Select Page

100 วันแห่งการอธิษฐาน

วันที่ 87 แห่งการอธิษฐาน

“พระสัญญาแห่งความยินดี”

“ความหวังของคนชอบธรรมคือความยินดี” สุภาษิต 10:28

“จิตวิญญาณที่ยึดมั่นในความรักของพระคริสต์เต็มไปด้วยเสรีภาพ ความสว่างและความยินดี จิตวิญญาณเช่นนี้ไม่มีความคิดแบ่งแยก ทุกส่วนของชีวิตปรารถนาพระเจ้า เขาจะไม่เข้าหาเพื่อนมนุษย์เพื่อรับรู้หน้าที่ของเขา แต่จะเข้าหาพระคริสต์ผู้เป็นแหล่งของสติปัญญาทั้งปวง” Reflecting Christ หน้า 114

คำถามตรึงใจ

ท่านเคยรู้สึกถึง ‘ความยินดีในพระเจ้าหรือไม่ ความยินดีที่ได้อยู่กับพระเจ้า สื่อสารกับพระองค์ผ่านทางการอธิษฐานและอ่านพระคำของพระองค์ เมื่อท่านมองเห็นพระเยซูในความงดงามอันบริสุทธิ์ของพระองค์ ความสนุก ทั้งหมดที่โลกนี้ได้มอบให้จะจางหายไปอย่างไร้ความหมาย พระเยซูด้วยความดึงดูดใจอันหาที่เปรียบมิได้จะเติมเต็มจิตใจของท่านด้วยความปิติยินดีอย่างแท้จริงที่ไม่ใช่จากโลกนี้

ท่านปรารถนาที่จะพบกับความยินดีจากสวรรค์หรือไม่ ความยินดีแห่งการช่วยให้รอด ความยินดีแห่งความสัตย์ซื่อ ความยินดีแห่งความสามัคคีและการร่วมมือกับพระเจ้า

ในวันนี้ท่านไม่ลองทูลขอพระเจ้าเพื่อให้ท่านได้ลิ้มรสความยินดีจากพระองค์โดยการใช้เวลากับพระองค์ให้มากขึ้นในการอธิษฐานและไตร่ตรองถึงพระคำของพระองค์ดูหรือ

คำรายงานที่น่าสรรเสริญ

Novo Tempo (รายการในเครือของ Hope Channel ในประเทศบราซิล) ได้อุทิศที่จะจัดการเปิดประชุมตลอดวัน หนึ่งสัปดาห์ก่อนวันอีสเตอร์เป็นเวลาพิเศษสำหรับงานการประกาศในสำนักงานภาคอเมริกาใต้ ในช่วงนี้เมื่อโบสถ์ทุกแห่งถูกปิดเนื่องจากโรคระบาด แต่ผู้นำยังคงอธิษฐานอยู่ พวกเขาตัดสินใจที่จะทำการเปิดประชุมเสมือนจริงกับผู้ประกาศอาจารย์ Luís Gonçalves ซึ่งส่งผลให้มีการขอรับบัพติศมาถึง 30,256 คน พระเจ้าทรงสามารถทำให้ทุกสิ่งดำเนินไปได้ด้วยดีสำหรับผู้ที่รักพระองค์อย่างแน่นอน

ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม กล่าวว่า “จากการอ่าน 100 วันแห่งการอธิษฐานฉันได้ตระหนักถึงความต้องการพระเยซูมากขึ้นและความต้องการในตัวเองน้อยลง ฉันสรรเสริญพระเจ้าสำหรับความรักและพระคุณของพระองค์ที่มีต่อฉัน”

หัวข้ออธิษฐาน

1. อธิษฐานขอจิตใจที่เติมเต็มไปด้วยความยินดีแห่งสวรรค์ในทุก ๆ วัน

2. อธิษฐานเผื่อผู้เชื่อที่ต้องเผชิญกับการทดลองที่หลากหลายเกี่ยวกับการรักษาวันสะบาโต อธิษฐานเผื่อความสัตย์ซื่อของพวกเขาให้ส่องสว่างท่านกลางความท้าทายและการกดขี่ข่มเหง

3. อธิษฐานเผื่อ Naga View Adventist College ในประเทศฟิลิปปินส์ให้ยังคงดำรงอยู่ได้แม้จะมีโควิด-19

4. อธิษฐานขอให้การระบาดใหญ่ของโควิด-19 ยุติลง

ร่วมส่งคำอธิษฐานของท่าน

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *