Select Page

100 วันแห่งการอธิษฐาน

วันที่ 96 แห่งการอธิษฐาน

ข้าพเจ้าจะไป… หาเพื่อนร่วมงานของข้าพเจ้า

“ทำนองเดียวกันพวกท่านจงส่องสว่างแก่คนทั้งปวง เพื่อว่าเมื่อเขาทั้งหลายได้เห็นความดีที่ท่านทำ พวกเขาจะได้สรรเสริญพระบิดาของท่านผู้สถิตในสวรรค์” – มัทธิว 5:16

“จากความสว่างที่พระเจ้าทรงประทานให้ข้าพเจ้า ข้าพเจ้ารู้ว่านั่นคือพระประสงค์ของพระองค์ในทุกวันนี้คือให้เราดำเนินชีวิตเพื่อฉายถึงพระลักษณะของพระองค์ในคัมภีร์อย่างแท้จริง ผู้รับใช้ที่ได้รับการเจิดนั้นยังมีจำนวนไม่เพียงพอต่องานที่ต้องทำ พระเจ้าไม่เพียงแต่ทรงเรียกผู้รับใช้เท่านั้น แต่ยังรวมถึงแพทย์ พยาบาล บรรณกร ครูสอนพระคัมภีร์ และอาสาประกาศพันธกิจต่าง ๆ ซึ่งมีความรู้ความสามารถที่หลากหลายในการแบ่งปันเรื่องราวความจริงให้กับเมืองที่ยังเข้าไม่ถึง ควรมีผู้เชื่อหนึ่งร้อยคนมีส่วนร่วมอย่างกระตือรือร้นในงานมิชชั่นนารีซึ่งขณะนี้มีจำนวนเพียงน้อยนิดเท่านั้น เวลานั้นช่างผ่านไปอย่างรวดเร็วมีงานนให้ทำมากมายก่อนที่ซาตานผู้ขัดขวางจะเข้ามาใกล้ ทุกแผนกงานจะต้องมีแผนการดำเนินการที่ดีพร้อมเพื่อจะได้เกิดผลที่ดีที่สุด” – Ministry to the Cities, p. 108

คำถามตรึงใจ

ทุกครั้งที่ท่านไปทำงาน ท่านกำลังเข้าสู่สนามการแบ่งปันความจริง พระเจ้าทรงทราบว่าท่านจะอยู่ที่นั่นก่อนที่ท่านจะเกิดมา และถ้าท่านปล่อยให้พระองค์ทำงานผ่านตัวท่านจะสามารถนำเพื่อนร่วมงานของท่านไปยังไม้กางเขนได้

ท่านจะถามพระเยซูว่าใครในที่ทำงานคือคนที่ท่านควรจะแบ่งปันให้หรือไม่? ท่านจะเริ่มอธิษฐานเผื่อเพื่อนร่วมงานของท่านตามชื่อของเขาและวิงวอนต่อพระเจ้าเพื่อโอกาสในการแบ่งปันพระคริสต์หรือไม่

คำรายงานที่น่าสรรเสริญ

สำนักงานสหภาพอเมริกา: ในเมืองกัวเตมาลา มีสมาชิกคริสตจักรคนหนึ่งได้ริเริ่มการศึกษาพระคัมภีร์ออนไลน์ซึ่งส่งผลให้ผู้พิพากษาศาลสูงสุดแห่งเมืองเควตซาลเทนโก มารับบัพติสมา ความพยายามเผยแพร่ศาสนาออนไลน์ของยูเนี่ยนเวเนซูเอลาตะวันตก ส่งผลให้มีการรับบัพติศมา 396 ครั้ง ซึ่งในจำนวนนี้ก็มีศิษยาภิบาลและสมาชิกของนิกายอื่น ๆ ด้วย เราได้รับรายงานที่นับไม่ถ้วนจากคริสตจักรต่างๆ ครอบครัว คู่รัก และคนโสด ที่มีประสบการณ์การฟื้นฟู การรักษา โอกาสในการทำพันธกิจ และได้รับพระพรพิเศษของพระเจ้าในช่วง 100 วันแห่งการอธิษฐานนี้ มีรายชื่อมากมายที่ส่งมา

คุณเบเวอร์ลี่ กล่าวว่า: เราจะยังคงอธิษฐานต่อไปเป็นกลุ่มหลังจากครบร้อยวันแห่งการอธิษฐาน

คุณมาร์เลน กล่าวว่า: พี่สาวและสามีของเธอทำงานบนเรือสำราญและติดอยู่ที่นั่นหลายสัปดาห์ ฉันได้อดอาหารอธิษฐานอ้อนวอนเพื่อเธอและสามี ฉันได้มีโอกาสแบ่งปันพระคัมภีร์กับเธอในช่วงเวลาที่น่ากลัวนี้และเธอก็ได้รับชมการเผยแพร่ศาสนาออนไลน์ผ่านทางรายการ ‘Hope Awakens’ และ AWR และในที่สุดเธอได้ตัดสินใจรับบัพติสมา!

คุณลิเลี่ยน กล่าวว่า .: ตั้งแต่ 100 วันแห่งการอธิษฐานได้เริ่มต้นขึ้น ฉันได้ใช้เวลาในการอธิษฐานแทนที่จะทานอาหารกลางวันในที่ทำงานของฉัน และผลที่ตามมาคือฉันได้รับการเยียวยารักษาและช่วงพักกลางวันได้กลายเป็นช่วงเวลาพิเศษของฉันที่แทบพระบาทของพระเยซู

หัวข้อการอธิษฐาน

  1. อธิษฐานเผื่อเพื่อนร่วมงานของท่าน อธิษฐานให้ชีวิต คำพูด และการกระทำของท่าน จะเป็นพยานยืนยันถึงการพระชนม์อยู่ของพระเยซูในใจของท่าน ขอให้พระเจ้าแสดงให้ท่านเห็นว่าเพื่อนร่วมงานคนไหนบ้าง ที่อาจเปิดรับการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับพระเจ้า
  2. อธิษฐานเผื่อการสนับสนุนพันธกิจของคริสตจักรแอ๊ดเวนตีสในที่ต่าง ๆ อธิษฐานขอพระเจ้าทรงอวยพรให้กับความพยายามของพวกเขาในการเผยแพร่พระกิตติคุณ อธิษฐานขอสติปัญญาสำหรับผู้นำและคนงานของพวกเขา และเพื่อพระเจ้าจะทรงจัดเตรียมสิ่งต่างๆตามความต้องการของพันธกิจนั้นๆ
  3. อธิษฐานเผื่อการประชุมในปี 2021 อธิษฐานเผื่อทิศทางที่ชัดเจนอย่างต่อเนื่องสำหรับพันธกิจของคริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีส อธิษฐานให้การเลือกตั้งและการแต่งตั้งผู้นำผ่านการประชุมในเดือนพฤษภาคมปี 2021 และในปีถัดไปหลังจากปี 2021 จะเป็นไปตามพระประสงค์ของพระเจ้าเพื่อการทำงานที่แน่วแน่บนโลกนี้ให้เสร็จและเพื่อการกลับมาของพระองค์ในไม่ช้านี้
  4. อธิษฐานเผื่อครอบครัวที่แตกแยกจากกัน และคนที่ติดอยู่ในต่างประเทศเนื่องจากการแพร่ระบาดและการปิดเมือง อธิษฐานขอให้พวกเขาจะสามารถใช้เวลาที่ท้าทายนี้ส่องแสงสว่างของพระคริสต์ออกไปในทุก ๆ ที่ ที่พวกเขาอยู่

ร่วมส่งคำอธิษฐานของท่าน

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *