในเมืองเอลลิคอต รัฐเมรี่แลนด์ ประเทศสหรัฐฯ ที่พวกเขากำลังรวบรวมหน้ากากอนามัย ถุงมือ และแว่นป้องกัน สำหรับบุคลากรทางการแพทย์
3. อธิษฐานเผื่อคริสตจักรเยาวชนเซททากาย่าที่กำลังสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนโดยรอบ โปรดอธิษฐานเผื่อเยาวชนและผู้นำของเขาที่จะมีหนทางที่สร้างสรรค์เพื่อรับใช้ชุมชนของพวกเขา
4. อธิษฐานเผื่อศูนย์ประกาศฯ (Center of Influence) ในเมืองซานโจเซ ประเทศคอสตาริก้า ที่ได้จัดชั้นเรียนดนตรีและการออกกำลังกาย การให้คำแนะนำสำหรับครอบครัว การศึกษาพระคัมภีร์ และกิจกรรมอื่นๆ โปรดอธิษฐานเพื่อพระเจ้าจะทรงอวยพระพรงานการประกาศของพวกเขา และขอให้พระองค์ทรงนำผู้ที่ต้องการพระเยซูเป็นพระผู้ช่วยให้รอดเข้ามา

ร่วมส่งคำอธิษฐานของท่าน

0 Comments