Select Page

100 วันแห่งการอธิษฐาน

วันที่ 98 แห่งการอธิษฐาน

“ฉันจะไป… ยังเมืองของฉัน

“แต่จงแสวงหาสวัสดิภาพของเมือง ซึ่งเราได้กวาดเจ้าให้ไปเป็นเชลยอยู่นั้น และจงอธิษฐานต่อพระยาห์เวห์เพื่อเมืองนั้น เพราะว่าเจ้าจะพบสวัสดิภาพของเจ้าในสวัสดิภาพของเมืองนั้น” – เยเรมีย์ 29:7

“สิ่งสำคัญที่ทำให้การมุ่งหน้าสู่เมืองใหญ่ๆนั้นยังคงอยู่เบื้องหน้าของข้าพเจ้า พระเจ้าได้ทรงกระตุ้นพวกเราสำหรับพันธกิจนี้มาแล้วหลายปี เราเห็นแล้วว่ายังไปได้เพียงเล็กน้อยเท่านั้นเมื่อเทียบกับจำนวนประชากรที่มากเหลือเกิน หากว่าเราไม่ทำงานนี้อย่างจริงจัง ซาตานก็จะเพิ่มความยากลำบากเข้าไปอีกซึ่งมันจะไม่ง่ายเลยที่จะฝ่าฟันไปให้ได้ เราล่าช้าเหลือเกินในการทำพันธกิจซึ่งมันควรจะสำเร็จไปแล้วในเมืองต่างๆที่ถูกละเลยเหล่านี้ ดังนั้นงานจะยุ่งยากมากขึ้นกว่าเมื่อหลายๆปีก่อน แต่หากเราทำงานนี้ในพระนามแห่งองค์พระผู้เป็นเจ้า กำแพงต่างๆจะถูกทลายลง และชัยชนะจะเป็นของพวกเรา”
– Ministry to the Cities, p. 25

คำถามตรึงใจ

ประชากรโลกส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในเมืองต่างๆ ขณะเมื่อเราทูลขอต่อพระเจ้าว่าเมื่อไหร่ที่จะสำแดงให้เราเห็นว่าควรจะขยับไปยังชนบท เราก็ไม่ควรที่จะละเลยงานในเมืองด้วย ผู้คนพันพันล้านลุ่มหลงกับการเสพติดกับแสงสีเสียง ความว้าวุ่นใจ และชีวิตในเมือง อธิษฐานเพื่อพระเจ้าจะทรงประทานภาระใจเพื่อการทำพันธกิจในเมือง บางทีพระเจ้าอาจทรงเรียกท่านให้เปิดศูนย์ประกาศฯ (Center of influence) อาจเป็นพันธกิจควบคู่กับธุรกิจก็ได้ เพื่อจะสามารถช่วยเหลือจิตวิญญาณที่หลงหายในเมืองของโลกนี้รึเปล่า? หรือบางทีพระเจ้าอาจกำลังทรงเรียกให้ท่านและคริสตจักรของท่านร่วมพันธกิจแบบองค์รวมในการทำพันธกิจการประกาศสำหรับเมืองของท่านรึเปล่า? 
ทำไมไม่ทูลถามพระเจ้าเพื่อพระองค์จะทรงสำแดงวิธีการที่ดีที่สุดในการทำการประกาศในเมืองของท่านล่ะ?

รายงานสรรเสริญ

– คุณแกร็นท์ แอล กล่าวว่า “ทางรัฐบาลของประเทศอเมริกาใต้ได้ทำการสมทบเวลาเรียนเพิ่มเป็น 6 วันจากที่เสียเวลาช่วงการกักตัว รวมทั้งวันเสาร์ด้วย ทำให้ยูเนี่ยนคอนเฟอเรนส์ของภาคอเมริกาใต้ได้ยื่นหนังสือไปยังรัฐบาลเพื่อขอให้งดเว้นนักเรียนที่เป็นสมาชิกคริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสไปเรียนในวันเสาร์ และทางรัฐบาลก็ยินยอมตามคำร้องขอ สรรเสริญพระเจ้าที่ทรงสดับฟังคำอธิษฐานของพวกเรา”
– คุณดาลมาส โอ กล่าวว่า “ขอสรรเสริญความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าเพราะพระองค์ทรงสัตย์ซื่อต่อพระสัญญาของพระองค์ ผมทำงานเป็นคนขายหนังสือ (LE) ในประเทศเคนย่า ผมได้รับประสบการณ์แห่งพระพรของพระเจ้าในช่วงการกักตัวนี้ ผมตระหนักว่ายอดขายเพิ่มขึ้นในเดือนมีนาคมและมีแนวโน้มการเพิ่มอย่างต่อเนื่องด้วย”
– คุณอแมนด้า เอ็ม กล่าวว่า “ฉันได้สนทนากับเหล่าทหารอเมริกันในพื้นที่เขตสงคราม ฉันได้แบ่งปันข้อมูล 100 วันแห่งการอธิษฐานกับพวกเขาและฉันได้เห็นว่าพระเจ้าทรงทำงานในใจของพวกเขาและทรงทำงานในการตัดสินใจของพวกเขาระหว่างสงครามด้วย”
– สมาชิกผู้ไม่ประสงค์ออกนาม กล่าวว่า “ตั้งแต่ที่ฉันจำความได้คุณพ่อของฉันก็ติดเหล้าแล้ว ครอบครัวของเราร่วมอธิษฐานขอพระเจ้าเพื่อให้คุณพ่อจะสามารถหลุดพันจากบ่วงแร้วนี้ คุณพ่อของฉันก็เข้าร่วมกิจกรรม 100 วันแห่งการอธิษฐานนี้ด้วยเช่นกัน และคุณพ่อก็ร้อนรนในการนำการอธิษฐานด้วย”
– เราได้รับรายงานจากเด็กๆ ที่มีส่วนร่วมในการประชุมอธิษฐานทั่วโลก! สรรเสริญพระเจ้า พระวิญญาณของพระองค์กำลังทำงานผ่านพวกเขา

หัวข้ออธิษฐาน
1. อธิษฐานเผื่อเมืองของท่าน และเมืองต่างๆทั่วโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปคล้ายกับเมืองโสโดม โกโมรา ทูลขอเพื่อพระเจ้าจะได้ทรงใช้ท่าน ครอบครัวของท่าน และสมาชิกโบสถ์ของท่านในการเปิดศูนย์แห่งอิทธิพล (Center of influence) ร่วมทำพันธกิจประกาศเพื่อช่วยเหลือผู้คนนับพันพันล้านคนที่กำลังย่ำกรายในความมืดมนของเมืองเหล่านั้น

  1. อธิษฐานเผื่อร้านอาหารสุขภาพในประเทษลาธเวีย ซึ่งเปิดโดยเศรษฐีผู้เคยเป็นวิศวกรที่ได้ออกจากงานของตนมาเปิดร้านเป็นธุรกิจเพื่อการประกาศข่าวประเสริฐของพระเจ้า โปรดช่วยอธิษฐานเผื่อธุรกิจของร้านนี้เพื่อจะได้เชื่อมไปยังชุมชน และเป็นการช่วยเหลือผู้หิวกระหายให้มาถึงชีวิตนิรันดร์ได้ อธิษฐานเป็นพิเศษเผื่อศูนย์แห่งอิทธิพลทั่วทั้งโลกนี้และอธิษฐานเผื่อสมาชิกแอ๊ดเวนตีสของเราให้เริ่มทำธุรกิจที่มุ่งในการประกาศให้มากขึ้น
  2. อธิษฐานเผื่อบาร์น้ำผลไม้ในเมืองอ๊อกบา ประเทศยูธา ที่กำลังทำการประกาศแห่เหล่าเยาวชนที่นั่น โปรดอธิษฐานช่วยให้เกิดความสำเร็จและเพื่อร้านนี้จะได้เป็นต้นแบบให้นำไปใช้ในพื้นที่อื่นทั่วโลกได้
  3. อธิษฐานเผื่อ Vibrant Life Medical และ เวลเนสคลีนิค ในเมืองบังกะโล ประเทศอินเดีย ที่ได้ทำการรักษาโดยทางธรรมชาติสำหรับโรคเรื้อรังต่างๆ เช่น โรคความดันโลหิตสูง โรคอ้อน และโรคเบาหวาน โปรดอธิษฐานเผื่อให้พระเจ้าทรงเทพระวิญญาณลงมายังเจ้าหน้าที่เพื่อความรักของพระเจ้าจะได้ถูกส่งผ่านพนักงานเหล่านั้นไปยังผู้ที่มารับการบริการที่นั่น

ร่วมส่งคำอธิษฐานของท่าน

0 Comments