Select Page

100 วันแห่งการอธิษฐาน

วันที่ 83 แห่งการอธิษฐาน

“ความสำคัญของธรรมชาติ

“พระยาห์เวห์พระเจ้าจึงทรงให้มนุษย์นั้นอาศัยอยู่ในสวนเอเดน ให้ทำและดูแลสวน” – ปฐมกาล 2:15

“พระคริสต์ทรงรักที่จะรวบรวมผู้คนของพระองค์ไว้ร่วมกันภายใต้ฟ้าสวรรค์สีคราม, ณ ทุ่งหญ้าบนเนินเขา, หรือบนหาดทรายข้างทะเลสาบ เพราะที่นั่นล้วนล้อมรอบด้วยพระหัตถกิจแห่งการทรงสร้างของพระองค์ ซึ่งพระองค์ทรงสามารถเปลี่ยนความคิดจอมปลอมของเขาให้หันสู่ธรรมชาติ โดยการงอกงามและการจำเริญขึ้นของธรรมชาตินั้นได้สำแดงให้เห็นถึงหลักการแห่งราชอาณาจักรของพระองค์ ในฐานะมนุษย์ เราควรมองไปยังเนินเขาแห่งพระเจ้าและสัมผัสถึงพระหัตถกิจอันน่าอัศจรรย์ของพระองค์ ซึ่งมนุษย์จะสามารถเรียนรู้บทเรียนอันล้ำค่าอันศักดิ์สิทธิ์ได้”
– มหัศจรรย์แห่งการรักษา หน้า 54

คำถามตรึงใจ

ประชากรโลกส่วนใหญ่ในปัจจุบันนี้ล้วนอาศัยอยู่ในเมืองใหญ่และมีถิ่นฐานในเมืองซึ่งรายรอบด้วยสิ่งต่างๆที่มนุษย์สร้างขึ้น, สิ่งประดิษฐ์ต่างๆ, อากาศที่เป็นพิษ, อื้ออึงด้วยเสียงรบกวนทั้งหลาย ซึ่งหากต้องการความเงียบสงบเพื่อใช้เวลากับพระเจ้าและชื่นชมธรรมชาติอันน่าทึ่งของพระเจ้านั้นยากมากๆ อย่างไรก็ตามเราควรใช้เวลาท่ามกลางธรรมชาติเพื่อฟื้นฟูทั้งร่างกายและจิตใจ
ท่านใช้เวลามากแค่ไหนกับสิ่งประดิษฐ์ด้วยน้ำมือมนุษย์รอบตัวท่านหรือในการจ้องมองเนื้อหาบนสิ่งประดิษฐ์ดิจิตอล? ท่านใช้เวลามากแค่ไหนในการชื่นชมธรรมชาติที่พระเจ้าได้ทรงสร้างมา? แล้วทำไมท่านไม่จัดเวลาในตอนนี้เพื่อจะได้ใช้เวลาในการสนทนากับพระเจ้าผ่านธรรมชาติและเรียนรู้บทเรียนฝ่ายจิตวิญญาณจากธรรมชาติล่ะ?

รายงานสรรเสริญ
– สตีเฟ่น เอ กล่าวว่า “ผมสรรเสริญพระเจ้าสำหรับรายการ 100 วันแห่งการอธิษฐานนี้ ที่ได้ทำให้ผมใช้เวลาสามัคคีธรรมกับลูกชายวัย 9 ขวบของผมเป็นประจำทุกวัน”
– สมาชิกผู้ไม่ประสงค์ออกนาม กล่าวว่า “รายการ 100 วันแห่งการอธิษฐานได้สร้างความท้าทายให้ผมใกล้ชิดกับพระเจ้าและช่วยให้ผมเดินด้วยความเชื่อมั่นในพระเจ้ามากยิ่งขึ้น ซึ่งจริงๆแล้วผมก็เผชิญกับปัญหาในรูปแบบต่างๆ แต่ผมเห็นโอกาสแห่งชัยชนะปัญหาเหล่านั้นในองค์พระเยซูคริสต์ ผมสรรเสริญพระเจ้า”

หัวข้ออธิษฐาน
1. อธิษฐานขอการทรงเปิดดวงตาเพื่อท่านจะสามารถเห็นบทเรียนฝ่ายจิตวิญญาณผ่านทางธรรมชาติ ทูลขอเพื่อพระเจ้าจะทรงโปรดสำแดงหนทางที่ท่านจะสามารถใช้เวลาร่วมกับพระองค์ในธรรมชาติได้
2. อธิษฐานเผื่อมิชชันนารี, ผู้ทำการสอนพระคัมภีร์ซึ่งอยู่ด่านหน้า, และเหล่าผู้บุกเบิกพันธกิจทั่วโลกที่รับใช้อยู่ในพื้นที่ยากๆทั้งหลาย
3. อธิษฐานเผื่อคริสตจักรหลายๆคริสตจักรที่ไม่มีการเติบโตมาเป็นระยะเวลานานแล้ว ให้เขาได้รับประสบการณ์การฟื้นฟูในพันธกิจการรับใช้
4. อธิษฐานเผื่อเหล่าผู้นำระดับ GC เพื่อพวกเขาจะสามารถหาหนทางในการช่วยเหลือคริสตจักรท้องถิ่นทั่วโลกในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสนี้

ร่วมส่งคำอธิษฐานของท่าน

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *