Select Page

100 วันแห่งการอธิษฐาน

วันที่ 89 แห่งการอธิษฐาน

“พระสัญญาแห่งสติปัญญา”

“ถ้าผู้ใดในพวกท่านขาดสติปัญญา ก็ให้ผู้นั้นทูลขอจากพระเจ้า ผู้ทรงโปรดประทานให้แก่คนทั้งปวงด้วยพระกรุณาและมิได้ทรงตำหนิ แล้วผู้นั้นก็จะได้รับสิ่งที่ทูลขอ” – ยากอบ 1:5

“พระเจ้าผู้ซึ่งเราปรนนิบัตินั้นไม่มีผู้ใดเปรียบเหมือน พระเจ้าผู้ที่มอบจิตวิญญาณแห่งการไตร่ตรองอย่างชาญฉลาดแก่โซโลมอน เต็มใจที่จะให้พระพรแก่ลูก ๆ ของพระองค์ในวันนี้เช่นกัน…. เมื่อผู้แบกภาระหนักต้องการสติปัญญามากกว่าความมั่งคั่ง อำนาจ หรือชื่อเสียงใดๆ เขาจะไม่ผิดหวัง คนเช่นนี้จะเรียนรู้จากพระอาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่ไม่ใช่เพียงแค่เรียนรู้ในสิ่งที่ต้องทำ แต่เรียนรู้ว่าจะทำอย่างไรให้เป็นที่ยอมรับในแผ่นดินสวรรค์” – Prophets and Kings, p. 31

คำถามตรึงใจ

พระเยซูทรงเป็นปัญญา พระองค์ทรงรู้ตลอดเวลาว่าอะไรคือแนวทางการกระทำที่ฉลาดที่สุด อะไรคือคำแนะนำที่ฉลาดที่สุด และอะไรคือวิธีที่ฉลาดที่สุด ชีวิตปัจจุบันนำมาซึ่งความท้าทายมากมาย ไม่ว่าจะเกี่ยวกับอาชีพการงานของท่านครอบครัวของท่าน พันธกิจของท่าน เราต้องการสติปัญญาอันประเสริฐอยู่เสมอๆ  สรรเสริญพระเจ้า ที่พระองค์นั้นทรงเต็มพระทัยที่จะมอบสติปัญญาให้แก่ทุกๆคนที่ทูลขอ

ท่านต้องการที่จะเอาความคิดความโง่เขลาของท่านแลกเปลี่ยนกับสติปัญญาที่มาจากพระเจ้าหรือไม่? ท่านยินดีที่จะยอมรับคำแนะนำของพระเจ้าหรือไม่ถึงแม้ว่ามันจะขัดกับปัญญาของโลกนี้และความคิดของท่านเอง? คุณจะเปิดใจให้คำแนะนำที่เต็มไปด้วยปัญญาของพระเยซูที่นำไปสู่ชีวิตแห่งความชอบธรรมและความรักหรือไม่

คำรายงานที่น่าสรรเสริญ

  • คุณเอโนค กล่าวว่า: ขอให้พระสิริและการสรรเสริญถวายพระเกียรติแด่พระเจ้า ในช่วงการล็อคดาวน์เมือง ครอบครัวของเราได้ศึกษาเชิงลึกเกี่ยวกับหนังสือปฐมกาลทุกวันโดยลูกชายวัย 27 ปีของเรา เป็นพระพรที่ยิ่งใหญ่มาก ที่ได้ตระหนักว่าหนังสือปฐมกาลนั้นมีข้อคิดและความรู้มากมายเพียงใด ตอนนี้เราได้พัฒนาวัฒนธรรมการศึกษาพระคัมภีร์เป็นครอบครัว
  • คุณโรเบิร์ต กล่าวว่า: มีการอธิษฐานเผื่อตลอดทั้งสัปดาห์ ในขณะที่ผมนั้นได้มีการเปิดประชุมประกาศข่าวประเสริฐออนไลน์ที่รัฐแอริโซนา และมีการรับบัพติศมาในโบสถ์ต่างๆ ทั้งที่แม่น้ำและอ่างรับบัพติศมา

หัวข้อการอธิษฐาน

  1. อธิษฐานขอให้ท่านได้สติปัญญาอันประเสริฐจากพระเจ้าเพิ่มมากขึ้น เมื่อท่านใช้เวลากับพระเจ้ามากขึ้น
  2. อธิษฐานเผื่อโบสถ์ โรงเรียน และสถาบันต่างๆ ของคริสจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีส ในขณะที่พวกเขาอธิษฐานอ้อนวอนเพื่อจะพิจารณาการเปิดโบสถ์หรือเปิดเรียนอีกครั้ง
  3. อธิษฐานเผื่อสมาชิกเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสที่ยังโสดอยู่ เพื่อให้เขาได้สัมผัสประสบการณ์การเติมเต็มในพระเยซูและหาคู่ครองที่มีความเชื่อเดียวกัน
  4. อธิษฐานเผื่อโรงพยาบาลมิชชั่นโตเกียวซึ่งเปิดให้บริการมานานกว่า 90 ปี อธิษฐานขอให้พระเจ้าทรงอวยพรและพัฒนางานของพวกเขาเพื่อให้ผู้คนในโตเกียวสามารถพบทั้งการรักษาทางร่างกายและจิตวิญญาณให้มากขึ้น

ร่วมส่งคำอธิษฐานของท่าน

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *