Select Page

100 วันแห่งการอธิษฐาน

วันที่ 80 แห่งการอธิษฐาน

“การรักษาฝ่ายร่างกาย”

“เมื่อเขานอนเจ็บ พระเจ้าทรงค้ำจุนเขา เมื่อเขาป่วยไข้พระองค์ทรงรักษาความเจ็บไข้ทั้งสิ้นของเขาให้หาย” สดุดี 41:3

“ในยุคนี้พระคริสต์ยังทรงดำรงเป็นแพทย์พระองค์เดิม ผู้ทรงกอปรด้วยพระทัยกรุณาเฉกเช่นเดียวกับเมื่อครั้นที่พระองค์ทรงประกอบพระราชกิจของพระองค์ในโลก ในพระองค์นั้นทรงมีพระโอสถที่สามารถรักษาโรคภัยได้ทุกชนิดและทรงมีฤทธิ์อำนาจในการฟื้นฟูผู้ที่อ่อนระอา ในยุคนี้เหล่าสาวกของพระองค์จะอธิษฐานเผื่อคนที่เจ็บป่วยด้วยความจริงจังเหมือนดังเช่นเหล่าสาวกในยุคก่อนได้อธิษฐาน และคนป่วยย่อมจะหายโรคเพราะ “การอธิษฐานด้วยความเชื่อจะช่วยให้ผู้ป่วยรอดชีวิต” (ยากอบ 5:15) เรามีฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์และเรามีความมั่นใจในความเชื่อด้วยความชื่นชมยินดีที่เราสามารถทูลขอต่อพระเจ้าถึงพระสัญญาของพระองค์ พระสัญญาขององค์พระผู้เป็นเจ้าที่กล่าวว่า “เขาจะวางมือบนคนไข้ คนป่วย แล้วคนเหล่านั้นจะหายโรค” (มาระโก 16:18) ในยุคนี้เราสามารถไว้วางใจในพระสัญญานี้ได้เท่า ๆ กับในยุคของเหล่าอัครสาวก พระสัญญาที่ทำให้เหล่าบุตรของพระเจ้าได้รับสิทธิพิเศษจากพระองค์ และเราควรที่จะมีความเชื่อและยึดมั่นในทุก ๆ สิ่ง” Ministry of Healing หน้า 226

คำถามตรึงใจ

พระเจ้าทรงมีฤทธิ์อำนาจในการรักษาโรคภัยไข้เจ็บทุกอย่างด้วยพระธรรมคำเดียว พระองค์ทรงสัญญาว่าทุกคนที่เชื่อในพระองค์จะได้รับการรักษาให้หาย ไม่ว่าสิ่งนี้จะเกิดขึ้นในชีวิตนี้หรือท้ายสุดแล้วจะเกิดขึ้นเมื่อฟื้นขึ้นมาจากความตายก็ขึ้นกับดุลยพินิจและพระปัญญาที่สมบูรณ์แบบของพระองค์ เราได้รับการหนุนน้ำใจให้อธิษฐานเผื่อผู้ป่วยด้วยความเชื่อในผู้ทรงรักษาผู้ทรงฤทธิ์อำนาจ บ่อยครั้งเราไม่ได้ปรึกษาความสามารถในการทรงรักษาของพระองค์จนกระทั่งเราเหนื่อยกับการหาทางรักษาจากทางโลกก่อนแล้ว และในขณะที่เป็นสิ่งสำคัญที่เราจำเป็นต้องทำทุกวิถีทางเพื่อป้องกันความเจ็บป่วยและหาทางรักษา เราควรเข้าหาพระเจ้าก่อนเสมอและแสวงหาการทรงนำของพระองค์ในขณะที่เราจัดการกับโรคภัยไข้เจ็บนี้

ท่านเชื่อในฤทธิ์อำนาจแห่งการรักษาของพระเจ้าหรือไม่ ท่านเชื่อว่าพระองค์ทรงรอบรู้ที่สุดว่าเมื่อใดต้องรักษาและเมื่อใดที่จะไม่รักษาหรือไม่ ท่านเต็มใจมอบชีวิตของท่านไว้ในพระหัตถ์ของพระองค์ในเวลาที่มีสุขภาพดีเพื่อที่ท่านจะยังคงสัตย์ซื่อในยามเจ็บป่วยหรือไม่ ท่านจะยอมรับการรักษาของพระองค์หากการรักษานั้นมาในรูปของการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตหรือไม่

คำรายงานที่น่าสรรเสริญ

คริสตจักรแอ๊ดเวนตีสสามารถรับสมัครมิชชันนารี่ออนไลน์ได้กว่า 10,600 คนภายในเวลาไม่กี่วัน ส่งผลให้เนื้อหาการศึกษาพระคัมภีร์แบบแอ๊ดเวนตีสเป็นที่นิยมและปรากฏอยู่ด้านบนในผลการค้นหาบน Google และ YouTube

ในประเทศฟิลิปปินส์ มีคนหนุ่มสาวร้อยกว่าคนกำลังอธิษฐานในกลุ่มอธิษฐานขนาดใหญ่หลายกลุ่มและเครือข่ายอธิษฐานออนไลน์ การฟื้นฟูและการอัศจรรย์กำลังเกิดขึ้น

หัวข้ออธิษฐาน

1. อธิษฐานทูลขอความเชื่อให้เพิ่มขึ้นในอำนาจการทรงรักษาของพระเจ้า อธิษฐานขอพลังที่จะปรับใช้วิถีชีวิตแบบสุขภาพ

2. อธิษฐานเผื่อโรงเรียนแอ๊ดเวนตีสทั่วโลกเนื่องจากต้องเผชิญกับผลกระทบของโควิด-19 และจำเป็นต้องหาวิธีสร้างสรรค์เพื่อที่จะสามารถเปิดการเรียนการสอนต่อไปได้ และยังคงให้โรงเรียนดำเนินงานต่อไปได้หลังจากการปิดเรียนภาคฤดูร้อน

3. อธิษฐานเผื่อมิชชันกาบอง พวกเขาได้ทำการเปิดประชุมศึกษาพระคัมภีร์แบบถ่ายทอดสดบน Facebook และ YouTube จนถึงวันที่ 26 มิถุนายน อธิษฐานให้พระเจ้าทรงนำรายการและสัมผัสจิตใจผู้ที่กำลังฟังอยู่

4. อธิษฐานเผื่อการรักษาและฟื้นฟูฝ่ายจิตวิญญาณของครอบครัวคุณ D สามีของเธอมีเนื้องอกไขกระดูกหลายแห่งและอ่อนแอในความเชื่อ ลูก ๆ ของเธอได้ออกจากคริสตจักรและยอมรับวิถีชีวิตแบบตรงข้ามกับพระคัมภีร์ พ่อแม่ของเธอพิการเนื่องจากอาการเจ็บป่วย

ร่วมส่งคำอธิษฐานของท่าน

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *