Select Page

100 วันแห่งการอธิษฐาน

วันที่ 9 แห่งการอธิษฐาน

“เพื่อสำแดงพระสิริของพระเจ้า

“อย่าเป็นหนี้อะไรใคร นอกจากความรักซึ่งมีต่อกัน เพราะว่าผู้ที่รักคนอื่นก็ทำให้พระราชบัญญัติสำเร็จแล้ว” โรม 13:8

“สมาชิกของคริสตจักรผู้ซึ่งพระองค์ทรงเรียกให้ออกมาจากความมืดสู่แสงสว่างอันน่าอัศจรรย์ของพระองค์ จะต้องแสดงให้เห็นถึงสง่าราศีของพระองค์ คริสตจักรเป็นที่เก็บพระคุณอันมั่งคั่งของพระคริสต์ และในที่สุดแล้วความรักของพระเจ้าจะเปิดเผยสุดท้ายอย่างสมบูรณ์ และปรากฏให้เห็นอย่างชัดเจนโดยผ่านทางคริสตจักร แม้แต่ ‘เหล่าเทพผู้ครองและเทพผู้ทรงอำนาจในสวรรคสถาน’ ก็จะเห็นโดยผ่านทางคริสตจักร เอเฟซัส 3:10” Acts of Apostles, หน้า 9

คำถามตรึงใจ

              ตามที่ปรากฏในโรม 13:8 ว่าเราเป็นหนี้ในความรักผู้อื่นเหมือนอย่างที่พระเจ้าทรงรักเรา เราจะแสดงความรักนั้นแม้ว่าจะอยู่สถานการณ์ที่ยากลำบากได้อย่างไร โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อผู้อื่นนั้นทำผิดต่อเรา เราจะเป็นหน่วยงานของพระเจ้าในการแสดงออกถึงพระสิริของพระองค์ได้อย่างไร

หัวข้ออธิษฐาน

1. อธิษฐานเผื่อพวกเราในฐานะเป็นคริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีส ในการทำพันธกิจเพื่อความรอดของเพื่อนมนุษย์ให้สำเร็จ ดั่งหน่วยงานที่ได้รับการแต่งตั้งของพระเจ้า

2. อธิษฐานเผื่อสมาชิกของเราที่ประเทศเคนย่า อธิษฐานขอการให้อภัยและการรักษาให้กับสมาชิกคริสตจักร รวมทั้งขอความสามัคคีและสติปัญญาเพื่อสามารถก้าวไปข้างหน้าในวิกฤตโควิด-19 นี้ได้ อธิษฐานขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้ทรงสถิตกับผู้นำคริสตจักรทั่วประเทศเคนย่า

3. อธิษฐานเผื่อสมาชิกและผู้นำคริสตจักรในบุรุนดี แอฟริกา ซึ่งเป็นผู้ที่ถูกกดขี่อย่างต่อเนื่อง อธิษฐานเพื่อให้ความรักของพระเจ้าปรากฏผ่านผู้เป็นพยานเหล่านั้นในบุรุนดี และผ่านคำพยานของสมาชิกโบสถ์ทั่วทั้งโลก เป็นผู้ที่ส่องสว่างเพื่อพระเยซู แม้ว่าจะอยู่ท่ามกลางความวุ่นวายและความทุกข์ทรมาน

4. อธิษฐานเผื่อรูปแบบการประกาศใหม่ ๆ ที่เข้าถึงผู้คนผ่านทางอินเตอร์เน็ตและวิธีการอื่น ๆ ซึ่งเป็นการปฏิบัติตาม “การเว้นระยะห่างทางสังคม” แต่ยังคงให้ความสำคัญในเรื่องของพระคริสต์ พระคำของพระองค์ ความชอบธรรมของพระองค์ พระราชกิจในพระวิหารบนสวรรค์ และอำนาจในการช่วยให้รอดของพระองค์ในสงครามครั้งยิ่งใหญ่นี้

5. อธิษฐานเพื่อให้เรารู้วิธีแบ่งปันข่าวของทูตสวรรค์สามองค์ พร้อมกับข่าวสารด้านสุขภาพของพระเจ้า เนื่องจากข่าวสารเหล่านี้สัมพันธ์โดยตรงกับประวัติศาสตร์ของโลกในเวลานี้

ร่วมส่งคำอธิษฐานของท่าน

0 Comments