Select Page

100 วันแห่งการอธิษฐาน

วันที่ 91 แห่งการอธิษฐาน

“พระสัญญาแห่งชีวิต”

“ข้าพเจ้าขออัญเชิญสวรรค์และโลกให้เป็นพยานต่อท่านในวันนี้ว่า ข้าพเจ้าตั้งชีวิตและความตาย พระพรและคำสาปแช่งไว้ต่อหน้าท่าน เพราะฉะนั้นท่านจงเลือกเอาข้างชีวิตเพื่อท่านและลูกหลานของท่านจะได้มีชีวิตอยู่ เพื่อที่จะรักพระยาห์เวห์พระเจ้าของท่าน เชื่อฟังพระสุรเสียงของพระองค์ และผูกพันกับพระองค์ ทำเช่นนั้นท่านจะได้ชีวิตและวันเวลาของท่านจะยืนนาน เพื่อท่านจะได้อยู่ในแผ่นดินซึ่งพระยาห์เวห์ทรงปฏิญาณแก่บรรพบุรุษของท่าน คือแก่อับราฮัม แก่อิสอัค และแก่ยาโคบว่าจะประทานแก่ท่านเหล่านั้น” – เฉลยธรรมบัญญัติ 30:19-20

“พระผู้ทรงประทานชีวิตให้จะทรงเรียกสิ่งที่เป็นของพระองค์โดยการทรงซื้อไว้แล้วในการฟื้นคืนพระชนม์ครั้งแรกของพระองค์ และจนถึงเวลาแห่งชัยชนะ เมื่อแตรครั้งสุดท้ายถูกเป่าและกองทัพอันเกรียงไกรจะเข้าสู่ชัยชนะอันนิรันดร์ เหล่าผู้ชอบธรรมที่หลับไหลทุกคนจะได้รับการรักษาไว้และได้รับการปกป้องดั่งอัญมณีล้ำค่ายิ่งซึ่งพระเจ้าทรงรู้จักโดยชื่อของเขา ฤทธานุภาพขององค์พระผู้ช่วยซึ่งสถิตอยู่ในพวกเขาขณะเมื่อยังมีชีวิตอยู่และเพราะคนเหล่านั้นได้มีส่วนในสภาพธรรมชาติของพระเจ้า เขาเหล่านั้นจะได้รับการฟื้นคืนสู่ชีวิต” – Maranatha, p. 300

คำถามตรึงใจ

 เป็นความจริงอันยอดเยี่ยมอะไรเช่นนี้! พระเจ้าผู้ทรงเป็นแหล่งแห่งชีวิตจะทรงประทานชีวิตให้กับทุกคนที่เชื่อในพลังการใช้ชีวิตแห่งความรัก ความสัตย์ซื่อ และความชอบธรรมจากมุมด้านนี้แห่งสวรรค์ ไม่เพียงแค่นั้นแต่พระองค์ทรงยินดีโปรดประทานชีวิตนิรันดร์แด่บุตรทั้งหลายของพระองค์ เพื่อพวกเขาจะอยู่กับพระองค์นิรันดร์กาลด้วยสุขภาพอันสมบูรณ์ ด้วยความสุข ด้วยสันติสุข และด้วยความกลมเกลียวกับพระองค์ สรรเสริญพระเจ้า!
ท่านเคยเชื่อมั่นในการให้ชีวิต การเปลี่ยนแปลงชีวิต และชีวิตแห่งการเพิ่มพูนข่าวประเสริฐที่แท้จริงที่มีให้ท่านในพระเยซูหรือไม่? ท่านรอคอยวันแห่งการฟื้นคืนชีพหรือไม่? เพราะว่าทุกคนที่เชื่อจะได้รับร่างกายอมตะ ให้มีความสุขในชีวิตนิรันดร์ร่วมกับพระเจ้าแห่งความรักผู้ทรงล้ำค่ายิ่ง

รายงานสรรเสริญ
– คุณคาเม เอ กล่าวว่า “ฉันเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวที่ต้องดูแลลูกทั้งสามคนเต็มเวลา เป็นนักศึกษาเต็มเวลา ต้องทำงาน และฉันยังมุ่งมั่นร่วมรับใช้งานในคริสตจักรของเราด้วย แม้ยังมีผู้ที่มีความต้องการทั้งเวลาและกำลังจากฉันอย่างมากก็ตาม พระเจ้าทรงอุ้มชูฉันให้ผ่านพ้นไปได้ ทุกคนในครอบครัวยังคงร่วมรายการ 100 วันแห่งการอธิษฐานร่วมกันกับเด็กๆ เยาวชน และเหล่าผู้ใหญ่ทุกๆวัน คนหนุ่มสาวมุ่งมั่นในการอธิษฐานและการถามคำถามมาก แม้ฉันยังคงต้องการเรื่องการเงินสำหรับการศึกษาของลูกๆ แต่ฉันก็สรรเสริญพระเจ้าสำหรับการทรงสอนฉันและอวยพระพรให้ฉันอย่างมากมายในช่วงการแพร่ระบาดใหญ่นี้ ฉันสนุกกับการทำพันธกิจของพระเจ้ามาก”

– เราสรรเสริญพระเจ้าที่เหล่าคนงานของมิชชั่นตะวันออกกลางหลายคนได้มีประสบการณ์การฟื้นฟูด้านจิตวิญญาณให้มีกำลังขึ้นใหม่อีกครั้ง หลายๆคนได้ห่างหายไปจากการร่วมสามัคคีธรรมเพราะความผิดหวังและการที่ไม่มีการฟื้นฟูด้านจิตวิญญาณเลย แต่เป็นเพราะการร่วมนมัสการออนไลน์ของรายการ 100 วันแห่งการอธิษฐานนี้ พวกเขาเสาะแสวงหาการกลับมามีส่วนร่วมกับคริสตจักรอีกครั้ง”

หัวข้ออธิษฐาน
1. อธิษฐานเผื่อการมีประสบการณ์กับชีวิตอันสมบูรณ์ที่พระเยซูได้ทรงสัญญาไว้กับท่าน

  1. อธิษฐานเผื่ออพยพแอ๊ดเวนตีสทั้งหลายและผู้อาศัยต่างประเทศโดยอาศัยใบอนุญาตวีซ่าทั้งอย่างถูกกฎหมายและไม่ถูกกฎหมายที่ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือจากรัฐบาลในช่วงการแพร่ระบาดใหญ่นี้ อธิษฐานเพื่อพวกเขาจะได้รับการช่วยเหลือเท่าที่จำเป็น
  2. อธิษฐานเผื่อชาวแอ๊ดเวนตีสและผู้ที่ไม่เป็นแอ๊ดเวนตีสที่ได้รับผลกระทบจากโควิด19
  3.  อธิษฐานเผื่อโรงเรียนรอสต๊อกในประเทศรัสเซียที่มีส่วนช่วยเหลือเด็กๆที่มีความต้องการพิเศษ ได้จัดการให้ความรักความอบอุ่นด้วยหลักสูตรพระเยซูคริสต์เป็นศูนย์กลางที่ได้ให้ความสุขแก่เด็กๆด้วยลักษณะคล้ายคลึงกับพ่อแม่ ขอช่วยอธิษฐานเผื่อสำหรับพันธกิจที่สำคัญนี้พร้อมกับเหล่าเจ้าหน้าที่ นักศึกษา และผู้ปกครองทั้งหลาย

ร่วมส่งคำอธิษฐานของท่าน

0 Comments