Select Page

100 วันแห่งการอธิษฐาน

วันที่ 81 แห่งการอธิษฐาน

จิตใจที่ดีงาม

“อย่าลอกเลียนแบบอย่างคนในโลกยุคนี้ แต่จงรับการเปลี่ยนแปลงจิตใจ แล้วอุปนิสัยของท่านจึงจะเปลี่ยนใหม่ เพื่อท่านจะได้ทราบพระประสงค์ของพระเจ้า จะได้รู้ว่าอะไรดีอะไรเป็นที่ชอบพระทัย และอะไรดียอดเยี่ยม” – โรม 12:2

 

“พลังอำนาจทางด้านร่างกายและจิตใจทั้งสองอย่างนี้จะต้องได้รับการฝึกฝนด้วยความรักอย่างเต็มที่เพื่อให้เขาเหล่านั้นจะสามารถไปถึงจุดหมายอันสูงสุดได้” – Counsels on Health, p. 445

คำถามตรึงใจ

จิตใจที่ดีงามนั้นขึ้นอยู่กับระดับความคิดของท่านที่มีต่อสิ่งต่างๆรอบข้างอย่างต่อเนื่อง การควบคุมอาหารการกิน การออกกำลังกายและการมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันและกัน

มันมีการเชื่อมโยงที่สามารถพิสูจน์ได้ทางวิทยาศาสตร์ระหว่างสิ่งที่เรากินและโภชนาการของเรานั้นมีผลต่อความสามารถทางจิตใจของเรา อาหารที่มีพืชเป็นหลัก, ทานผลไม้และผักกินใบให้มาก จะส่งผลดีต่อสุขภาพสมองของเรา นอกจากนี้สิ่งที่เราเลือกที่จะบริโภคด้วยตาและหูของเรา เช่นเดียวกับสิ่งที่เราคิดและพูดคุยอย่างต่อเนื่อง ส่งผลกระทบอย่างมากต่อสภาพจิตใจของเรา

ท่านเลือกที่จะคิดเกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ แบบพระเยซูที่เป็นแบบอย่างแห่งความชอบธรรมและความบริสุทธิ์หรือไม่? ความคิดต่างๆ ในหัวของท่านเน้นไปที่พระคำและพระประสงค์ของพระเจ้าหรือไม่? หลักการโภชนาการของท่านเป็นอย่างไร? มีพื้นที่ว่างสำหรับการปรับปรุงเพื่อให้มีสุขภาพดีและพร้อมที่จะมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆทางด้านจิตวิญญาณหรือไม่? ครั้งสุดท้ายที่ท่านสนทนากับคนอื่นในเรื่องที่มีความหมายและลึกซึ้งคือเมื่อไหร่?  ทำไมไม่ขอให้พระเจ้านำทางท่านให้มีการสร้างสุขภาพจิตที่ดีขึ้นตั้งแต่วันนี้ล่ะ

คำรายงานที่น่าสรรเสริญ:

  • มีพื้นที่หลายที่ที่ได้ปลดล็อกและผู้คนสามารถกลับไปทำงานได้อีกครั้ง ตัวเลขของผู้ติดเชื้อโควิค-19 ก็ลดลงในหลายๆประเทศทั่วโลก
  • อาจารย์เอลเดน รามิเรส (ประธานมิชชั่นของมอนทาน่า) กล่าวว่า: เงินสิบลดในเดือนมีนาคมไม่ได้เท่าที่เคยได้รับมา เรานำสถานการณ์นี้มาให้พระเจ้าด้วยการอธิษฐาน เราได้รับการบริจาคสี่ครั้งซึ่งเป็นการชดเชยสิ่งที่ขาดแคลน ทุกคนคาดหวังไว้ว่าเดือนเมษายนจะต้องอยู่ในระดับต่ำด้วยเช่นกัน อย่างไรก็ตามในเมษายน ปี 2020 มีการคืนสิบลดเยอะที่สุดในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา! พระเจ้าทรงจัดเตรียมไว้สำหรับงานที่จะต้องทำต่อไป!

หัวข้ออธิษฐาน

1. อธิษฐานเผื่อจิตใจที่ดีงามและความสามารถในการเลือกที่จะอยู่กับความคิดที่ชอบธรรม

2. อธิษฐานเผื่อพันธกิจของคริสตจักรในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก การก่อการร้ายจากกลุ่มกบฏและความไม่มั่นคงทางการเมืองส่งผลกระทบในทางลบต่อพันธกิจของคริสตจักรที่นั่น อธิษฐานขอให้พระเจ้าเป็นผู้ที่จะทำลายความมืดและความชั่วร้ายและนำการฟื้นฟูอันยิ่งใหญ่มาสู่ผู้คนในภูมิภาคนี้

3. อธิษฐานเผื่อศูนย์ประกาศข่าวประเสริฐในเมืองพระตะบอง ประเทศกัมพูชา ซึ่งรวมถึงโรงยิม ร้านอาหารมังสวิรัติ สนามเด็กเล่น สถานนมัสการ ศูนย์สุขภาพ ศูนย์สอนดนตรี และศูนย์สอนภาษา อธิษฐานขอพระพรจากพระเจ้าให้กับแนวทางที่มีหลายแง่มุมนี้และขอให้พระองค์ทรงทำให้พันธกิจนี้เติบโตขึ้นและนำผู้คนที่พระองค์ได้ทรงเตรียมหัวใจของเขาไว้

4. อธิษฐานเผื่อสมาชิกที่รับบัพติสมาใหม่ทั่วโลก ผู้ที่ได้มอบชีวิตให้กับพระเยซูในช่วงที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจโลกแบบนี้

ร่วมส่งคำอธิษฐานของท่าน

0 Comments