Select Page

100 วันแห่งการอธิษฐาน

วันที่ 88 แห่งการอธิษฐาน

“พระสัญญาแห่งรัก”

“พระยาห์เวห์ทรงปรากฏแก่เขาจากที่ไกล ตรัสว่า เราได้รักเจ้าด้วยความรักนิรันดร์ เพราะฉะนั้น เราจึงนำเจ้ามาด้วยความรักมั่นคง” – เยเรมีย์ 31:3

“แผนการหนึ่งถูกออกแบบไว้แล้วเพื่อเปิดเผยยืนหยัดต่อชาวโลกถึงพระคุณและความรักอันน่าทึ่งของพระคริสต์ โดยราคาที่เหนือการคำนวณที่พระบุตรของพระเจ้าทรงชำระเพื่อไถ่มนุษยชาติ แผนงานการทรงไถ่ที่เปี่ยมล้นด้วยพระสิรินี้เพียงพอที่จะช่วยชาวโลกทั้งหมดให้รอดมนุษย์บาปจะได้รับการฟื้นคืนสู่ความดีพร้อมด้วยการอภัยบาปและความชอบธรรมที่ถ่ายผ่านพระคริสต์มาให้มนุษย์” – ข่าวประเสริศสำหรับเยาวชน หน้า 137

คำถามตรึงใจ

พระเจ้าทรงเป็นความรัก เมื่อท่านเปิดรับความจริงนี้และเริ่มเห็นทุกสิ่งที่พระองค์ทำผ่านเลนส์แห่งความรักที่สมบูรณ์แบบนี้ ชีวิตของท่านจะเปลี่ยนไปและกลายเป็นภาพสะท้อนและเป็นช่องทางแห่งความรักของพระเจ้าให้กับคนอื่นๆ ทุกๆพระสัญญาของพระเจ้าเป็นพระสัญญาที่เกิดจากความรัก ในองค์พระผู้เป็นเจ้า โดยความรักของพระองค์ พระองค์ปรารถนาที่จะทำให้ท่านเป็นบุคคลแห่งความรัก

ท่านปล่อยให้ความรักของพระเจ้าทำงานในการละลายความเห็นแก่ตัวทั้งหมดในใจของท่านหรือไม่? โดยพระคะของพระเจ้า ท่านจะให้พระเยซูกำหนดความรักที่แท้จริงให้ท่านรู้สึกว่าเป็นอย่างไรและมีหน้าตาอย่างไรและทำหน้าที่อย่างไร ท่านพร้อมที่จะเข้าสู่กระบวนการในการเป็นทำให้ท่านเป็นบุคคลแห่งความรักหรือไม่?

คำรายงานที่น่าสรรเสริญ

  • คุณ เฟรนซิสคา กล่าวว่า: 100 วันแห่งการอธิษฐานช่วยฉันและลูก ๆ ให้อธิษฐานอ้อนวอนทุกๆเช้าและเย็น ฉันสรรเสริญพระเจ้าสำหรับการอธิษฐานครั้งนี้ เพื่อนลูกสาวของฉันมาเยี่ยมเราและได้รับประสบการณ์การอธิษฐานด้วยเช่นกัน เธอไปที่บ้านของเธอและโน้มน้าวให้ครอบครัวของเธออธิษฐานทุกๆวันด้วย ซึ่งตอนนี้พวกเขากำลังทำอย่างมีความสุข
  • คุณไมค์กำลังได้รับความยากลำบากจริงๆในระหว่างช่วงเลาของการล็อคดาวน์เมือง วันหนึ่งในขณะที่กำลังมองหารายการบางรายการในทีวีเขาค้นพบช่องโฮบชาลเนล (Hope Channel) “ฉันต้องการความหวัง” เขาพูดกับตัวเอง และเขาเริ่มดูการศึกษาพระคัมภีร์เชิงโต้ตอบและโปรแกรมสร้างแรงบันดาลใจอื่น ๆ เขาดูการแบ่งปันเกี่ยวกับดาเนียลและวิวรณ์ทุกๆตอน และผลจากการศึกษาของเขา เขาได้ตัดสินใจที่จะมอบหัวใจของเขาให้กับพระเยซู

หัวข้อการอธิษฐาน

  1. อธิษฐานทูลขอให้ท่านนั้นได้สัมผัสและรับเอาความรักของพระเจ้าเข้าในชีวิตของท่านให้มากขึ้น
  2. อธิษฐานเผื่อคุณ เอวานจีลิน (Evangeline N.) และคนอื่น ๆ อีกหลายคนที่กำลังต่อสู้กับโรคมะเร็งและโรคต่าง ๆ อธิษฐานขอการทรงเยียวยารักษา
  3. อธิษฐานเผื่อสมาชิกที่รับบัพติสมาใหม่ที่เข้าร่วมคริสตจักรเมื่อไม่นานมานี้หรือแม้แต่ในช่วงการระบาดใหญ่ของโควิค-19 นี้ ถึงแม้จะมีการปิดโบสถ์และมีการนมัสการสามัคคีธรรมที่ข้างค่อนน้อยในช่วงเวลานี้ ให้เราอธิษฐานเผื่อคนเหล่านั้นเพื่อจะไม่มีอะไรมาขัดขวางการตัดสินใจของพวกเขาต่อพระคริสต์
  4. อธิษฐานเผื่อคริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสฮามิลตันในแคนาดา ขอให้พระเจ้าอวยพรให้เขานั้นจะมีสามารถคิดหาวิธีที่สร้างสรรค์ในการทำพันธกิจที่ศูนย์ชีวิตที่ดำรงอยู่ (‘Really Living Center’) ซึ่งมีการสอนทำอาหาร มีการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องฟรี มีน้ำผลไม้ปั่นและมีการปีนเขาในร่ม

ร่วมส่งคำอธิษฐานของท่าน

0 Comments